Bu haber kez okundu.

Fikirtepe'ye Duyarsız Kurumların Ticareti ve Fikirtepeli Vatandaşın Sefaleti..
Devletin yada iştiraki olduğu kurum ve kuruluşlar yüksek karlı işlere karşı tazyiki karşısında, dolandırıcıların ve cambazların eline düşen mağdur vatandaşların hali tam bir felaket!

*5 yıldır kira alamayanlar,
*Paylaşımlarda hakları yenilenler,
*6306 sayılı kanunu kılıf yaparak haksız dolambaçlı yollarla kamuyu da aldatarak, vatandaşın evini bedavaya kapatanlar,
*Olmayan inşaatlardan ruhsatsız olmasına rağmen, satılan daireler ve dolandırılan vatandaşlar,
*Sözleşme şartlarına rağmen, parasızlıktan işe başlamayan yad adaları kendi tapulu malıymış gibi pazarlamaya çalışanlar ve saymakla bitmeyen çileler ve dolandırıcılık hikayeleri ...
*Başlamayan inşaatlar , yıkılmayan metruk binalar, toz toprak içinde başlayan yeni hayatlar ve bitmeyen altyapı açalışmaları ve daha fazlası...

Türkiye bir sosyal ve hukuk devletidir. Sosyal devlet olma ilkesi vatandaşların barınma hakklarını güvence altına almaktan geçer! Devlet politikası haline gelen kentsel dönüşüm sonrası batan yada dolandırıcı firmaların hileli işlemleri sonucu evsiz kalan yada parasını kaptıran vatandaşları bu dolandırıcılara karşı kim koruyacak? Vatandaşların yaşadığı Kira, paylaşım ve dolandırlıma mağduriyetlikleri kim ne zaman görecek?

Neredeyse Fikirtepe'nin 3 katı büyüklüğünde bir alana 3-4 yıl içerisinde yapılıp teslim edilmesi planlanan ve bu kuruluşlardan sadece birisi olan Emlak Konut'un bugünlerde de gündemde olan son 10.000 yeni konut haberi..

Türk Hava Yolları ile en büyük gayrimenkul yatırım şirketi olan Emlak Konut GYO, 29 Ekim’de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’na 5 dakika ulaşım mesafesindeki 350 hektar alanda, çoğu konut olmak üzere yeni bir şehrin temellerini atmak üzere anlaşma imzaladı. Proje Türk Hava Yollarında çalışanlara yönelik geliştiriliyor.  3 milyon 600 bin metrekare devasa bir alan üzerine inşa edilecek projede  2+13+1, 4+1, 5+1 gibi daire tipleri yer alacak.

 

29 EKİM’DE START VERİLECEK

29 Ekim’de açılması planlanan 3. Havalimanı ile 10 bin konutluk projenin temellerini de 29 Ekim’de atmayı planladıklarını söyleyen Kurum” Projenin ilk etabını 16 ayda tamamlamayı planlıyoruz. Tamamını ise 4-5 yılda tamamlayacağız” dedi. 

Kamu yararı gözeten bu kuruluşlar Fikirtepe'de normal firmaların karını görmezden mi geliyorlar ya da bölgede her hangi bir kamu yararı görmüyorlar mı? 

Her ne kadar kar amacı güdülse'de bu kurum ve kuruluşların genel amacı Kamu yarar ve faydasını gözetmek olduğu aşikar.. Tüm bunlara rağmen, zoraki dönüşüme sokularak 
evinden işinden edilen, batan, kaçan yada dolandıran Firmaların arkada bıraktığı mağdur vatandaşların her hangi bir kamusal hakkı yok mu?

Devlet Kurum ve Halka Açık Kuruluşlarının, Kuruluş Amaç ve Görevleri

Fikirtepehaber.com olarak, Fikirtepe'de yaşanan kentsel dönüşüm fiyaskosu sonrası devlete ait olan resmi, özerk ya da halka açık olan özerk yada yarı özerk kurumların hepsinin kuruluş amaçlarını araştırdık ve tek tek sizin için buradan yayınlamaya karar verdik.
İlbank ile ilgili detaylı ve farklı bir haber çalışmamız olduğu için onu bu habere dahil etmeden işte devlet iştirakli kurum ve kuruluşların amaçları...
TOKİ

Ülkemizde hemen her kentte karşımıza çıkan gecekondu bölgeleri ile afet riski altındaki bölgelerde yaşayan vatandaşlarımıza güvenli ve yaşanabilir koşullar sunmaya yönelik projeler için kaynak aktarmaya devam eden TOKİ, Fikirtepe'ye neden girmiyor? Fikirtepe'de var olan sözleşmeler üzerinden ya da yeni adil bir sözleşme (Örneğin; Başbakanın Fikirtepe'de imzaladığı sözleşme) üzerinden iş yapan firmalarla eş güdüm içerisinde vatandaşları çantacı yada ekonomik gücü olmayan firmalardan kurtararak kalan projeleri bitirebilir.

