Bu haber kez okundu.

Vartaş birinci adasında kalan son imza süreci !
Vartaş birinci adasında süreç ne aşamada?

Fikirtepe bölgesinde ilk imzaya başlanılan ve imzaların eksik kalmasından dolayı bir türlü iş başı yapılamayan Vartaş birinci adasında gündeme gelen çeşitli söylentiler sonrası Fikentder Dernek Başkanı Yasin Bektaş aracılığıyla başlatılan uzlaştırma süreci ne aşamada, neden hala imza atılmadı? FİKİRTEPEHABER.com olarak sizler için araştırdık.

 

Kamuoyunda dolaşan çeşitli süpekülatif söylem ve dedikodulara karşılık FİKİRTEPEHABER.com'a açıklama yapan Fikentder Dernek Başkanı Yasin Bektaş, sürecin uzamış olmasına rağmen kendilerine göre sağlıklı ilerlediğini ve pozitif olarak bitmesi yönünde ümitlerini beslediklerini söyledi.

Bektaş, uzlaştırma sürecinin detayları, hangi safhaya gelindiği ve son olarak neyin beklenildiğinin kamuoyu tarafından daha iyi anlaşılması için böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissettiklerini söyleyerek yaptığı açıklamada FİKİRTEPEHABER.com takipçileri için şunları söyledi;

Fikentder tarafları iki kere bir araya getirdi

'' Vartaş adasında henüz imza atmamış bulunan parsel sahipleri tarafından sürekli olarak gündeme getirilen '' biz imza atmak istiyoruz, niyetimiz bağcıyı dövmek değil üzüm yemek '' şeklindeki söylemler sonucu Vartaş İnşaat nezdinde girişimlerde bulunduk ve aldığımız pozitif karşılık sonucu her iki tarafı 15 Ocak 2016 tarihinde Cuma günü karşılıklı oturup, konuşmak ve vatandaş tarafından ileri sürülen pürüzleri aşarak her iki tarafın anlaşmaları için ortak belirlenen bir mekanda buluşturduk. Fikentder Derneği olarak her iki tarafa da, bize duydukları güvenden dolayı teşekkürü bir boç bildiğimizi özellikle belirtmek istiyoruz.Firma iş yapmak istiyor ...

Fikentder Derneği girişimleri sonrası gerçekleşen bu ilk buluşmada yaklaşık 3 saatlik bir görüşme sonrası bir ön protokol imzalanarak sözleşme imzalanılması noktasında mutabık kalındı ve karşılıklı teşekkürler, el sıkışmalar ve iyi niyetle oradan ayrınıldı. Tabi bu noktada şunu da söylemek gerekir, karşılıklı anlaşma yapılsa da vatandaş tarafından sözleşmede bir kaç madde noktasında tereddütlerinin olduğu , bunlarında düzeltilmesi talebi de firma tarafından olumlu karşılanarak bir an önce tereddüt yaşanılan bu düzenlemelerinde yapılarak önümüzdeki bir kaç gün içerisinde noterde imzaların atılması yönündeki istek ve arzular dile getirildi.

Kim neden ağır davranıyor !?

Hafta içinde sözleşme pürüzleri de giderilip hızlı bir şekilde imzaya gidilmesi beklenilirken, Cuma günü 15 Ocak 2016 tarihinde yapılan bu görüşmeye rağmen, yaklaşık 6 gün sonra vatandaşın avukatları aracılığı ile 21 Ocak 2016 tarihinde Perşembe günü akşamı, mesai bitiminden sonra veya bitimine yakın bir vakitte e-mail ile bir sözleşme metni gönderilerek bu metin üzerinden anlaşmaya gidilmesi istekleri gündeme getirildi.

Adayı tıkamak ve süreci uzatmak kimseye yarar sağlamaz !

