Fikirtepeliler Mehmet Özhaseki' nin icraatlerine neden sevinemiyorlar!!!
Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Bölgesinde aktif ve uzlaştırıcı STK' sı olarak öne çıkan FİKENTDER DERNEĞİ olarak Fikirtepeliler adına, Sayın bakanımızın, tebasındaki halkı ve sorunlarını dinleyip doğru ve tam teşhis koyamadığı için sevinemiyoruz ve uyarıyoruz!!!

UNUTMAYIN! MEKANLARI MEKAN YAPAN NE TARİHİ, NE KÜLTÜRÜ NE DE FİZİKİ YAPISI DEĞİL KÜLTÜRÜ VE GEÇMİŞİYLE BERABER ORADA YAŞAYAN İNSANLARIDIR! FİKİRTEPELİLERİN İÇİNDE OLMADIĞI HİÇ BİR FORMÜLLE FİKİRTEPE ÇÖZÜLEMEZ!!!

Fikirtepe'de hedef topyekün çözüm ise; Tüm sözleşmeleri elden geçirmeniz ve vatandaşların hak kayıplarını önlemeniz, maddi durumu olmadığı halde vatandaşı aldığı imzalarla yıllardır oyalayan firmaları kovmanız ve vatandaşın malı üzerinden nemalanan tüm aracıları bölgeden uzaklaştırmanız ve son olarak en azından firmaları aldığınız kadar STK'ları ve vatandaşları da muhatap almanız elzemdir! 

Bugün Halkı kurtarmak adına iki firma ile yaptığınız anlaşmalar Fikirtepe'deki dengeleri bozabilir ve bir kaç ay sonra ekonomik sebeplerle daha fazla firmanın işlerini kucağınızda bulabilirsiniz !!!Bir ada düşünün 4 kere el değiştirmiş, her el değiştirişte aracılar milyon dolarları götürmüş ve bakanlık bu duruma sadece seyirci kalmış! İmza atanların akıbeti hayrola, atmayanlar da bakanlığın resen satış kıskacında !!!

Dostalar bizleri kentsel dönüşüm çözüm sürecinde görsün !!!

Hepsini geçelim ve yeni firma hasbel kader üçte iki çoğunluğu yakalamış! Ancak sözleşmede yazan yüzde 56 orana rağmen yapılan tespitler konunun böyle olmadığını uzmanların ispatlarıyla ortaya koyuyor.Peki Ya firmanın söylemi, benim sözleşmem bu, ''İşinize gelirse !''

Ticari alan vermem, konut paylaşımını ben nasıl taksim edersem, firma olarak benim istediğim imza ve vekaletleri istediğim zaman vereceksin, geleceksin yoksa..! vs. vs..!

Gelmiyor efendim gelmiyor! Adalet, hukuk ve mülkiyet hakkı adına işimize gelmiyor. Firma adı altında yapılan fırıldaklar ve çantacılık faaliyetlerinden dolayı gelmiyor. Serbest ticaret ve sözleşme hakkı nedeniyle işimize gelmiyor!


Evet STK ve Fikirtepehaber.com olarak sözleşmede yazılı hileleri deşifre etmeye devam edeceğiz. Kandırılmış çoğunluk ve hakkını arayan üçte birlik için tüm vatandaşların mağduriyeti adına gündeme getireceğiz !!!

Evet konunun özeti bu desek bile burada bitmiyor! Fikirtepeliler olarak ne için ve nasıl sevinelim?

Kanunların 
personelleriniz tarafından, firmasına göre farklı yorumlandığı için mi sevinelim yoksa, mağdur ve firmalar tarafından kandırılmış vatandaşların aynı mağduriyetliklerinin resen tevhit ve satış kıskacıyla devam ettirilmeye çalışılmasına mı !?