Kentsel Yenileme

58. Hükümetimizce gerçekleştirilen yasal düzenlemeler çerçevesinde kentsel dönüşüm projelerinde faaliyet göstermek üzere yetkilendirilen İdaremiz, Toplu Konut İdaresi Kaynaklarının Kullanım Şekline İlişkin Yönetmelik kapsamında, gecekondu bölgeleri ile afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi ve iyileştirilmesi amacıyla finansman sağlamayı da yönetim kaynaklarının kullanılacağı alanlara dahil etmiştir. İdare, yaşam alanları planlamaya ve çağdaş kentleşmeye yönelik kapsamlı bir politika yürüterek belediyeler ile işbirliğine gitmek suretiyle kentsel dönüşüm uygulamaları başlatmıştır. TOKİ, yaptığı uygulamalarla gerek yerel yönetimler için gerekse konut sektörünün diğer aktörleri için model oluşturmakta, kentsel dönüşüm konusunda da sektöre öncülük etmektedir.Kentsel dönüşümde temel hedef; kentsel projelerde yaşam kalitesini artırmak, artan ekonomik dengesizlikleri ve küresel baskıları dengelemek, sosyal eşitsizliği ve konut sıkıntısını ortadan kaldırmak gibi birçok sorunun çözüme kavuşturulması ile değerlere öncelik tanıyan mahalleler kurmaktır.Hızla artan konut talebine şehirlerin normal gelişme hızında yanıt verememesi, yıllardır kentlerimizin kimliğini tehdit edecek biçimde sağlıksız yapılaşmasına neden olmuştur. Gecekondu ve kaçak yapıların yanı sıra, ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut konut stoku da özellikle deprem riskinin yüksek olduğu kentlerimizde ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Uygun olmayan araziler üzerinde, kalitesiz malzemelerle, temel mühendislik ve yapım tekniklerinden yoksun, plan gözetilmeksizin inşa edilmiş konutlar, hem içinde yaşayanların sağlığını hem de şehirlerimizin dokusunu tehdit eder hale gelmiştir.  Çözümün önündeki en büyük engel ise konut alım gücü bulunmayan dar gelirli kesime yönelik sosyal konut politikalarının uzun yıllar hayata geçirilememiş olmasıdır. TOKİ, bir yandan gecekondu ve kaçak yapı alanları ile afet riski altındaki alanları dönüştürürken, diğer yandan dar gelirli vatandaşlar için ürettiği konutlarla yeni gecekondu bölgelerinin oluşmasına engel olmaya çalışmaktadır.

Toplu Konut İdaresinin 2985 sayılı Kanunla tanımlanan/belirlenmiş görevleri şunlardır;

 
 1. Yurt içi ve yurt dışında doğrudan veya iştirakleri aracılığıyla proje geliştirmek; konut, altyapı ve sosyal donatı uygulamaları yapmak veya yaptırmak.

 2. Konut sektörüyle ilgili şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek.
   
 3. Konut inşaatı ile ilgili sanayii veya bu alanda çalışanları desteklemek.
   
 4. Doğal afet meydana gelen bölgelerde gerek görüldüğü takdirde konut ve sosyal donatıları, altyapıları ile birlikte inşa etmek, teşvik etmek ve desteklemek.
   
 5. Bakanlıkların talebi ve bağlı bulunduğu Bakanın onayı halinde talep konusu proje ve uygulamaları yapmak veya yaptırmak. 
   
 6. İdareye kaynak sağlanmasını teminen kar amaçlı projelerle uygulamalar yapmak veya yaptırmak.
   
 7. Devlet garantili veya garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü menkul kıymetler çıkarmak. 
   
 8. Ferdi ve toplu konut kredisi vermek, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik projeleri kredilendirmek ve gerektiğinde tüm bu kredilerde faiz sübvansiyonu yapmak.
   