Tabi cuma günü firmanın avukatlarına ulaşan bu e-mailin incelenmesi sonrası 25 Ocak 2016 tarihinde Pazartesi günü sözleşme içeriklerinden dolayı Fikentder Derneği'ne vatandaşın taleplerinin ve sözleşmede tek taraflı ve keyfi dayattığı maddelerin hep firmaya yüklenilmesi ve ileride keyfi olarak yaşatacağı olumsuzluklardan dolayı elinin kolunun bağlanarak iş yapamayacağı bir tarafa kanunlarda belirtilen mücbir sebepler dahi olsa kendisinden kaynaklanmayan sebeplerden ötürü firmaya uçuk cezai müeyyidellerin uygulanmasının istenmesi ve mücbir sebepler haricinde vatandaştan kaynaklanan sebeplerden dolayı iş ilerlemese bile her hangi bir cezasının olmamasından dolayı kabul edilemezliği gündeme getirildi. Ve daha fazlası ama detaylara şimdilik daha fazla girmeyeceğiz. Fakat şunu belirtmeliyiz ki adil olanın ; ne firmanın sözleşmesinin kabul edilmemesi ise, bu doğrultuda vatandaşında makul ölçüler haricinde nasıl olsa bana mahkumsun mantığı güder gibi,  ben bunu istiyorum olmazsa olmaz mantığıyla kendi özel sözleşme maddelerini dayatması da kabul edilemez. Her şeye rağmen, Karşılıklı yanlış anlaşılmaların süratle çözüleceği ve karşılıklı ortak metin üzerinde mutabık kalınan sözleşme ile anlaşmaya gidilmesi yönünde beklentimiz tam ve bu doğrultuda vatandaşında kendi hak ve hukukunu sağlama almış olarak elini hızlı tutmasını istiyor ve bekliyoruz. 

Talepler talepler ...

Fikentder Derneği olarak arada bu şekilde git gellerle kaybedilecek zaman kaybının olmaması ve bu ada içerisinde vartaşa imza atmış bulunan vatandaşlarda oluşturacağı mağduriyetliklerden dolayı süreci hızlandırmak adına yeni bir girişimle her iki tarafın kendilerinin ve avukatlarının da bulunduğu yeni bir toplantı daha düzenledik. Çarşamba günü 27 Ocak 2016 tarihinde hep beraber sözleşme metni üzerinde yaklaşık 6 saat süren bir görüş alış verişi sonrası metinde yapılan son ortak mutakabatlı düzenlemeler sonrası tekrardan karşılıklı el sıkışmalar ve iyi niyet, teşekkürlerle her hangi bir pürüz kalmadığı ve önümüzdeki hafta yani bu hafta içerisinde imzaya gidilebileceği sevinciyle tekrar masadan ayrıldık.

Firmanın ve vatandaşın ortak mutabakata vardığı metin son nokta. Peki neden ve kim bekleniliyor !?

C.tesi günü karşılıklı mutabık kalınarak firma avukatları aracılığıyla İmza atmamış vatandaşın avukatlarına gönderilen sözleşme metni için bu gün 02.02.2016 tarih ve günlerden salı olmasına rağmen henüz geri dönüş yapılmamış bulunmadığı bize gelen bilgiler arasındadır. Son OLARAK ÜZERİNDE MUTABIK KALINAN VE YAKLAŞIK 6 SAAT aralıksız süren bir görüşme sonucu aynı gün içerisinde HEP BERABER DÜZELTİLEREK GİDİLEN SÖZLEŞME METNİYLE ilgili vatandaşın ve/veya avukatının firmaya dönüşü ve imza atması veya atmaması yönündeki son beyanı 03 Şubat 2016 tarihi olmasına rağmen beklenilmektedir.

Fikentder tarafsızlığını koruyor ...

Elimizde sihirli değnek yok ! Talepler karşılandıkça yenileri, yenileri ... Nereye kadar !?


Tüm kamuoyuna şeffaf bir şekilde aktardığımız bu süreçle ilgili olarak hiç kimseye imza atma veya atmama noktasında hiç bir baskı yapılmadığı ve her kesin karşılıklı rızası sonrası masaya oturularak karşılıklı el sıkılıp anlaşıldığı ve FİKİRTEPEHABER.com aracılığı ile de haberi yapılan resimlerin herkesin rızası ve bilgisi dahilinde alındığını özellikle vurgulamak istiyoruz.

İMZA ATAN VATANDAŞLARIN MAĞDURİYETLİĞİNİN SORUMLUSU KİM ? NEDEN HALA İŞE BAŞLANILAMIYOR !?

