Bu haber kez okundu.

Askıya Çıkacak Olan Yeni Plan Notları Yapılan Değişiklikler ve Hepsi Fikirtepe Haber Farkı ile
  logo_son Askıya Çıkacak Olan Yeni Plan Notları Yapılan Değişiklikler ve Hepsi Fikirtepe Haber Farkı ile  Fikirtepe Haber yeni askıya çıkarılacak olan plan notlarına ulaştı ve sizler için yayınlıyoruz . 03.02.2014 _______________________________________

PLAN HÜKÜMLERİ

1-GENEL HÜKÜMLER
 1. PLANLAMA ALANI SINIRI, 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDA, BAKANLAR KURULU'NCA 09.05.2013 TARİH VE 2013/4749 SAYILI KARARI İLE İLAN EDİLEN VE 31.05.2013 TARİH VE 28663 SAYILI RESMİ GAZETE ’DE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN RİSKLİ ALAN SINIRIDIR.
 2. BU PLAN KAPSAMINDA; AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK, DEPREM YÖNETMELİĞİ, SIĞINAK YÖNETMELİĞİ, OTOPARK YÖNETMELİĞİ, İSKİ YÖNETMELİĞİ, SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ VE KONUSUNA GÖRE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ DOĞRULTUSUNDA UYGULAMA YAPILACAKTIR.
 3. BU PLAN, PLAN PAFTALARI, PLAN NOTLARI, PLAN AÇIKLAMA RAPORU VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI KARARLARI DOĞRULTUSUNDA RİSKLİ ALAN SINIRININ TAMAMINDA HAZIRLANARAK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NCA UYGUN GÖRÜLECEK/ONAYLANACAK KENTSEL TASARIM PROJESİ İLE BİR BÜTÜNDÜR. İMAR PLANINDA, PLAN AÇIKLAMA RAPORUNDA VE PLAN NOTLARINDA BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ DİĞER YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
 4. TAMAMI YOLDA KALAN PARSELLERİN İLGİLİ KURUM LEHİNE BEDELSİZ OLARAK TERK EDİLMESİ ŞARTIYLA YAKININDA VEYA BİTİŞİĞİNDE BULUNAN YAPI ADASININ FONKSİYONUNU VE YAPILANMA KOŞULUNU ALACAK ŞEKİLDE UYGULAMAYA DÂHİL EDİLİR. BU DURUMDA KAKS HESABI TRANSFERE KONU PARSEL İLE TRANSFER EDİLECEĞİ PARSEL YA DA PARSELLER VEYA YAPI ADASI ALANLARI TOPLAMI ÜZERİNDEN YAPILIR.
 5. YAPI ADASI, İMAR PLANINDA GÖSTERİLEN TRAFİK YOLLARI İLE ÇEVRELENEN ALANDIR.
 6. PLANLAMA ALANINDAKİ TÜM UYGULAMALAR, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN UYGUN GÖRÜLECEK/ONAYLANACAK KENTSEL TASARIM PROJESİ VE AVAN PROJEYE GÖRE YAPILACAKTIR. KENTSEL TASARIM PROJESİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NCA BELİRLENECEK ETAPLAR HALİNDE HAZIRLANABİLİR. KENTSEL TASARIM PROJESİNİN ETAPLAR HALİNDE ONAYLANMASI DURUMUNDA PROJE BÜTÜNLÜĞÜ DİKKATE ALINARAK DONATI ALANI BELİRLENECEKTİR.
 7. PLANLAMA ALANINDAKİ ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN PARSELASYON, İFRAZ, TEVHİD VE YOLA TERK VB. İMAR UYGULAMASINA YÖNELİK İŞLEMLER ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN UYGUN GÖRÜLECEK/ONAYLANACAK KENTSEL TASARIM PROJESİNDE BELİRLENEN SINIRLARA GÖRE YAPILACAKTIR.