 9. Yurt dışından, görev alanıyla ilgili harcamalarda kullanılmak üzere Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine kredi almaya karar vermek.
   
 10. Konutların finansmanı için bankaların iştirakini sağlayacak tedbirleri almak, bu amaçla gerektiğinde bankalara kredi vermek, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usulleri tespit etmek.
   
 11. Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve taahhüt işlemlerinin sözleşmeyle yaptırılmasını temin etmek.
   
 12. Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

  EMLAK PLANLAMA İNŞAAT PROJE YÖNETİMİ VE TİCARET A.Ş., MİSYON 

  Sürekli gelişen gayrimenkul ve inşaat sektöründe, kurumsal yönetim anlayışıyla çağdaş, güvenli ve kaliteli projeler üreterek sektöre öncülük etmek; üretim misyonunun yanında çağdaş proje yönetimi, müşavirlik ve kontrollük konularında sektördeki diğer yatırımcılara etkin yönetim, koordinasyon, planlama, pazarlama ve servis hizmetleri vermek.

  Faaliyet konusu işler, yapılan değişiklikler sonucu  “Proje Yönetimi, Kontrolluk-Müşavirlik, Gayrimenkül Pazarlaması, Mühendislik, Müteahhitlik, İşletmecilik, Ticari  Hizmetler” olarak yeniden belirlenmiştir.

  T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iştiraki olan Şirketin yurtiçi ve yurtdışında 4 iştiraki bulunmaktadır. 

  Bunlar :

  •    Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. 

  •    Emlak Pazarlama Geliştirme  ve Yatırım A.Ş.

  •    Kazakistan Ziraat International Bank ( KZI BANK )

  •    Toplu Konut Büyükşehir Belediyesi İnşaat Emlak Mimarlık ve Proje A.Ş. (TOBAŞ)

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI

Misyon (Amaç) :
 • Yurtiçi gayrimenkul sektörüne yön veren öncü kuruluşlardan birisi olarak, sektördeki gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip etmek,
 • Toplumsal değerleri ve müşteri memnuniyetini önemseyerek, huzurlu ve güvenli yaşanabilecek mekanların olduğu, çağdaş şehircilik anlayışına sahip, planlı, nitelikli ve çevreye duyarlı yerleşim merkezleri üretmek,
 • Personelin ve hissedarların, maddi ve manevi memnuniyetini önemsemek.

Emlak Konut, ülkemizin planlı kentleşmesinde örnek teşkil eden, iz bırakan projeler gerçekleştirdi. Bulunduğu semte ismini verecek büyüklükte ve döneminin en yenilikçi kentlerini inşa etti. Bu istikrarlı büyüme, ciddi bir dönüm noktasını beraberinde getirdi ve 2002 yılında Emlak Konut, gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştü.

2003 yılından bugüne kadar çeşitli büyüklükte toplam 134 projenin ihalesini gerçekleştirerek, bu projelerin tamamlanması sonucunda yaklaşık 130.000 bağımsız bölümün yapılmasını sağlamış olacaktır.

Emlak Konut hızlı büyümesini taçlandıracak, hedeflerini daha geniş ufuklara taşıyacak bir atılımla iki kez halka arz edildi. 2010 yılındaki ilk arz, Cumhuriyet tarihinin en büyük 5 halka arzı arasına girdi. 2013’teki ikincil halka arz ise son 5 yılda Avrupa’da gayrimenkul alanında yapılan en büyük halka arz oldu. Halka arzlarla büyüyen Emlak Konut, 3,8 milyar liralık ödenmiş sermayesi ve 31 Mart 2018 itibariyle ulaştığı 21,9 milyar liralık aktif toplamıyla Türkiye’nin en güçlü şirketleri arasındaki yerini daha da sağlamlaştırmıştır.