Fikentder Derneği olarak süreci başından sonuna kadar kendi üyelerimize ve kamuoyuna hesap verebilirlik adına tuttuğumuz tutanaklarımız mevcuttur. Bunları kimseye özel olarak paylaşım yapmayacağız tabi. Her iki tarafın bize karşı olan güvenlerine karşı hiç bir şekilde halel getirmeyeceğimizden de kimsenin şüphesi olmamalı! Ancak , yapılan iyi niyetli çaba ve girişimlere rağmen, bu konu ve süreç hakkında Fikentder Derneği başta olmak üzere, şahsım ve bu görüşmeler boyunca Fikentder Derneği'nin aracılığıyla tüm iyi niyetli taleplere olumlu yaklaşan firma ve yetkilleri üzerinden yapılan karalamalara dur dememiz gerektiğini ve kamuoyunu doğru bilgilendirmemiz gerektiği kanısıyla bu açıklamaların yapıldığı belirtildi.Sürecin uzaması kime yarar ?

Bektaş '' Biz arada olalım ya da olmayalım, fark etmez ! Önemli olan mal sahibi ve iş yapacak olan firmanın karşılıklı medeni bir şekilde anlaşmaları konusu iken hiç alakası olmayan ve olaya dahli ve şahitliği bile olmayan bazı vatandaşların tek taraflı bilgi aktarımı gerekçe gösterilerek süreci karalama veya boğma girişimleri kabul edilemez. Her iki tarafın anlaşma hükümleri ve neticeleri karşılıklı rıza ve detaylı inceleme sonrası anlaşmaya varan veya varamayan tarafları bağlar.

Amacımız, Başta anlaşmak isteyen arsa asahibinin talebi olmak üzere, iş yapmak isteyen firma ve sürecin uzamasından dolayı imza atan vatandaşları mağdur etmemek adına kendi mağduriyetini göze alıp, dört yıldır kira ödeyen ve ödemeye devam eden firmanın hakkınında var olduğu gerçeğiyle , bu firmaya imza atmış olan vatandaşların ümit ettikleri yeni evlerine daha kısa süre içerisinde kavuşmalarını sağlamak için bu işe girişildiğinin herkes tarafından bilinmesi gerekir.

Burada sona kalmış veya ilk imza atmış parsel sahibi olması fark etmez. Vatandaş imza atmak istemiyorsa açıkça bunu bakanlığa beyan ederek , bakanlığın resen tevhit ve ifraz işlemiyle firmanın iş yapması için önünü açma girişimlerini tıkamaktan ziyade kendi arsasında kendisine verilen emsal ile dönüşümü gerçekleştirmesi temel alınarak ortak bir çözüm yolunun bulunması gerekmektedir. Yok illaki anlaşma k isteniyorsa da o zaman vakit kaybetmeksizin firmaya bahane olabilecek eksik imza seçeneğini ortadan kaldırarak , iş yapıp yapmadığı hakkında hep birlikte sıkı bir denetim yapma iradesinin ortaya konulması gereklidir'' dedi.

Provakasyonlara ve olumsuz karalmalara dikkat!

Son olarak Bektaş, hiç kimsenin veya firmanın ila nihaye kimseyi imza alsın veya versin diye beklemek mecburiyetinde olmadığını belirterek. Taraflardan herhangi birisinin yapılan görüşmelerin aksi yönünde karalayıcı veya yalanlayıcı söylem ve ifadeler yayması durumunda, Kendilerinin de ellerinde bulunan tüm tutanak ve görüşmeleri istemeyerek de olsa şeffaf bir şekilde tüm kamuoyu ile paylaşmalarına dayanak sebep olacağını belirterek tarafları samimiyete çağırdı ve sürecin hayırlı bir şekilde tamamlanması için başkalarının kendilerini bahane ederek art niyetli ve tarafları karalayıcı dedikodu yapmalarına müsade etmemelerini istedi.