 8. KAMU DONATI ALANLARINDAKİ MEVCUT YAPILARIN İMAR İSTİKAMETİ İÇİNDE KALMASI ŞARTIYLA BAHÇE MESAFELERİ ARANMAZ. PLANLAMA ALANINDAKİ YAPI ADALARININ ÖN BAHÇE, YAN VE ARKA BAHÇE MESAFELERİ (ÇEKME MESAFELERİ) ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NCA UYGUN GÖRÜLECEK/ONAYLANACAK KENTSEL TASARIM PROJESİ VE AVAN PROJE İLE BELİRLENECEKTİR.
 9. TÜM YAPILAŞMALARDA KOT ALINACAK NOKTA, VAZİYET PLANI, CEPHE UYGULAMALARI, PEYZAJ VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NCA UYGUN GÖRÜLECEK/ONAYLANACAK KENTSEL TASARIM PROJESİ İLE BELİRLENECEKTİR.
 10. PLANLAMA ALANINDA MİMARİ ÇÖZÜMLEMELERDE ESNEKLİK SAĞLAMAK AMACIYLA, RÜZGÂR VE GÜNEŞLENME İLE YÖNLENME DİKKATE ALINARAK PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE KALAN YAPI ADALARINDA YAPI NİZAMI ÇEKME MESAFELERİ, KAT YÜKSEKLİKLERİ, BİNA YÜKSEKLİĞİ, BLOK EBATLARI VE BLOKLAR ARASI ÇEKME MESAFELERİ BAKANLIKÇA UYGUN GÖRÜLECEK/ONAYLANACAK KENTSEL TASARIM PROJESİNDE BELİRLENECEKTİR.
 11. KTVK BÖLGE KURULU KARARI İLE KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞI OLARAK TESCİL EDİLMİŞ VEYA EDİLECEK PARSELLERDE VE BU PARSELLERE KOMŞU OLAN PARSELLERDE İLGİLİ KORUMA BÖLGE KURULU TARAFINDAN ALINACAK KARARA GÖRE UYGULAMA YAPILACAKTIR.
 12. PLANLAMA ALANINDA UYGULAMA AŞAMASINDA PARSEL ÜZERİNDE AĞAÇ TESPİT ÇALIŞMASI YAPILACAK VE BU TESPİTE GÖRE NİTELİKLİ TÜM AĞAÇ VE AĞAÇ TOPLULUKLARI MÜMKÜN OLDUĞUNCA KORUNACAKTIR. BÜTÜN YAPI ALANLARINDAKİ UYGULAMALARDA, BİNANIN OTURDUĞU SAHANIN DIŞINDA KALAN ALANIN HER 25M2’Sİ İÇİN BİR AĞAÇ DİKİLECEKTİR.
 13. AÇIĞA ÇIKAN BODRUM KATLAR İSKÂN EDİLEBİLİR. İSKÂN EDİLEN BODRUM KATLAR EMSALE DÂHİLDİR. İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BELİRLENEN SU TAŞKIN RİSKİ BULUNAN PARSELLERDEKİ BİNALARDA TABİİ ZEMİN KOTU ALTINDA YAPILACAK BODRUM KATLAR İLE SU SEVİYESİNE ESAS DERE DUVAR ÜSTÜ KOTU (KRET KOTU) VEYA SU SEVİYESİ + 1,50 M.’NİN ALTINDA KALAN BODRUM KATLAR İSKİ’NİN İSKÂN İÇİN BELİRLEDİĞİ KRİTERLERİ SAĞLAMADAN İSKÂN EDİLEMEZ.
