Bu haber kez okundu.

Ç.Ş. Bakanı Fatma Güldemet Sarı'dan Paris İklim Değişikliği Konferansında bir dizi görüşme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Paris İklim Konferasında başta Almanya olmak üzere Makedonya, Katar, Suudi Arabistan ve Ukraynanın ilgili bakanlarıyla bir araya gelerek İkili Temaslarda Bulundu.

İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaynaklarından elde ettiğimiz bilgilere göre, sırasıyla yapılan görüşmelere ilişkin tüm detaylar ve kareler ...


Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Federal Almanya Çevre Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı Parlamenter Devlet Sekreteri (Müsteşar) Rita Schwarzelühr-Sutter ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye Türkiye adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, İklim Değişikliği Başmüzakerecisi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ile Dışişleri Bakanlığından Çevre ve İklim Değişikliği Genel Müdür Yardımcısı Özlem Ergun Ulueren de katılım sağladı.

İklim değişikliği ile mücadele bağlamında Bakan Sarı, Türkiye’nin Paris’te anlaşmaya varılmasını beklediğini, Türkiye’nin kapsayıcı, adil ve dinamik bir anlaşmaya varılması için sonuna kadar yapıcı ve esnek tutumunu sürdüreceğini ifade etti.

Bununla birlikte, yeni iklim anlaşmasından Türkiye’nin çok önemli beklentileri olduğunu söyleyen Bakan Sarı, öncelikle Sözleşmesinin “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler” ilkesinin muhafaza edilmesi gerektiğini, yeni rejimde Sözleşmenin 1992 yılında oluşturulan ve günümüz ve geleceğin gerçeklerini yansıtmayan mevcut ekler sistemine atıf yapılmaması gerektiğini belirtti.

Bakan Sarı ayrıca, Türkiye’nin 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını % 21’e kadar artıştan azaltmayı hedeflediğini, ülkemizin yüksek bir emisyon azaltım potansiyeli bulunduğunu, iklim değişikliği ile etkin mücadele için Türkiye’nin finans ve teknoloji desteklerine erişim sağlamak istediğini, bu desteklerle ülkemizde yapılacak yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının daha fazla azaltım yapılmasını sağlayacağını ifade etti.

Yeni anlaşmanın şeffaflık ve hesap verilebilirlik kurallarıyla desteklenmesi gerektiğini ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, bu kuralların yalnızca emisyon azaltımı için değil, finansman, teknoloji, kapasite geliştirme için de geçerli olması gerektiğini belirtti. Ulusal katkıların gözden geçirme sürecine tabi tutulması gerektiğini, ancak bunun zorlayıcı, müdahale edici ve cezalandırıcı olmaması gerektiğini de ifade etti.

Federal Almanya Çevre Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı Parlamenter Devlet Sekreteri (Müsteşar) Rita Schwarzelühr-Sutter ise, küresel ısınmanın 2 derecenin altında tutulması hedefinin çok önemsendiği, ülkelerin sunduğu ulusal katkılar (INDC’ler) ile bu hedefi yakalamanın çok mümkün olmadığı, bu nedenle ulusal katkıların mutlaka güncellenmesi gerektiği, uzun vadeli hedefle ilgili olarak taslak anlaşma metnindeki dekarbonizasyon ve iklim nötrlüğü konularında Antalya’daki G20 Zirvesinde güçlü bir mesaj verildiği, bu çerçevede yeni anlaşmada azaltım istekliliğinin artırılmasının çok önemli olduğu ifade etti.

Diğer taraftan Almanya’nın, Yeşil İklim Fonuna katkı sağlayan ilk ülke olduğuna değinen Federal Almanya Çevre Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı Parlamenter Devlet Sekreteri (Müsteşar) Rita Schwarzelühr-Sutter, ancak fona bütün ülkelerin imkanları ölçüsünde katkı sağlaması gerektiği, halihazırda fona katkı sağlayan gelişmekte olan ülkeler bulunduğu da dile getirildi.

