banner130

Bu haber kez okundu.

Mahkemenin Fikirtepehaber.com'a verdiği haksız cezaya Yargıtay'dan iptal
Kamu Yararı adına Basın Özgürlüğü vurgusu..

Mahkeme'nin Kamu Yararı ve Basın Özgürlüğüne rağmen, tek celsede verdiği kararını Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 11.03.2019 tarihli ilamında davacının haksız olduğunu ve ilk derece mahkemesi tarafından verilmiş olan kararın bozulmasına yönelik verdiği kararla Fikirtepehaber.com'un suçsuz , mahkemenin verdiği kararın haksız olduğuna karar verdi.

Yasin Bektaş ''Güçlüyüz Çünkü Haklıyız..''

Aynı zamanda FİKENTDER ''Fikirtepe Kentsel Dönüşüm'' Dernek Başkanı'da olarak şunu söylemek istiyorum. ''Bizi susturmak için üzerimize üzerimize geldiler, açılan davaları artık sayamıyorum ama şükürler olsun hepsinde de adalete güvendik ve kazandık. Yılmadık, kaçmadık, kimseye diklenmedik, hakaret etmedik. Basın etik ilkeleri çerçevesinde , şeffaf vetarafsız olarak Anayasa'dan aldığımız yetkiyle, vatandaşın anayasal bilgi alma hakkını yerine geitirmek için şahit ve belgeleriyle sadecedoğruları yazdık. Bize güvenen ve bu güvenle takip eden destekleyen tüm takipçilerimize, hukuk mücadelemizde desteğiniesirgemeyen Avukatımız İsmail can ve Mete Can Beylere teşekkür ederiz. Dün nasılsak, bugünde aynı dirayet ve cesaretle Fikirtepe başta olmak üzere Kentsel Dönüşüm Mağdurlarının sesi olmaya devam ediyoruz, edeceğiz.. '' (Yasin Bektaş)

4 yıl sonra gelen Kamu yararına basın özgürlüğü adaleti..

Yargıtay vermiş olduğu bu kararıyla haksız kararı bozarak adaletsizliğe dur demiş oldu... Yargıtay'ın da tescillediği gibi mahkeme yanlış bir karar vererek , kamu yararını görmezden gelmiş ve basın özgürlüğünü zedeleyen bir kararla Yasin Bektaş'ı tazminat ödemeye mahküm etmişti.   Akabinde davacı vekili avukatı aracılılığıyla kamunun sesini susturmak istercesine vakit kaybetmeden alacak için icra işlemi başlatarak tahsilat yoluna gitmişti.. Gelinen bu noktada Fikirtepehaber.com olarak eğilmeden, şeffaf ve tarafsız bir şekilde kamunun sesi olarak yayın yapmaya devam ediyoruz ama Fikirtepehaber.com'u mahkeme yoluyla cezalandırarak susuturmaya çalışan firma haerimizde konu olan çantacılık işlemini hayata geçirerek davadan 3 ay sonra adayı Tita ve daha sonrasında Tepe İnşaat'a pazarlayarak ortadan kaboldu. Aradan geçen 4 yıl sonra, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ilgili mahkemede yapılan hukuk garabetini ortadan kaldırmış, Fikirtepehaber.com ve (Yasin Bektaş) şahsım hakkında verdiği cezayı, yapılan haklı itirazlar sonrası ret etmiş ve mahkemeye geri iade iade etmiştir. 


01 Temmuz 2014 tarihinde yaptığımız ve daa konusu olan ''SUNJA İNŞAAT ÇANTACI FİRMA MI ?'' başlıklı haberimizin tamamını okumak için buraya tıklayın..

Av. Mete Can ''YANLIŞ KARAR YARGITAY’DAN DÖNDÜ''

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 11.03.2019 tarihli ilamında davacının haksız olduğunu ve ilk derece mahkemesi tarafından verilmiş olan kararın bozulmasına yönelik kararla ilgili Fikirtepehaber.com ve Yasin Bektaş'ın Avukatı Av. Mete Can tarafından yapılan açıklamada; 