 14. * PLANLAMA ALANINDA YAPILACAK UYGULAMALARDA ZEMİN ALTINDA HER BAĞIMSIZ BİRİM İÇİN EN AZ BİR OTOPARK AYRILMASI ZORUNLUDUR. 100 M2’Yİ GEÇEN BAĞIMSIZ BİRİMLERDE İKİ OTOPARK AYRILABİLİR. BODRUM KATLARDA TABİİ ZEMİN ALTINDA KALMASI ŞARTIYLA PLANDA VERİLEN YOLLARDAN ÇEKME MESAFELERİ HARİCİNDE YAN VE ARKA BAHÇELERDE KOMŞU PARSEL SINIRINA KADAR KAPALI OTOPARK YAPILABİLİR. ZEMİN ALTI OTOPARK ALANLARI OLAĞANÜSTÜ KOŞULLARDA SIĞINAK OLARAK KULLANILABİLİR. UYGULAMA ONAYLANACAK AVAN PROJEYE GÖRE YAPILACAKTIR.
 15. HÂLİHAZIR HARİTADAKİ MÜLKİYET SINIRLARI İLE KADASTRAL SINIRLAR ARASINDA UYUŞMAZLIK OLMASI DURUMUNDA, İMAR UYGULAMASI RÖPERLİ KROKİYE GÖRE YAPILACAKTIR.
 16. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NCE HAZIRLANAN MİKROBÖLGELEME ÇALIŞMALARINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR. İNŞAAT YAPIM AŞAMASINDA HAZIRLANACAK OLAN AYRINTILI ZEMİN ETÜT RAPORLARI ONAYLANMADAN PARSEL BAZINDA UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ UYGULAMA AŞAMASINDA ZEMİN ETÜDÜNDE BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.
 17. PLANDA BELİRLENEN ULAŞIM AKSLARI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN UYGUN GÖRÜLECEK/ONAYLANACAK KENTSEL TASARIM PROJESİNDE REVİZE EDİLEBİLİR.
 18. İSKİ DERE KORUMA BANDINDA BU ALANLARDAKİ UYGULAMA İSKİ YÖNETMELİKLERİ HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILACAKTIR.
 19. PLANLAMA İÇERİSİNDE YAPILACAK BÜTÜN YAPILARDA PLAN, FEN, SAĞLIK, GÜVENLİ YAPILAŞMA, ESTETİK VE ÇEVRE ŞARTLARI İLE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
 20. 5378 SAYILI “ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN” VE BU KANUN KAPSAMINDA, PLANLAMA ALANINDA YER ALACAK KENTSEL, SOSYAL, TEKNİK ALTYAPI ALANLARINDA VE YAPILARDA, TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜNÜN İLGİLİ STANDARDINA UYULACAKTIR.
 21. BİSİKLET KULLANIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE BU AMAÇLA PLANLAMA BÜTÜNÜNDE DÜZENLENECEK BİSİKLET YOLLARINA İLİŞKİN OLARAK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAYINLANAN “BİSİKLET YOLU KILAVUZU’NDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.
 22. YAPILARDA VE AÇIK ALANLARDA ETKİN SIVI VE KATI ATIK YÖNETİMİ VB. YÖNTEMLERİN PROJE GENELİNE ENTEGRASYONU SAĞLANACAKTIR.
 23. YAPI GRUPLARINA ENTEGRE EDİLMİŞ GRİ SU ARITMA SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ İLE YAĞMUR HASADI; YAĞMUR VE DRENAJ SUYUNUN DEPOLANARAK, ÇEVRE SULAMASINDA KULLANILMASINA YÖNELİK TEDBİRLER ALINACAKTIR.
 24. SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ETKİN VE VERİMLİ OLARAK KULLANILMASINA YÖNELİK TEDBİRLER ALINACAKTIR.
  ÖZEL HÜKÜMLER:
 1. EMSAL; PLANDA KONUT, TİCARET VE TİCARET+KONUT OLARAK BELİRLENEN ALANLARDA YAPI ADASI İÇİNDE KALAN PARSEL ALANININ VEYA TEVHİDE KONU PARSELLERİN BRÜT ALANLARI ÜZERİNDEN HESAPLANACAKTIR.  YAPI ADASI İÇERİSİNDE KALAN VE KAPANAN YOLLAR EMSAL HESABINA DÂHİL DEĞİLDİR.