Bakan Sarı ise, ulusal katkıların 2 derece hedefini yakalamak için yeterli olmadığının bilincinde olduğumuz ile Türkiye’nin iklim değişikliği ile daha etkin mücadele etmek için finans ve teknoloji desteklerine erişim talep ettiğini vurguladı.

Almanya tarafından Türkiye ile olan güçlü ilişkilere de değinilerek özellikle enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, yeşil binalar, kapasite geliştirme konularında çok sayıda ikili işbirliği projeleri yürütüldüğü belirtildi.

Görüşme, çevre ve iklim değişikliği alanındaki işbirliğini daha da güçlendirme ve karşılıklı iyi niyet temennileri ile son buldu.  


Bakan Sarı, Paris İklim Konferansında Makedonya ile İkili Temaslarda Bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Makedonya Çevre ve Planlama Bakanı Nurhan Izaırı ile görüştü.

Görüşmeye Türkiye adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, İklim Değişikliği Başmüzakerecisi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ile Dışişleri Bakanlığından Çevre ve İklim Değişikliği Genel Müdür Yardımcısı Özlem Ergun Ulueren de katılım sağladı.

Bakan Sarı Türkiye’nin Makedonya'yı anayasal ismi ve ulusal kimliğiyle tanıyan ve Üsküp’e büyükelçi gönderen ilk ülke olduğunu, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) tarafından Makedonya’da gerçekleştirilen projelerin kapasite artırımı ve bölgesel kalkınma amaçlarına hizmet ettiğini ifade etti. 

İklim değişikliği ile mücadele bağlamında ise Bakan Sarı, Türkiye’nin Paris’te anlaşmaya varılmasını beklediğini, Türkiye’nin kapsayıcı, adil ve dinamik bir anlaşmaya varılması için sonuna kadar yapıcı ve esnek tutumunu sürdüreceğini ifade etti.

Bakan Sarı ayrıca, farklılaşmanın yeni iklim rejiminde oldukça elzem olduğunu, bu nedenle Sözleşmenin “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar" ilkesinin muhafaza edilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, bununla birlikte, Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelede 2030 yol haritasını hazırladığını, 2030 yılında sera gazı emisyonlarını %21’e kadar artıştan azaltmayı taahhüt ettiğini ifade etti.

Makedonya Çevre ve Planlama Bakanı Nurhan Izaırı ise TİKA yardımları için Türkiye’ye teşekkür etti.

Nurhan Izaırı, 2009 yılında iki ülke arasında mutabakat zaptı imzalandığı, bunun iki ülkenin hem çevre alanında hem de yeni anlaşmada beklentilerinin karşılanması konusunda ortak hareket etmesi için fırsat oluşturabileceği dile getirildi.

Nurhan Izaırı ayrıca, küresel emisyonlara neredeyse hiç katkısı olmayan Makedonya’nın da iklim değişikliği ile mücadele için finans desteğine ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

Görüşme, İklim Sözleşmesinde benzer konumları olan iki ülkenin de çıkarlarını koruyan bir anlaşma çıkması konusunda müzakereci heyetlerin işbirliği içinde hareket etmesinde fayda bulunduğunun vurgulanması ve karşılıklı iyi niyet dilekleri ile son buldu.  


Bakan Sarı Paris İklim Konferansında Suudi Arabistan ile İkili Temaslarda Bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Suudi Arabistan Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanı Ali İbrahim AlNaimi ikili görüşmelerde bulundu.

İkili görüşmeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’da katıldı.

Bakan Sarı Türkiye ve Suudi Arabistan’ın güçlü tarihi ve kültürel bağlarla birbirine bağlı, dost ve kardeş iki ülke olduğunu, iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasının ikili ilişkilerimize ivme kazandıracağını, işbirliğimizin güçlendirilmesi ile bölgesel barış ve istikrara da katkı sağlanacağını belirtti.

İklim değişikliği ile mücadele bağlamında ise Bakan Sarı, Türkiye’nin Paris’te anlaşmaya varılmasını beklediğini, müzakerelerde delegelerin çok büyük bir yük altında olduğunu, Türkiye’nin kapsayıcı, adil ve dinamik bir anlaşmaya varılması için sonuna kadar yapıcı ve esnek tutumunu sürdüreceğini ifade etti.

