Bu haber kez okundu.

Bülent BABAOĞLU ; Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Vatandaşın Mülkiyet hakkına saygılıyız.
  Bülent BABAOĞLU ile Fikirtepe Haber olarak yapmış olduğumuz röportajın Satır başları ; * Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Vatandaşın Mülkiyet hakkına saygılıyız. * Kentsel tasarım çalışmalarımız bitmiştir , Artık icraat zamanı , * Fikirtepeliler bizim yapmadığımız açıklamalara ve söylemlere itibar etmesinler ... * Vatandaş kendi yerini minimum 600 m2 ve üzeri olmak şartıyla isterse tek başına veya ada içerisinden bir kaç parsel birleşerek plan notlarındaki denk gelen emsal oranından fakat, ada ve proje bütünlüğünü korumak amacıyla bizim göstereceğimiz yerde ve mevcuttaki arsasının eşdeğerinde bir yerde olmak şartı ile yapılaşmaya gidebilir. Kademeli imardan faydalanabilir. Burada kendisi yapılaşmak isteyen parsel veya hisselerin adanın muhtelif yerlerinde olması fark etmez ... * Ada içerisinde her hangi bir konumda olan arsaların birleşmesine müsaade ediyoruz.  600 m2 nin altında kalan veya kendi yerlerini yapmak istemeyip anlaşmaya razı gelmeyen vatandaşların yerlerinin kamulaştırılması kaçınılmazdır. * Fikirtepelilere daha iyi hizmet verebilmek ve bilgi akışını sağlamak için ilk ofisimizi (Mandıra Cad. Yıldırım Sok. No: 42 ) kurmuş bulunuyoruz. İkinci ofisimizde Metrobüs durağının karşısında yapım aşamasında yapımı bitince orda da aynı şekilde bilgilendirmeye ve hizmet vermeye devam edeceğiz. * Vatandaşların kendi evlerinin mürüvvetlerini kendilerinin görmesini istiyor , bunun içinde acele edip bir an önce imzalarını tamamlamalarını ve inşaatların bitirilip yeni evlerine taşınmalarını istiyoruz. Röportajın detayları ve video görüntüsü için tıklayınız ; Fikirtepe Haberden Yasin BEKTAŞ' ın 09.12.2013 Tarihinde Bülent BABAOĞLU  ile  Yaptığı Röportaj, Fikirtepe Haber Röportaj - 09.12.2013 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürü Sayın Bülent BABAOĞLU' nun konuşmasından Satır Başları ; *  Fikirtepe Kentsel Tasarım Çalışmaları Bitti , 15 Güne Kadar Ruhsatlar Verilme Aşamasına Geliniyor , *  Fikirtepede Dönüşüm ve Kamulaştırma Kaçınılmaz , *  Her Şey Fikirtepe ve Fikirtepeliler İçin , *  Vatandaşın Mülkiyet Hakları Bakanlığın Koruması Altında , *  Kademeli İmara Devam ... Röportajdan seçtiğimiz bazı satırbaşları haricinde Bülent BABAOĞLU' nun tüm açıklamaları ve zamanın yettiğince bazı sorulara verdiği cevaplar için lütfen bu video linkine  http://youtu.be/leXM0K9Vt_s tıklayınız.   10.12.2013  / Fikirtepe Haber Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Alt yapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürü Bülent BABAOĞLU, Vatandaşların bir an önce imzalarını tamamlayıp ileri dönük sıkıntıların yaşanmaması ve mağduriyetliklerin artmaması noktasında biraz daha hızlı davranmaları gerektiğini söyledi. Henüz imzalarını atmamış olan vatandaşların tereddütleri karşısında BABAOĞLU , eğer bir adada 100 kişiden 90 ' nı hatta 98' i firma ile aynı sözleşmeye imza atmış ise,  diğer imza atan insanların da haklarını korumamız lazım dedi. BABABOĞLU, bu kadar imza atan insan varken,  bizim tereddüt eden ve imzasını