 2. YAPILARDA OTOPARK ALANLARI, SIĞINAK, YANGIN MERDİVENİ,  ASANSÖR BOŞLUĞU, SAHANLIKLAR, IŞIKLIKLAR, ÇÖP, ATIK VE HAVA BACALARI, TESİSAT GALERİ, ŞAFT VE BACALARI, YAPI İNŞAAT ALANININ %3’ÜNÜ GEÇMEYEN ORTAK ALAN VEYA BİNAYA AİT OLAN YALNIZCA TESİSATIN GEÇİRİLDİĞİ TESİSAT ALANLARI, KAZAN DAİRESİ, TESHİM MERKEZİ, BİNA VE TESİSE AİT ARITMA TESİSİ, SU SARNICI, GRİ SU TOPLAMA HAVUZU, YAKIT VE SU DEPOLARI İLE TRAFOLAR, JENERATÖR, KOJENERASYON ÜNİTESİ, EŞANJÖR VE HİDROFOR BÖLÜMLERİ, ÜSTÜ SÖKÜLÜR-TAKILIR HAFİF MALZEME İLE KENARLARI RÜZGÂR KESİCİ CAM PANELLERLE KAPATILMAMAK KAYDIYLA AÇIK OTURMA YERLERİ, ÇOCUK OYUN ALANLARI, AÇIK YÜZME HAVUZLARI, ATLAMA KULELERİ, PERGOLALAR VE KAMERİYELER, EMSAL HESABINA DÂHİL DEĞİLDİR. BU ALANLARIN DIŞINDA KALAN TÜM ALANLAR EMSAL HESABINA DÂHİLDİR.
 3. * PLANDA KONUT, TİCARET VE TİCARET+KONUT OLARAK BELİRLENEN ALANLARDA EN AZ PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ 600 M2’DİR. BU ALANLARDA E=1,80’DİR.   
    
 • BÜYÜKLÜĞÜ 601-1200 M2 ARASINDA OLAN PARSELLERDE;
E=2.00 % 15 İLAVE EMSAL
 • BÜYÜKLÜĞÜ 1201-2500 M2 ARASINDA OLAN PARSELLERDE;
E=2.00 % 20 İLAVE EMSAL
 • BÜYÜKLÜĞÜ 2501-4000 M2 ARASINDA OLAN PARSELLERDE;
E=2.00 % 30 İLAVE EMSAL
 • BÜYÜKLÜĞÜ 4001 M2 VE DAHA BÜYÜK PARSELLERDE;
E=2.00 % 50 İLAVE EMSAL
 • YAPI ADASI İÇERİSİNDE VE BU PLANDA YAPILAŞMAYA KONU OLAN YOLLARIN BÖLEREK OLUŞTURDUĞU ALANLARDA;
E=2.00 % 80 İLAVE EMSAL
 • YAPI ADASI OLUŞTURAN PARSELLERDE;
E=2.00 % 100 İLAVE EMSAL UYGULANIR.  
 1. TAKS DEĞERİ YAPI ADASINDA %25 DONATI ALANI TERK EDİLDİKTEN SONRA KALAN NET ALAN ÜZERİNDEN HESAPLANMAK ÜZERE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NCA UYGUN GÖRÜLECEK/ONAYLANACAK KENTSEL TASARIM PROJESİNDE BELİRLENECEKTİR. HMAX=80 M OLUP KOTLARA, SİLÜETE VE PLAN KARARLARINA (FONKSİYONLARA) GÖRE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NCA UYGUN GÖRÜLECEK/ONAYLANACAK KENTSEL TASARIM PROJESİNDE KADEMELENDİRİLECEKTİR.