Suudi Arabistanlı Bakan AlNaimi ise sabah Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile gerçekleştirdikleri görüşmede Paris’ten onların da başarılı bir sonuç beklediğini, Kopenhag’da yaşanan başarısızlığın geçmişteki dayatmalardan kaynaklandığını ve bu nedenle yeni anlaşmada bütün ülkelerin görüşlerinin yansıtılması gerektiğini belirttiklerini aktardı. 

Bunun üzerine Bakan Sarı tarafından müzakerelerin gidişatından bir anlaşmaya varılacağı izlenimini edinildiği, anlaşmanın bütün ülkelerin görüşlerini yansıtması gerektiği konusunda Suudi Arabistan’a aynen katıldığımız vurgulandı.

Bakan Sarı ayrıca, 1992 yılında oluşturulan eklerdeki ülke sınıflandırması günümüz ve geleceğin gerçeklerini yansıtmadığı için yeni anlaşmada Sözleşmenin mevcut ekler sistemine atıf yapılmaması gerektiği ile farklılaşma yeni iklim rejiminde oldukça elzem olduğu için Sözleşmenin “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar" ilkesinin muhafaza edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Sarı, Türkiye’nin yüksek bir emisyon azaltım potansiyeli bulunduğunu, bu bağlamda finans ve teknoloji desteklerine erişiminin önünün açılması ile iklim değişikliği ile daha etkin mücadele edebileceğini dile getirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı son olarak Türkiye’nin 2020 yılındaki 26. Taraflar Konferansına ev sahipliği yapmak için gerekli girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Suudi Arabistanlı Bakan ise belirtilen bütün hususlarda Türkiye’ye katıldıklarını, Türkiye’de gerçekleştirilecek bir Taraflar Konferansını dört gözle beklediklerini ifade ettikten sonra sözlerine iklim değişikliğinin fosil yakıttan kaynaklandığı yönünde yanlış bir algılama olduğunu, kendi amaçlarının fosil yakıtları değil emisyonları ortadan kaldırmak olduğunu, bu nedenle yenilenebilir enerji ile karbon yakalama ve depolama konusunda çok önemli yatırımlar yaptıklarını, bugüne kadar yer altında 200 bin ton karbondioksit depoladıklarını ve bundan polimer ve kauçuk üretme konusunda ar-ge çalışmaları yürüttüklerini ve Sayın Bakanımızın başkanlığında ülkelerini ziyaret edecek teknik bir heyete deneyimlerini aktarmaktan memnuniyet duyacaklarını belirterek devam etti.

Bunun üzerine Bakan Sarı, Suudi Arabistan’ın karbon yakalama ve depolama konusundaki tecrübelerinden memnuniyetle yararlanmak istediğimizi ifade ederek Suudi Arabistan ile çevre alanında işbirliğini güçlendirmek adına anlaşma imzalanabileceğini dile getirdi.

İkili görüşme, her iki tarafın da karşılıklı iyi dileklerini iletmesi ile son buldu.


Bakan Sarı, Paris İklim Konferansında Katar ile İkili Temaslarda Bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Katar Çevre Bakanı Ahmed Bin Amer Al-Hameidi ile ikili görüşmelerde bulundu.

Görüşmeye Türkiye adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, İklim Değişikliği Başmüzakerecisi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ile Dışişleri Bakanlığından Çevre ve İklim Değişikliği Genel Müdür Yardımcısı Özlem Ergun Ulueren de katılım sağladı.

Bakan Sarı, geçen hafta Katar’da düzenlenen Yüksek Stratejik Toplantısında ülkelerimiz arasında çevre alanında işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalanmasından memnuniyet duyulduğunu, ikili ilişkileri siyasi düzeyde olduğu kadar kültür, ekonomi, ticaret, çevre ve sair alanlarda da geliştirmek yönündeki ortak gayretlerimizi artırmak istediklerini ifade etti. 