atmamış olan diğer vatandaşlara söyleyeceğimiz ve bilmelerini istediğimiz şey; Bakanlık olarak Fikirtepeye girmiş bulunan tüm firmaları , inşaat yapım , paylaşım , teslimat , satış gibi her aşamasında ve tüm süreç boyunca ciddi ve sıkı bir denetim ve gözetim altında tutacağız ve takip edeceğiz. Bakanlık olarak her hangi bir kısıtlama getirmedik ve ticari firmalar ile anlaşma noktasında her türlü imkan vatandaşların elinde zaten mevcuttur. Bülent BABOĞLU Bire bir Röportaj 09.12.2013 - Fikirtepe Haber http://youtu.be/leXM0K9Vt_s Vatandaşların bu konuda kendi haklarını birlik ve beraberlik içerisinde daha iyi bir noktaya getirebileceklerini bu konuda bizim % 90 - 95 gibi imzaları tamamlanmış bir alanda her hangi bir baskı uygulamamızın veya başka bir sözleşme ortaya koymamızın mümkün olmadığını  tekrardan belirtmek isterim, dedi. Henüz hiç imza atmayan adalarda bunun ugulanması mümkün iken buralarda da, vatandaşlar birlik ve beraberlik içerisinde kendi hazırladıkları sözleşme ile firmalara gidip; bizim sözleşme ve şartlarımız bunlar , bu şekilde kabul ediyorsanız buyurun gelin derler. Türkiyede parasal sıkıntısı olmayan bir sürü firma var , maddi olarak zayıf bulduğunuz veya düşündüğünüz firma veya firmalara da güvenmiyorsanız bir birlik ve beraberlik içerisinde imza atmazsınız. Bu konuda bizim her hangi bir kısıtlamamız zaten yoktur ve söz konusu da değildir. Bizim Bakanlık olarak Fikrtepede insanların imzaladıkları her hangi bir firmaya kefil veya garantör olmak gibi bir durumumuz kesinlikle söz konusu değildir. Bizim garantör olabileceğimiz iki Firma söz konusudur , onlarda ; TOKİ ve İller Bankasıdır. Bu firmaların yaptığı ticari bir faaliyettir. Bu firmaları seçen ve sözleşme karşılığı anlaşıp imza atan da yine vatandaşın kendisidir. Yeni plan notlarında özellikle zaman darlığı ve sıkıntısı yaşanmaması için her hangi bir süre ayarlaması ve uygulamasının yapılmadığını özellikle vurgulayan BABAOĞLU , ancak süre kısıtlaması olmamasına rağmen bu işi bir an evvel çözüp bitirmek niyetindeyiz. Öyle çok uzun uzadıya kaybedilecek bir zamanımız da yok , dedi. Yeni Tüketici kanunu bu noktada koruyucu bir görev üstlenebilir, burada vatandaşı koruyucu özellikle konut ve müteahhitler ile ilgili yeni düzenlemeler mevcut.Yönetmelikleri belli olunca daha net anlaşılacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Plan notlarında yapılan son itirazları da değerlendirerek vatandaşın mülkiyet haklarını ve iradelerini koruma yönünde karar vermiş ve bu doğrultuda kademeli imarın uygulanması yönünde plan notlarını onaylamıştır.. Bu noktada, ada içerisinde 1-2-3 parsel , az veya daha fazla da olabilir; vatandaşlar firma ile anlaşma yapabilecekleri gibi kendi aralarında 600 m2 lik bir alan oluşturmaları mukabilinde , yerini bizim belirteceğimiz ve adanın bütünlüğünü bozmayacak , mevcuttaki arsalarının aynı eşdeğerinde bir yer gösterimi ile kendi yerlerini yapabileceklerdir. BABAOĞLU, Bu konuda her hangi bir sınırlama veya kısıtlamaya gitmeyecekleri bilgisini verdi. BABAOĞLU 600 m2 ve daha üstü birleşmelerde, o metre kareye plan notlarında tekabül eden emsal değerleri üzerinden vatandaşların yapılaşma