Fikentder Derneği tarafından yapılan açıklamada, imza sürecinin sonucuna göre yeni bir açıklamanın da tüm kamuoyu ile kısa bir süre sonra FİKİRTEPEHABER.com ve ulusal basın aracılığıyla tekrar paylaşılacağı ve konunun tüm detaylarını da içeren bir raporun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Fikirtepe Kentsel Dönşüm sürecini tıkayan problemler ve çözüm yollarına ilişkin yeni önerilerle beraber sunulacağı bildirildi.Fikentder'den sürece yapıcı ve sağduyu ile yaklaşan kamuoyu ve stk'ya teşekkür

Fikentder Derneği ayrıca sosyal medya ve kamuoyu nezdinde stk ve/eya vatandaşlar tarafından bu girişimden dolayı kendilerine iletilen teşekkür ve olumlu desteklerden dolayı da, aynı şekilde stk ve/veya vatandaşlara ayrı ayrı teşekkür ettiklerini belirtterek, yeni bir adada daha çözüm sürecini başlattıklarını bunun ilk olumlu sinyallerini de aldıklarını ve bazı somut verilerin daha fazla netleşmesi sonrası detaylarını da tüm kamuoyuyla FİKİRTEPEHABER.com aracılığıyla paylaşacaklarının müjdesini verdi ...

ajansFİKİRTEPE/www.FİKİRTEPEHABER.com

banner23
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hakkı 8 yıl önce

Kentsel dönüşümde kamulaştırma veya resen tevhit şart. Yoksa firma ne verirse versin bazı vatandaşlar hep daha fazlasını istemeye devam edecekler

Misafir Avatar
vatandaş amed 8 yıl önce @Hakkı

hep toprak sahipleri suçlu, müteahhit girerken toprak sahibine mi sordu, teslimatta sizleri göreceğim

Beğenmedim! (1)
Avatar
yusuf 8 yıl önce

Vartaş yetkilisi 4 yıldır neredeydin diye sormazlar mı adama.
Yumurta kapıya dayanınca harekete geçmeye çalıştın.
Suçlu kim vatandaş diye yükleniyosun .
Vatandaşta zaten balık beyinli sabah ne yediğini unutuyo.
Biride çıkıp sormuyoki4 sene ne yaptın.
Tabiki... Tıpış tıpış ayağıma bunlar gelecek diye bekledin nede olsa kamulaştırma var.
Şimdide evdeki hesap çarşıya uymadı.
Vatandaşı gaza getirmeye çalışıyorsun..Benim bu işten anladığım bu...

Misafir Avatar
kişi 8 yıl önce @yusuf

O vatandaşın kaç kere masadan kalktığını ve ekstra neler istediğini biliyor musun?

Beğenmedim! (7)
Avatar
fikirtepeli 8 yıl önce

devlet neyi bekliyor , depremi mi , her hangi bir ölüm olayını mı? neden çıkardığı yasaları uygulamıyor ?

Avatar
kızıl cephe 58 8 yıl önce

firma kanundan dogan hakları verse iş çözülür

Avatar
kızıl cephe 58 8 yıl önce

imza atmadın ,kamulaştırılsın ,imza atmadın resen tevhit yapılsın yok öyle yagma .burası hukuk devleti ,yasayla anayasayla ,yönetiliyor .aihs aykırı yasaları uygularsan tazminat ödeme zorunlulugu var devletin .bunun bariz örnegide yordanava davası .gönah keçisi arıyorsanız .ne idigü belirsiz sözleşmelere imza atanlardır .ayrıyetende üç kuruşluk çıkar için o sözleşmelere imza attıranlardır .gidin birazda suçu kendinizde arayın ,mütahitte arayın ,çıkar için imza attıranlarda arayın .

Avatar
hakan 8 yıl önce

vartaş normal bir firma değil , inşaat yapmak değil , komisyonla arsa pazarlama peşinde , yalan dolanla milleti oyalıyor . Zaten doğru düzgün şirketlerin hepsi inşaata başladı , diğerleri ıvır zıvır süreci tıkayan şirketler ..

Avatar
bahattin 8 yıl önce

bir kerede vatandaş yapsın sözleşmeleri keyfi.Diğer adalarda imzalattığı sözleşmeler hep tek taraflı.100 tane avukata götürdüm ki götürmeye gerek yok aklı olan insan anlar.

Avatar
torun 8 yıl önce

devletin bu işe el atması şart . adam 4 yıl yüzlerce insanı bekletti. illaha Allaha mı kalacak hesap. kalmasın arkadaş.