KİPTAŞ ''İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş'' KURULUŞ AMAÇ VE FAALİYETLERİ

 • Çarpık şehirleşmenin önlenebilmesi için çağdaş, estetik ve güvenilir yerleşim birimlerinin hızlı ve ekonomik şekilde üretilmesi.
 • Bu yolla, kaçak ve plansız yapılanmanın önlenmesi,
 • İstanbul'daki düzensiz yapılaşmanın görüldüğü yerleşimlerin planlı bir şekilde uygun yerlere kaydırılması.
 • Her gelir grubuna uygun konutlar üretilmesi.
 • Yerleşim birimleri oluşturulurken su havzaları, orman alanları, tarım alanları, şehrin tarihi ve doğal dokusunun korunması. 
 • Yerleşim bölgelerinin eğitim, ulaşım, ticaret ve sanayi ile birlikte düşünülerek tasarlanması.
 • Kıraç bölgelerde inşa edilen yerleşim birimlerinin ağaçlandırılarak, İstanbul’umuzun m2
  başına düşen yeşil alanlarının artırılması.

Başlıca görevi İstanbul’un çarpık yapılaşmasına çözüm getirmek olan KİPTAŞ, 8 Mart 1995 yılında kuruluşunu tamamlayarak faaliyete başladı. 
KİPTAŞ; yaptığı konutların yanında bunların ihtiyacı olan yollar, atıksu ve yağmursuyu kanalları, içme suyu isale hatları, enerji, telefon, doğalgaz hatları, sokak aydınlatmaları, peyzaj uygulamaları, ağaçlandırma, çocuk oyun alanları, otoparklar, çarşı, dini ve sağlık tesisleri, okul, kreş ve spor alanlarını site sakinlerinin istifadesine sundu. 

Şehrin tarihi ve doğal yapısını bozmadan, orman ve su havzalarını koruyarak, hızlı ve ucuz konutlar üretmek, modern, yaşanabilir mekanlar oluşturmayı ana faaliyet alanı olarak belirleyen KİPTAŞ, bu doğrultuda her gelir grubuna hitap edecek, altyapısı çözülmüş, çevresi ve doğasıyla bütünleşmiş, estetik ve yaşanabilir yerleşim birimlerinin üretilmesi için alternatif planlar üretip hayata geçirmektedir.


ZİRAAT GYO

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Genel Olarak Faaliyetleri Nelerdir?

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları genel olarak aşağıda belirtilen maddeler kapsamında faaliyet gösterirler. Bu kapsamda gayrimenkul yatırım ortaklıkları;

• Ortaklık portföyünü oluştururlar.
• Gerektiğinde portföyde değişiklikler yaparlar.
• Ortaklık portföyünü çeşitlendirerek yatırım riskini en aza indirecek şekilde dağıtırlar.
• Gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı işlemler ve menkul kıymetler hakkındaki gelişmeleri sürekli olarak izleyerek ortaklık portföyünün yönetimine ilişkin gerekli tedbirleri alırlar.
• Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapar veya yaptırtırlar.
• Ortaklık portföyünü oluşturan veya portföye alınması planlanan varlıklar hakkında gerekli hukuki şartların sağlanıp sağlanmadığını araştırabilir ve bu hususta gerekli raporların hazırlanmasını temin ederler.
• Portföydeki varlıkların değerinin tespitine ilişkin raporların hazırlanmasını temin ederler.
• Portföy dışardan danışmanlık ve/veya portföy yönetimi hizmeti alınması suretiyle yönetiliyorsa ilgili kuruluşların faaliyetlerinin mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluğunu izlemek üzere gerekli organizasyonu oluştururlar.
• Kendilerine yüklenilen diğer görevleri ve yürütülmesine izin verilen diğer faaliyetleri gerçekleştirirler.

VAKIF GYO

Misyon : Şirketin misyonu; gayrimenkul portföyü çeşitlendirilmiş, risk unsuru azaltılmış, piyasa koşullarında yüksek gelir getiren bir yapıya sahip olmakla birlikte; büyüyerek ortaklarının yatırımlarına değer yaratmak, kârlılığını ve sağlam bilanço yapısını korumak, yüksek kalitede projeler geliştirmek, personelinde motivasyon ve iş tatmini yaratmaktır.1) ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU: Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 12.01.1996 tarihinde kurulmuştur. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek üzere kurulmuştur. Şirket in temel amaç ve faaliyet konusu gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları, gayrimenkul projeleri ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak gibi Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularda iştigal etmektir. Şirket in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, SPK nın düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulması esas alınmaktadır. Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın kazançları, Kurumlar Vergisi Kanunu Md. 5/d-4 uyarınca kurumlar vergisinden istisnadır. 31.12.2006 ve 31.12.2005 tarihi itibariyle Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: 31.12.2006 31.12.2005 Pay Pay Pay Pay Adı Oranı % Tutarı Oranı % Tutarı T.Vakıflar Bankası T.A.O. 27,63 4.642.135 27,63 4.144.762 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Bşk. 14,00 2.351.999 14,00 2.099.999 Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 6,67 1.119.999 6,67 999.999 Halka açık hisseler 45,03 7.565.865 45,03 6.755.237 Diğer 6,67 1.120.002 6,67 1.000.003 Toplam 100,00 16.800.000 100,00 15.000.000 Enflasyon Düzeltme Etkisi 21.599.008 21.599.008 38.399.008 36.599.008