Fikirtepe'de neye imza attıklarını bile bilmeden ellerini, kollarını daha doğrusu geleceklerini çantacılara ya da bazı uyanıklara kaptıran halkın hakkını, çantacıları kovup, sözleşmeleri ve yanlışlarını düzeltmediğiniz için sevinemiyoruz.Sözde değil özde çözüm adına vatandaşları hiç dinlemeden sadece firmalar ve onların çalışanlarıyla muhatap olup, kanun ve yönetmeliklere 
onların tek yönlü yönlendirme çözüm önerilerini uyarladığınız ve mağdur vatandaşları ve stk'ları devre dışı bırakıp  haklı taleplerini görmediniz için sevinemiyoruz.Firmaların paylaşım ve kiralardaki adaletsizliklerini görmezden gelip, devletin her yerde verdiği kira desteğini Fikirtepelilerden esirgediğiniz için sevinemiyoruz.

Firmaların vatandaşları hiçe sayan tutumlarının aynısını herkese eşit davranması gereken bakanlık personellerinin de uyguladıklarını ve iş yapmak yerine vatandaşı kandırarak vakit kaybına sebep olanları göremediğiniz için 
sevinemiyoruz..Kandırılmış çoğunluk adına yapılan yanlışların üstünün farkında olarak ya da olmayarak, sadece sermaye lehine yeni yanlışlarla kapatılmaya çalışılmasına ve bu yönde yapılan uygulamaların hayata geçirilmeye çalışılmasından dolayı sevinemiyoruz.4 - 5 yıldır kirasını firmadan alamadığı için çoluğunun çocuğunun rızkından keserek ay sonunu getirmeye çalışan vatandaşların sessiz çığlıklarını duyamadığınız için sevinemiyouz.Zengin olduk hayaliyle lüks araç ve kredilere batan ve borcunu ödemek için varını yoğunu satarak başını sokacak evi kalmayanların vatandaşlık haklarını kollamadığınız için sevinemiyoruz.Vatandaşın malı üzerinden tek bir çivi bile çakmadan devirler yoluyla çuvallar dolusu para kazanan firmamsı yapılara, bakanlık ve ilgili personeller nezdinde, STK ve vatandaşlar olarak yaptığımız tüm uyarılarımıza rağmen, hiç müdahale edilmediği için 
sevinemiyoruz.Büyük umutlarla cami bahçelerinde beklerken ömrü vefa etmeyenleri araştırıp bilip her şeye rağmen iş yapmayan firmalara karşı her hangi bir uygulama yapmamanız bir tarafa, sadece haklı haksız ayrımı yapmaksızın vatandaşları suçlamaya devam ettiğiniz için sevinemiyoruz.Evet, vatandaşlar içinde de malesef çıkarcılar ve menfaatçiler var. Ama bunların yanında kanuni haklarını savunan Mazlum vatandaşları görmezden gelerek herkesi aynı kefeye koyduğunuz ve bakanlık olarak hakemlik rolünden vazgeçtiğiniz için 
sevinemiyoruz.Personellerinizin ve bürokratlarınızın bazı uygulamalarıyla firmalarla dirsek teması varmış görüntüsü verirken.  Fakir vatandaşlara hukuk var, gidin hakkınızı arayın diyerek mahkeme kapılarının adres olarak gösterilmesinden dolayı sevinemiyoruz..

Firmalar arasında bile ayrımcılık yapan personelinizin ve icraatlerinin ciddi manada sorgulanıp, takip edilmediği için için 
sevinemiyoruz.Çıkarcı vatandaşlara karşı, çıkarcı firmaları görmezden geldiğiniz için 
sevinemiyoruz..Kentler, varoşlardan ve gecekondulardan kurtulurken, kentlerin modernlik adına betonlaşmasıyla, modern gecekondulara dönüştütülmesine ve talan edilmesine Cumhurbaşkanımız bile isyan ederek dile getirirken, sermayenin her talebini, mevcut alandaki gerçek ve hukuki hak sahiplerine sormadan evet diyerek uyguladığınız için 
sevinemiyoruz..Bir yandan Vatandaşa Hukuku adres gösterirken, diğer yandan mahkemelerin olası vatandaş lehinde kararlarının oluşmaması için sermayenin talepleri doğrultusunda kanunları yeniden düzenlediğiniz ve tapularımızın yok hükmüne geçmesine vesile olabilecek kararlara imza attığınız için 
sevinemiyoruz..Evet Türkiye'nin lokomotifi inşaat sektörü ama vatandaşın hukuken koruma altında olan mülkiyet hakkını görmezden gelen uygulamalarınızdan dolayı 
sevinemiyoruz..Sayın bakanım unutmayın firma,  vatandaş ayrımı yapmaksızın siz Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin bir bakanı olarak çevreyle, doğayla ve şehirlerdeki yaşayan tüm canlıların barınmalarından sorumlusunuz. Makamınız ve bu yüce 
göreviniz, omuzlarınızdaki ağır bir yük biliyoruz.

