Bu haber kez okundu.

Bu Çağda Devlet Zoruyla Dönüşüm Yapılamaz / Vatandaş Anayasal Haklarını Koruma Altına Almaya Hazırlanıyor ...
Anayasa 312540_10150336138125485_1412618884_n Vatandaşın Mülkü üzerinden ve İradesi Haricinde Zorla Kanun Gücü ile Dayatılan Ticari sözleşmelere Karşı Vatandaş Mahkemelere Başvurmaya ve Anayasal Haklarını Koruma Altına Almaya Hazırlanıyor ... BU ÇAĞDA DEVLET ZORUYLA DÖNÜŞÜM YAPILAMAZ 1 - 2/3 çoğunluk ile firmanın kendi hazırladığı sözleşmeleri devletin kanunlarının kendi lehlerine kullanarak vatandaşa dayatması karşısında devletin ticari müessese diyerek firmalara herhangi bir müdahaleden kaçınması ve bu şekilde vatandaşın aleyhine olan sözleşmelere göz yumması ... 2 - Dershanelerin ticari bir müessese olmasına karşın devletin ben ne istersem o olur mantığıyla ticari müesseseleri görmezden gelerek bırakın dinlemeyi , uzlaşmayı kapatmaya çalışması ... Vatandaş oyuna , mülkiyet haklarına ve serbest ticaret yapabilme özgürlüğüne vurulmak istenen baskıya karşı tüm haklarına sahip çıkıyor ... _______________________________ 25.11.2013 / Fikirtepe Haber Dershaneler Kaptılmasın 1 Dershaneler Kaptılmasın 2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası _______________________________ '' IV. Çalışma ve sözleşme hürriyeti MADDE 48.– Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. '' ___________________________________________________ II. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması MADDE 13.– (Değişik: 3.10.2001-4709/2 md.) Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. ___________________________________________________ '' Vatandaşın malı üzerinden başka şahıslar veya ticari firmalar , hak sahibinin haberi ve bilgisi, rızası ve iradesi dışında görüşmeler, anlaşmalar yapıyor ve devlet ticari faaliyette bulunan , ticari faaliyet olarak kar ve çıkar amacı güden bu kişi ve kurumlar lehine kamulaştırma yapamaz , taraf tutamaz. Vatandaşın rızası dışında onun malı üzerinde anlaşma yapıp baskı uygulamaya ve her türlü gizli tapu bilgilerini rızası dışında elde edenler veya vatandaşın rızası dışında onun yerini başkalarına pazarlamaya ve bu şekilde rant sağlamaya çalışanlar suç işlemektedir. Devlet her vatandaşın hakkını ve hukukunu korumak ve kollamakla görevlidir. Kimsenin malı üzerinden bir diğerine ticari rant sağlayıcı faaliyette bulunamaz. Mahkeme Hakkını kısıtlayamaz , iradesi dışında malı üzerinde ticari bir firma lehine tasarrufta bulunamaz. Seçme ve anlaşma hakkını kısıtlayamaz. '' ___________________________________________________ III. Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması MADDE 14.– ........... ,Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz. .... I. Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî varlığı MADDE 17.– Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. ............ IV. Özel hayatın gizliliği ve korunması A. Özel hayatın gizliliği MADDE 20.– Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. ........ (Ek fıkra: 7/5/2010-5982/2 md.) Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usûller kanunla B. Konut dokunulmazlığı MADDE 21.– (Değişik: 3.10.2001-4709/6 md.) Kimsenin konutuna dokunulamaz. ....... VII. Düşünce ve kanaat hürriyeti MADDE 25.– Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. VIII. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti MADDE 26.– Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. B. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı MADDE 34.– (Değişik: 3.10.2001-4709/13 md.) Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. XII. Mülkiyet hakkı MADDE 35.– Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. XIII. Hakların korunması ile ilgili hükümler A. Hak arama hürriyeti MADDE 36.– (Değişik: 3.10.2001-4709/14 md.) Herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz. XV. Temel hak ve hürriyetlerin korunması MADDE 40.– Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlâl edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. (Ek: 3.10.2001-4709/16 md.) Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır. Kişinin, resmî görevliler tarafından vâki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da, kanuna göre, Devletçe tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı saklıdır. _________________________________________________ '' DEVLET YAPACAĞI KAMULAŞTIRMADA ARSA VE ÜZERİNDEKİ MÜLKÜN DE BEDELİNİ PİYASA ŞARTLARI ÜZERİNDEN VERMEK ZORUNDADIR. '' _________________________________________________ D. Kamulaştırma MADDE 46.– (Değişik: 3.10.2001-4709/18 md.) Devlet ve kamu tüzelkişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir. Kamulaştırma bedeli ile kesin hükme bağlanan artırım bedeli nakden ve peşin olarak ödenir. IV. Çalışma ve sözleşme hürriyeti MADDE 48.– Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. 25.11.2013 / Fikirtepe Haber
banner23
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.