İklim değişikliği ile mücadele bağlamında ise Bakan Sarı, Türkiye’nin Paris’te anlaşmaya varılmasını beklediğini, Türkiye’nin kapsayıcı, adil ve dinamik bir anlaşmaya varılması için sonuna kadar yapıcı ve esnek tutumunu sürdüreceğini ifade etti.

Bakan Sarı, ayrıca, Türkiye’nin yüksek bir emisyon azaltım potansiyeli bulunduğunu, bu bağlamda finans ve teknoloji desteklerine erişiminin önünün açılması ile iklim değişikliği ile daha etkin mücadele edebileceğini dile getirdi. Bununla birlikte, farklılaşmanın yeni iklim rejiminde son derece elzem olduğu, bu nedenle de Sözleşmenin “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar" ilkesinin muhafaza edilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Katar Çevre Bakanı Ahmed Bin Amer Al-Hameidi ise Türkiye’de ıslah edilip mera veya tarım alanı olarak kazandırılan alanlar ile Ankara’nın ağaçlandırılması çalışmaları konusunda ülkemizin tecrübelerinden faydalanmak istedikleri, ayrıca yeni iklim sözleşmesi ile ülkelerin kalkınma haklarının ellerinden alınmaması gerektiği belirtildi.

Görüşme, çevre alanında işbirliğinin geliştirilmesi için mutabakat imzalanması ile İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinde benzer konumları olan iki ülkenin de çıkarlarını koruyan bir anlaşmaya ulaşılması konusunda müzakereci heyetlerin işbirliği içinde hareket etmesinde fayda bulunduğunun vurgulanması ve karşılıklı iyi niyet dilekleri ile son buldu.  


Bakan Sarı Paris İklim Konferansında Ukrayna ile İkili Temaslarda Bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Ukrayna Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Svitlana Kolomıyets ile görüştü.

İkili görüşmeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’da katıldı.

Bakan Sarı, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari bağların güçlendirilmesi için Türkiye olarak işbirliği ve tecrübe paylaşımına hazır olduğumuzu belirtti.

İklim değişikliği ile mücadele bağlamında ise Bakan Sarı Paris’te anlaşmaya varılmasını beklediğimizi, Türkiye’nin bu yöndeki yapıcı ve esnek tutumunu sergilediğini ifade etti.

Bakan Sarı Ayrıca, bu anlaşmanın kapsayıcı, adil ve dinamik bir yapıda olmasının şart olduğu ile 1992 yılında oluşturulan eklerdeki ülke sınıflandırması günümüz ve geleceğin gerçeklerini yansıtmadığı için yeni anlaşmada Sözleşmenin mevcut ekler sistemine atıf yapılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Bununla birlikte, farklılaşmanın yeni iklim rejiminde oldukça elzem olduğu, bu nedenle, Sözleşmenin “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar" ilkesinin muhafaza edilmesi gerektiğini de vurguladı.

Bakan Sarı, Türkiye’nin yüksek bir emisyon azaltım potansiyeli bulunduğunu, bu bağlamda finans ve teknoloji desteklerine erişiminin önünün açılması ile iklim değişikliği ile daha etkin mücadele edebileceğini dile getirdi.

Görüşmede, Ukrayna’nın Sözleşmedeki konumunun da Türkiye’ye benzerlik gösterdiği, yeni anlaşmada her iki ülkenin de hassasiyetlerinin giderilmesi için ortak hareket edilmesinin önem arz ettiği de vurgulandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, son olarak Türkiye’nin 2020 yılındaki 26. Taraflar Konferansına ev sahipliği yapmak için gerekli girişimlerde bulunduğunu söyledi.

ajansFİKİRTEPE/www.FİKİRTEPEHABER.com

banner23
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
TEMENNİ 8 yıl önce

SAYIN BAKANINIZ INŞALLAH FIKIRTEPENIN USTUNDEKI KARA BULUTLARI KALDIRIRDA RAHAT NEFES ALIRIZ