Unutmayın yaptığınız ve yapacağınız faliyetlerinizde sermaye kadar, vatandaşlara ve doğaya karşı da sorumlusunuz!!!

 

Yapacağınız uygulamaların, Selçuklu ve Osmanlı mimarisindeki kuşlara ve diğer canlılara gösterilen hassasiyeti de yansıtması, karıncalarınkini bile korumasını gerektiriken, Hak'tan gelen Hukukla güvence altına alınan Mülkiyet hakkını ve tapu güvencesini ortadan kaldıran uygulamalara fırsat vermeyin lütfen! Vatandaşları yıllardır mağdur eden, evsiz barksız bırakabilecek karakterdeki iş yapmayan, yapamayan yada yapsa bile düzmece sözleşme hileleri ile vatandaşları kandıranlara fırsat vermeyin!!! 

Evet 
''neden sevinemediğimize'' dair birkaç şikayet ve beklentilerimizi saydıktan sonra ''Yiğidi öldür ama hakkını yeme'' atasözünden de yola çıkarak, var olan teşekkür sebeplerimizi de yüksek müsadenizle sıralamak istiyoruz.

Sayın bakanım, mali sıkıntıya girdiği için iş yapamaz duruma gelen iki firmamıza ve anlaşma yaptıkları 4 adaya devlet imkanları kullanılarak inşaat yapılacak olmasından ve bu vesileyle oradaki vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesinden dolayı oradaki üyelerimiz adına size teşekkür ederiz.Göreve gelir gelmez, Fikirtepe özelinde ciddi bir gayret sarfederek oluşturduğunuz sinerji ve büyük beklentiden dolayı teşekkür ederiz.

Allah devletimize zeval, Şer güçlere de fırsat vermesin. Tüm olumsuz gelişmelere rağmen, yapılan yüksek bütçeli ve köprü,otoyol,tünel ve metro gibi imaretlerden dolayı teşekkür ederiz.

Fikirtepe'yi görev bilip çözüme kavuşturmak için yaptığınız özel ve hassas çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederiz.

Yapılacak olan toplu temel atma ve yıkımlardan dolayı Başbakanımızla beraber tekrar Fikirtepe'yi şereflendireceğiniz için teşekkür ederiz...

Sonuç olarak, Yeni ve Modern Fikirtepe inşa edilirken yapılan katkı ve çalışmalarınızı unutmayacağız.! Ancak Fikirtepeliler olarak, daha şimdiden yarısından fazlası, ya yerini satmak zorunda kaldı ya da, daha fazla beklemeye dayanamayarak ebediyete irtikal etti. Kalan diğer yarısının bir miktarının da sözleşmelerden dolayı ne alacağı meçhul, bir miktarının da yeni Fikirtepede ki yaşama ayak uydurması zor. Bu şekilde bir mahalle kültürü maalesef ekonomik döngü adına ortdan kaldırılmaktadır. İnsanlar buralardan gçerken yeni varoşları mekan tutmaktalar, geri dönecekleri de meçhul zaten.Şehir adına yenilenmeden dolayı sevinsek de , mimari ve görsellik açısında hiç bir estetik görünüm barındırmayan beton yığınlarından dolayı maalesef sevinemiyoruz.

Ama olsun du. Daha dün yerlerimiz beş para etmezken yarın misliyle para kazanacağız söylemlerini duyar gibiyiz. Daha ne isteyelim ki; ''bize ne komşuluktan, mahalle kültüründen?'' diyemeyiz, diyemiyoruz da !!!

Sayın Bakanım, iyi niyetinizden kesinlikle şüphemizin olmadığı gibi, personeliniz tarafından yapılan yanlışları da bilmenizi isteriz. Kasti olmayan ve tamamen yanlış tek yanlı yönlendirmeler sonrası oluşan bazı uygulamalrınızdan dolayı kamu vicdanı adına sizi uyarmak ve ileride vatandaşların ciddi mağduriyetine sebebiyet vermemesi için tüm Fikirtepeliler adına gerekli düzenlemeleri acil olarak yapmanızı talep ediyoruz. 