yapabileceklerini belirtti. BABAOĞLU bu kararı 600 m2 ve üzeri yer oluşturabilen vatandaşların parselleri ada içerisinde her ne noktada olursa olsun, bunları önceden de belirttiğimiz gibi ; bizim göstereceğimiz aynı eşdeğerde bir alan içerisinde ancak adanın bütünlüğünü bozmayacak şekilde yapılaşmalarına müsade edilecektir. Bu kararı , kanunlar çerçevesinde vatandaşların mülkiyet haklarını koruma adına aldıklarını , 600 m2 nin altında olan 599 m2 dahi olsa her hangi bir yapılaşma izni verilmeyeceğini de vurgulayan BABAOĞLU şöyle devam etti ; İmza atmamış vatandaşların kararlarını süratle vermelerini ve anlaşma yoluna gitmeleri gerektiğini , yerini kendisi yapmak isteyenlerinde hızlı hareket etmelerini tavsiye etti. BABAOĞLU, metrajı tutmasına rağmen kendi imkanları ile yapılaşamayan veya metrajı (minimum 600 m2 ) tutmayan parsellerin imza atmamaları durumunda kamulaştırmaya gidileceğini de özellikle belirtti. BABAOĞLU, bugün itibarı ile % 100 imzası bitmiş 5 firmanın ruhsat başvurularını kabul ettiklerini bu firmalarında ruhsatlandırma aşamasında gerekli görülen ve her birinde fark gösterebilen eksikliklerin giderilmesini beklediklerini 10 - 15 gün gibi en kısa süre zarfında da bakanlık olarak ilk ruhsatları verme aşamasına geleceklerini ve bunun için ekip olarak yoğun bir tempoyla çalışma içerisinde olduklarını söyledi. BABAOĞLU, Ruhsatlandırma aşamasında bakanlığın bünyesi haricinde tapuda veya kadastroda veya başka nedenlerle oluşabilecek gecikmelere bir şey diyemeyeceklerini , ancak kendilerinin Bakanlık olarak 10 - 15 güne kadar ilk ruhsatları verme aşamasında olduklarını tekrardan belirtti. Değerli Fikirtepeli Dostlarımız ; Röportaj esnasında Fikirtepe Haber olarak; Fikirtepede henüz imza atmamış veya atmış tüm vatandaşların tereddütlerini giderecek tarzda, Bazı fikirtepeli arkadaşlar ile beraber Profesör , mimar ve avukat eşliğinde hazırladığımız bir sözleşme vermiş bulunuyoruz. Fikirtepe sorununun çözümünde , dönüşümün hızlanmasında ivme kazandıracağını düşündüğümüz, tüm bölge genelinde uygulanmasını teklif ettiğimiz sözleşme metni ile beraber Vekaletnameyi Sayın Bülent BABAOĞLUNA dosya halinde sunduk.
Ayrı bir ek olarak ta ; Yollar ve yükseklik ayarlaması ile alakalı internet ortamında www.fikirtepehaber.com olarak düzenlemiş olduğumuz vatandaşın tepkisini içeren, imza kampanyasında toplanmış olan imzaları, Fikirtepede firmalara karşı devletin garantörlüğünü isteğimizide içeren bir dilekçe ekleyerek Sayın Bülent BABAOĞLUNA sunduk. Evrakları teslim alan Bülent BABAOĞLU çalışmalarımızdan dolayı teşekkür etti ve sunduğumuz sözleşmeyi okuyacağını söyledi ve bu şekilde röportajımızı noktalamış olduk. Röportajdan seçtiğimiz bazı satırbaşları haricinde Bülent BABAOĞLU' nun tüm açıklamaları ve zamanın yettiğince bazı sorulara verdiği cevaplar için lütfen bu video linkine  http://youtu.be/leXM0K9Vt_s tıklayınız. 10.12.2013 / Yasin BEKTAŞ Fikirtepe Haber '' Fikirtepede Haberin Adresi ve Fikirtepe' nin Sesi '' www.fikirtepehaber.com  /  facebook.com/fikirtepehaber  /  twitter.com/fikirtepehaber Fikirtepe / İSTANBUL
banner23
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.