HALK GYO

MİSYONUMUZ

Kurucusu olan HALKBANK A.Ş.nin misyonuna paralel bir şekilde müşterilerine ve hissedarlarına sürekli katma değer yaratmak, GYO sektörünün gelişimine katkıda bulunmak ve küresel ölçekte saygın bir kurum haline gelmek.Kısaca Halk GYO
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak, ülkemiz gayrimenkul piyasasındaki değişim ve ilerlemeye ivme kazandırmak, Türkiye ekonomisi için değer yaratmak, dünya standartlarında projelere imza atmak ve sektörün önde gelen güvenilir firmalarından biri olmak adına 18.10.2010 tarihinde faaliyete geçmiştir.    Öncelikli hedefimiz hissedarlarımız için paylaşılabilir ve büyüyen değerler yaratmaktır.   Şubat 2013 tarihinde halk arz olan Şirketimiz, Borsa İstanbul'da "HLGYO" kodu ile işlem görmektedir. 

ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU Madde 5: Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır. 

Yasin BEKTAŞ
05498413716 ______________________
ajansFİKİRTEPE/www.fikirtepehaber.com
banner23
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
FİKİRTEPELİLER 6 yıl önce

BURDAN YAZMAKLA OLMAZ FİKİRTEPE HALKI BİRLİK OLUP BAKANLIK KAPISINA DAYANALIM EYLEM YAPALIM BAŞKA ÇARE YOK ANLAMIYORMUSUNUZ SESİMİZİ BAŞKA TÜRLÜ DUYAN YOKKKKK....

Avatar
DENİZ . 6 yıl önce

Fikirtepelinin kendisi duyarsız olmuş .Mücadele etmekten vazgeçmiş .Birde içimizdeki zehirli yılanlar var .Önce o zehirli yılanların hakkından gelmek lazım .Kapalı kapılar arkasındaki zehirli yılanlar fikirtepeyi bu duruma soktu .Herkes tanıyor onları .

Avatar
Mehmet29 6 yıl önce

Allah hesabını sorsun kimin sucu varsa bu işin içinde fikirtepede yasayan insanlar bu ülkenin vatandaşı degilmi?devlet ne zamana kadar daha bekleyecek gormezmi duymazmi ki burdaki halkın magduriyetini yoksa burda yasayan insanlar bu ülkenin vatandaşı degilmi?

Avatar
yavuz 6 yıl önce

fikirtepe konum olarak önemli bir yer olduğundan kentsel dönüşüm adı altında fikirtepe halkı belediyesinden tutun çevre şehircilik bakanlığı istanbul çalışanlarına kadar rant uğruna ihanete uğramıştır.

Avatar
fikirtelim 6 yıl önce

yürüyüş başka çaresi yok hep dedim

Avatar
yavuz 6 yıl önce

fikirtepe halkı kentsel dönüşüm başladığı günden bu zamana kadar kazanımlarını malesef kaybetmiştir. ama bu insanların ahını alan aheste aheste çıkacaktır.

Avatar
4.adalı 6 yıl önce

Sevmez neden sevsin fikirtepe halkı çirkef fikirtepe aç gözlü fikirtepe halkı 1e 5 isteyen oldugundan 8 yılda sadece bu gunlete geldi bakın 3 ve 1 adaya neden bir arpa yolu yola alamadılar tamahgarlık yok bizim insanimızda bende fikirfepe halkındanim biraz kendimize sorgulamak lazim avanta peşine temsilciler 1 milyon metrrsi olup 1 daire isteyenmmi

Avatar
DENİZ 6 yıl önce

Yıldırma ,oyalama ve müteahhitlere boyun egdirmek için bunları yaptırıyorlar .Nasıl olsa sözleşmeyide imzalamışsın .MÜTAHİT SANA NE VERİRSE ONA RAZI OLACAKSIN .