Not: Yaptığımız açıklamada elbette her türlü istisnaları tenzih ediyor, dürüst ve namuslu bir şekilde vatandaşın hakını koruyan temsilci ve vatandaşın hakkını verip işini yapan firmaları tenzih ediyoruz...

Yasin BEKTAŞ / FİKENTDER DERNEK BŞK.
____________________________________
ajansFİKİRTEPE/www.FİKİRTEPEHABER.com
banner23
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Ali 2 yıl önce

Guzel yazi! elinize saglik.

Misafir Avatar
Lord 2 yıl önce

Tebrik ediyorum bi konu bu kadar güzel ve kaliteli anlatılabilirdi bizi mahvettiler mağdur ettiler biz pay sahipleri olarak şaşkın şaşkın olanı biteni izlerken kiracı dostlarımı karnımızı hep unuttuk fikirtepede herkes mağdur ve bunun sorumluları kahraman gibi ortada dolaşıyor binalar değil insanlar dönüşüyor semtimde

Misafir Avatar
Fuat Eyibil 2 yıl önce

Fikirtepe Fikirtepe ah ah..
Şimdi düşünüyorumda ne yazsam da bu halkın dili olsam arkadaşlar koyun can derdinde kasap ise tabiki et derdinde ..
Bir düşünün fikirtepe ile ilgili kentsel dönüşüm olmasaydı
hiç de para etmeyen evlerimiz ve fikirtepeden kaçmaya çalışan gençler dahası var uzak bir yerde sohbet ederken siz nerde ikamet ediyorsunuz diyince fikirtepe demiye hiç içiniz el vermiyordu sanki bir suçlu gibi ..
Arkadaşlar biraz düşünün neler kazandık neler kaybettik bana sorarsanız hiç bir şey kazanmadık bir tarih yok oldu. Anılarımız ve arkadaşlarımızdan koparıldık .
Bizi öyle uyuttularki birden milyarder olduk 1 koyup 10 alacaktık işin aslını sabah rüyadan uyanınca anlamaya çalıştık ama atı alan üsküdarı geçti baylar bayanlar..
şimdi hiç bağırmayın biraz argo olacak kusura bakmayın
T....vz kaçınılmaz i.. derler ya
tabi bu kadar değil de ama artık ağlayıp sızlanmayı bırakıp süreci hızladıralım bu iş ne kadar uzarsa o kadar sıkıntılı doğum olacak.
Saygılar sunarım.

Misafir Avatar
48 nolu ada sakini 2 yıl önce

48 nolu adayı ne zaman çözmeyi düşünüyorsunuz...1 şubat 2017 tahliye edilecek diye söz vermişlerdi, yoksa başka şubatlarımı kalacak...Açıklama bekliyoruz...

Misafir Avatar
Münir Günel 2 yıl önce

Yasin bey kardeşim bu yazınız çok güzel umarım bakana da iletirsiniz.çalışmalarınızda başarılar

Misafir Avatar
1453 2 yıl önce

Bütün sorunun özeti bu işte mükemmel yazı.

Misafir Avatar
yusuf 2 yıl önce

Mahkemede git hakkını ara diyen beyinlere hayır.

Misafir Avatar
yıldız tarku yücel 2 yıl önce

Bu devlet 6yilda bir gecekondu mahallesini yapamadı.bu devletde hırsızlık da bitmez,terör de insanlar oturuyor.anlaşmayan teroristlerde devletle gırgır geçiyor.iyi yaptık dediler hangi firma gelirse gelsin,isterse devlet gelsin tapulu malı kimse elimizden alamaz.anlaşmayan avukat dava açarım,devleti yine oyalarim diyor.

Misafir Avatar
Fikirtepe Mağduru 2 yıl önce @yıldız tarku yücel

yıldız hn. biz imza attık da ne oldu adamız çantacıların elinde oyuncak oldu. sen imza attın adam oldun, atmayan da terörist mi !? bu ne terbiyesizlik hanımefendi !?

Beğenmedim (0)