''Kamunun haber alma özgürlüğünün karşılığı gazetecilerin haber verme görevidir. Yani kamuoyunu aydınlatmak, bilgi vermek, kamuoyunu ilgilendiren doğru, güncel, kamu yararına, düşünsellik bağı bulunan, gerçek habercilik yapmak gazetecilerin bir anlamda hak ve görevidir. Bu durum Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası mevzuat ile güvence altına alınmıştır. Müvekkilimiz Yasin Bektaş, bu bağlamda doğru haberler yapan, kamuoyunu ve özellikle Fikirtepe ve çevresini çok yakından ilgilendiren kentsel dönüşüm konusu ile ilgili çokça takip edilen ve sevilen bir internet sitesi olan www.fikirtepehaber.com adlı internet sitesinde kamu yararına olacak şekilde tarafsız olarak bu tür haberler yapmaktadır. Yine bu haberlerden birinde; Fikirtepe'de yapacağı inşaat ile ilgili olarak, o imar adasında mülk sahibi olan ve doğrudan davacının o zaman sahibi olduğu şirketin kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirmek istediği arsa sahipleri ile yapılmış röportajları içeren, objektif, gazetecilik etik kuralları çerçevesinde bir haber yapmış bulunmaktadır.

Basın özgürlüğü, Anayasanın 28. maddesi ile 5187 sayılı Basın Yasasının 1. ve 3. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerde basının özgürce yayın yapmasının güvence altına alındığı görülmektedir. Basına sağlanan güvencenin amacı; toplumun sağlıklı, mutlu ve güvenlik içinde yaşayabilmesini gerçekleştirmektir. Bu durum da halkın dünyada ve özellikle içinde yaşadığı toplumda meydana gelen ve toplumu ilgilendiren konularda bilgi sahibi olması ile olanaklıdır. Basın, olayları izleme, araştırma, değerlendirme, yayma ve böylece kişileri bilgilendirme, öğretme, aydınlatma ve yönlendirmede yetkili ve aynı zamanda sorumludur. Basının bu nedenle ayrı bir konumu bulunmaktadır.

Dava konusu olan haberin içeriğine bakıldığı zaman, haberde kullanılan ifadelerin kesinlikle herhangi bir hakaret kastı içermediği, davacıyı küçük düşürücü, itibarını zedeleyici herhangi bir unsur barındırmadığı, oradaki arsa sahibi vatandaşların sorularını yansıtmayı hedeflemiş bir haber olduğu görülecektir ve Yargıtay tarafından da bu şekilde bir tespit yapılmıştır.

İşte bu nedenlerden dolayı, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 11.03.2019 tarihli ilamında davacının haksız olduğunu ve ilk derece mahkemesi tarafından verilmiş olan kararın bozulmasına karar vermiştir:

“Davaya konu yazı dizisi bir bütün olarak değerlendiriliğinde; yayının basın ve ifade özgürlüğü çerçevesinde kamu yararı gözetilerek yapılmış olduğu, davacının kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olduğunun kabul edilemeyeceği anlaşılmaktadır. Şu durumda mahkemece, DAVANIN TÜMDEN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN kısmen kabulüne karar verilmiş olması doğru değildir. Kararın bu nedenle bozulması gerekir.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda gösterilen nedenlerle davalı yararına BOZULMASINA, …..”

Sonuç olarak, dava konusu olan haber nedeni ile Müvekkilimiz Yasin Bektaş‘ın haklılığı Yargıtay tarafından tescil edilmiştir'' dedi.

O dönem Sunja Mahkemede iş yapacağını söylemesine rağmen, haberimizi tasdikler biçimde davadan 3 ay sonra Adayı başka bir firmaya pazarlayarak devretti.!!

İnşaat işi dahil h
er hangi bir faaliyeti bulunmayan firma olan Sunja Firması 2012 yılında 1.500.000 TL sermaye ile kurulmuş ve söz konusu davadan kısa süre sonra adayı Tita firmasına pazarlamış ve Tita üzerinden de Tepe- Sera Firmalarına pazanlamıştır.. 
Vatandaştan habersiz vatandaşın malı üzerinden yapılan tüm bu 
pazarlıklar ve çantacılıklara rağmen,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu firma ile anlaşmaya yanaşmayan firmların yerleri hakkında ihale yolu satış baskısı kurarak anlaşmalarına ve akabinde ciddi idari davaların açılarak sürecin tıkanmasına sebep olmuştur. Bakanlığın kamulaştırma çalışmalarına rağmen, aradan geçen 4 yıllık zaman sonra bile, mevcut alanda herhangi bir inşaat çalışmasının bulunmaması da , 4 yıl önce yaptığımız haberin doğruluğunu göstermekte ve Yargıday 4. Hukuk Dairesinin aldığı iptal kararı da, yapılan haberi tasdiklemektedir...

