Bu haber kez okundu.

Tarlabaşı kentsel dönüşüm alanı 81.4 milyon TL bedelle ihaleye çıkıyor!

Tarlabaşı Yenileme Alanı Uygulama Projesi kapsamında değerlendirilecek 363 ada B bölgesini kat karşılığında Beyoğlu Belediye Başkanlığı tarafından satışa çıkarıldı. 8 Aralık’ta ihaleye çıkacak projenin satış bedeli 81 milyon 408 bin 600 TL.

Beyoğlu Belediye Başkanlığı, Tarlabaşı Yenileme Alanı Uygulama Projesi kapsamında değerlendirilecek 363 ada B bölgesini kat karşılığında satışa çıkarıyor.

Satış bedeli 81 milyon 408 bin 600 TL olarak belirlenen gayrimenkullerin ihalesi 8 Aralık’ta gerçekleşecek. İhale ilanı bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Beyoğlu Belediye Başkanlığından:

1 – İHALE KONUSU:

Tarlabaşı Yenileme Alanı Uygulama Projesi Kapsamında Değerlendirilecek Beyoğlu Belediyesi Taşınmazlarına Ait Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinde Belirtilen 363 Ada B Bölgesinin Satışı/Temliki İhalesi İşi

2 – TAŞINMAZ MALLARIN NİTELİĞİ, YERİ, MİKTARI, MUHAMMEN VE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELLERİ:

İli:İstanbul
İlçesi:Beyoğlu
Mahallesi:Çukur
Yer:363 ADA B BÖLGESİ
Cinsi: A, B, C, D BLOKLAR
Yüzölçümü: KULLANILABİLİR BRÜT ALAN: 4.070,43 m² İNŞAAT ALANI : 7.247,21 m²
Satışa Konu Hisse Miktarı:TAMAMI
Muhammen Bedeli:81.408.600,00 TL+KDV
Geçici Teminat Bedeli:2.442.258,00 TL

3 – İHALE USULÜ:

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Madde Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü

4 – İHALE YERİ, TARİH VE SAATİ:

İhale; Beyoğlu Belediyesi Şahkulu Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:121 adresindeki Belediye Encümeni Toplantı Salonunda, 08/12/2015 Salı günü, Saat: 10.30’da yapılacaktır.

5 – ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI

5.1. Şartname Bedeli ve Temini: 1.000,00-TL (Binlira) Beyoğlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Şefliğinden (Beyoğlu Belediyesi Ek Hizmet Binası Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:50 Beyoğlu/İSTANBUL) temin edilebilir veya aynı adreste ücretsiz olarak incelenebilir.

6 – İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:

08.09.1983 Tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır. İhaleye, söz konusu ihale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan özel ve tüzel kişiler katılabilecektir.

7 – İHALEYE KATILAMAYACAKLAR:

İhaleye katılma şartlarını taşımayan ve aynı Kanunun 6. maddesi uyarınca ihaleye katılması Kanunen mümkün bulunmayan veya kanunlardaki hükümler gereğince kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olan gerçek veya tüzel kişiler ile Türkiye’de ilgili mevzuat uyarınca gayrimenkul edinmesi mümkün bulunmayan yabancı istekliler ihaleye katılamazlar.

8 – İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:

İhaleye katılmak için isteklilerin aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekir:
8.1. Gerçek Kişilerden istenen evraklar:
8.1.1. Nüfus Cüzdanı Sureti veya T.C.Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport”,
8.1.2. Kanuni İkametgâh sahibi olduğuna dair İkametgâh Belgesi,
8.1.3. Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak,
8.1.4. Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
8.1.5. Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
8.1.6. Geçici Teminat (2886 Sayılı Kanuna uygun),
8.1.7. Ortak katılım olması halinde ortaklık beyannamesi
8.2. Tüzel Kişilerden istenen evraklar:
8.2.1. Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi,
8.2.2. Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi,
8.2.3. Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak,
8.2.4. Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
8.2.5. Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
8.2.6. Geçici Teminat (2886 Sayılı Kanuna uygun),
8.2.7. Tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
8.2.8. Ortak katılım olması halinde ortaklık beyannamesi.
Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

9 – TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER

Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:
9.1. Tedavüldeki Türk Parası,
9.2. Maliye Bakanlığınca belirlenen bankalar / katılım bankaları tarafından verilecek süresiz ve limit dahili- teminat mektupları, (Kanunda belirtilen şekil şartlarına uygun olmalıdır.)
9.3. Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller.

10 – TEMİNATLARIN TESLİM YERİ:

Yukarıdaki maddenin 9.2. fıkrasında belirtilen teminat mektuplarını teminat olarak vermek isteyen istekliler doğrudan doğruya ihale komisyonuna; 9.1. ve 9.3. fıkralarında yazılı değerleri teminat olarak vermek isteyen istekliler ise Belediyeden alacakları teslimat müzekkeresi ile teminat bedelini Beyoğlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırmaya ve makbuzunu ihale komisyonuna teslim etmeye mecburdur. Her ne suretle olursa olsun idarelerce alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine İhtiyati tedbir konulamaz.

11 – TEMİNATLARIN İADESİ:

İhale üzerinde kalan istekli hariç diğer İsteklilerin geçici teminatları ihale sonrasında kendilerine veya yetkili temsilcilerine iade edilir.

12 – TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ:

Teklifler ihale tarih ve saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Beyoğlu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

13 – İHALE KARARI:

İdare (İhale Komisyonu), ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. İhale kararı karar tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içinde 2886 Sayılı Kanunun 31. maddesine göre ita amirince onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse; ihale hükümsüz sayılır. İhalenin yapılmaması veya hükümsüz sayılması halinde; istekli idareden herhangi bir nam altında masraf, zarar, kar mahrumiyeti, tazminat v.s. talepte bulunamaz, geçici teminatı istekliye iade edilir.
İlan olunur.

ajansFİKİRTEPE/www.FİKİRTEPEHABER.com

banner23
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.