Dava konusu haber içeriğinde yer alan röportajlar ve adanın aleni pazarlanmasına yönelik resimleri aşağıda okuyabilirsiniz.01 Temmuz 2014 tarihinde yaptığımız ve daa konusu olan ''SUNJA İNŞAAT ÇANTACI FİRMA MI ?'' başlıklı haberimizin tamamını okumak için buraya tıklayın..VATANDAŞ NEDEN İMZA ATMIYOR ? ATANLAR TEHLİKENİN FARKINDA MI ?

Fikirtepede bir yapı adasında ki tüm hak sahipleriyle anlaşmadan kendinin olmayan arsaları pazarlamaya çalışan Sunja AŞ'midir ? Mali yapısı zayıflığı ve tek taraflı hazırlayarak dayattığı sözleşme içeriğinden dolayı vatandaşları mağdur etme riski taşıyan firmalar kimlerdir? Bakanlığımızın son günlerde açıkladığı acele kamulaştırma kararınının neticesini ellerini ovuşturarak bekleyen çantacı  firmaları bakanlığımız neden görmüyor? Bakanlık vatandaşa ölümü gösterip sıtmaya mı razı etmek mi istiyor ? Fikirtepeli vatandaşlar gerçekte ne ister? Bakanlığımız sosyal patlama tehlikesinin farkına varacak mı? Vatandaşı koruyucu önlemler almaya ne zaman başlayacak? Bakanlığımız firmaların iş yapamama kabiliyetlerini ne zaman görecek? Firmalar vatandaşın arsası üzerinden emlakçılık mı yapıyor ? Çantacı firmalar ciddi firmaların önünümü tıkıyor?

''Fikirtepede ki müteahhitlerin  ticari karakteristiğini araştıran ve acele kamulaştırmanın sakıncalı yönlerini gösteren 'VATANDAŞ NEDEN İMZA ATMIYOR?' yazı dizimiz başlıyoruz.'' demiş ve  aşağıdaki röportajı da ekleyerek mevcut durumu kamuyu bilgilendirme adına takipçilerimize paylaşmıştık.SUNJA AŞ. ÇANTACI FİRMA MI ?

Sunja Firması 2012 yılında 1.500.000 TL sermaye ile kurulmuş ve her hangi bir inşaat işi yapmamıştır.Sunja İnşaatın anlaştığı adadan Fikirtepe Habere özel mülakat veren G.Ş. ve M.S. 'Sunja Firması Fikirtepe de vatandaştan imza almak dışında herhangi bir icraati yoktur.Ve kurulduğundan beri her hangi bir iş dahi yapmadığını öğrendik.Bizimde hak sahibi olduğumuzu yapı adasında tek taraflı hazırlayarak dayattığı ve içeriğinde elle tutulur hiç bir tarafı olmayan hukuki olarak da bizlerin mağduriyetini artırmaktan başka bir işe yaramayacak sözleşmeye imza atmamızı firma ve bakanlığımız istemektedir.Siz olsanız böyle bir firmaya imza atıpda malınızı verirmisiniz?' dedi.


Yasin Bektaş
_________________________________
ajansFİKİRTEPE/www.fikirtepehaber.com

banner23
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
BROOKLİYN ÇIKMAZI 4 yıl önce

Seçim bitti yayına başladın. Koskoca 2 ay gıkın çıkmadı. Basın özgürlüğünden konuşuyorsunuz. Milket burada bas bas bağırdı gıkınız çıkmadı bşr hükümet yetkilisine gidip bu süreçte bir soru sormadınız sizi kim susturdu merak ediyoruz. Hakketen neden sustunuz millet epey merak etti sizi.

Avatar
Engin Akgüzel 4 yıl önce

ÇANTACI-ÜÇKAĞITÇI-DOLANDIRICI firmalar Ve sahipleri her şekilde hukuktan alacaklar gerekli cezayı...

Avatar
Hasan 4 yıl önce

Adalet yavaş ilerler ama eninde sonunda yerini bulur....

Avatar
CEBEL ELNUR 4 yıl önce

Bitmiş bu işler kimseden kimseye hayır yok kendimiz ettik kendimiz bulduk .

Avatar
CEBEL ELNUR 4 yıl önce

Bu saatten sonra herkes kendi göbek bagını kendisi kesecek .

Avatar
Engin 4 yıl önce

Benim bildigim vartaş ve mutlu insaat bu ikiside cantacı firmalar 1 civi bile cakamadilar.

Avatar
fikirtelim 4 yıl önce

a yeter artık mahkemeler seçimler derken 9 sene oldu kiptaş ta artık bi son verssin ya yap ya devret bir firmaya emsal belli iflas eden yerleri bir an önce yapılssın gına geldi

Avatar
Ali 4 yıl önce

Tebrikler!