 2. KONUT, TİCARET VE TİCARET+KONUT OLARAK BELİRLENEN ALANLARDA; NET PARSEL ALANLARI TOPLAMININ %25’İ İLE ADA İÇERİSİNDE KALAN VE KAPANAN YOL ALANLARI TOPLAMI KADAR ALAN DONATI ALANI OLARAK AYRILACAKTIR.  BU ALANLAR PARK, YEŞİL ALAN, KREŞ, ANAOKULU, İLKÖĞRETİM, DİNİ TESİS, SAĞLIK TESİSİ, SPOR TESİSİ ALANI, SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANI, GENEL AÇIK OTOPARK OLARAK KULLANILACAKTIR. DONATI ALANLARIN FONKSİYONLARI VE ADA İÇERİSİNDEKİ YERLERİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NCA UYGUN GÖRÜLECEK/ONAYLANACAK KENTSEL TASARIM PROJESİNDE BELİRLENECEKTİR.
 3. DONATI ALANLARI 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN UYARINCA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NCA İLGİSİNE GÖRE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VEYA İLÇE BELEDİYESİNE DEVREDİLEREK İLGİLİ İDARE ADINA TESCİL EDİLİR.
 4. PLANLAMA ALANINDAKİ KONUT, TİCARET VE TİCARET+KONUT ALANLARINDA İLGİLİSİNİN TALEBİ HALİNDE İLGİLİ KURUMLARIN UYGUN GÖRÜŞLERİ ALINMAK KOŞULUYLA DÂHİL OLDUĞU YAPI ADASININ YAPILAŞMA DEĞERLERİNE GÖRE ÖZEL AÇIK VEYA KATLI OTOPARK YAPILABİLİR. DÜZENLENEN OTOPARKLARIN CEPHE VE DİĞER ÖĞELERİNİN KENT ESTETİĞİNE VE İÇİNDE BULUNDUĞU BÖLGENİN MİMARİ ÖZELLİKLERİNE UYGUN MİMARİ ÇÖZÜMLEMELER GETİRMELERİ ŞARTI ARANACAKTIR.
KONUT ALANLARI
 1. KONUT ALANLARINDA (K) PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE TANIMLANAN KULLANIMLAR YER ALABİLİR.
TİCARET (T) ALANLARI 
 1. TİCARET ALANLARINDA VE İŞ MERKEZLERİ, OFİS-BÜRO, ÇARSI, ÇOK KATLI, MAĞAZALAR, KATLI OTOPARKLAR, ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ, KONAKLAMA TESİSLERİ (OTEL, APART OTEL, BUTİK OTEL VB.) İLE REZİDANS YAPILARI VE SİNEMA, TİYATRO, MÜZE, KÜTÜPHANE, SERGİ SALONU GİBİ KÜLTÜR TESİSLERİ VE LOKANTA, RESTORAN, DÜĞÜN SALONU GİBİ EĞLENCEYE YÖNELİK KULLANIMLAR, YÖNETİM BİNALARI, BANKA, FİNANS KURUMLARI İLE ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ GİBİ YAPILAR YAPILABİLİR.
TİCARET+KONUT (T+K) ALANLARI
 1. TİCARET+KONUT ALANLARINDA, KONUT, İŞ MERKEZLERİ, OFİS-BÜRO, ÇARSI, ÇOK KATLI, MAĞAZALAR, KATLI OTOPARKLAR, ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ, KONAKLAMA TESİSLERİ (OTEL, APART OTEL, BUTİK OTEL VB.) İLE REZİDANS YAPILARI VE SİNEMA, TİYATRO, MÜZE, KÜTÜPHANE, SERGİ SALONU GİBİ KÜLTÜR TESİSLERİ VE LOKANTA, RESTORAN, DÜĞÜN SALONU GİBİ EĞLENCEYE YÖNELİK KULLANIMLAR, YÖNETİM BİNALARI, BANKA, FİNANS KURUMLARI İLE ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ GİBİ YAPILAR YAPILABİLİR.
 2. TİCARET+KONUT ALANINDA KALAN PARSELLER AYNI YAPI ADASINDAKİ KONUT ALANINDA KALAN PARSELLERLE TEVHİD EDİLEBİLİR. TEVHİD SONUCUNDA OLUŞAN YENİ PARSELLERDE BİRDEN FAZLA BİNA YAPILMASI DURUMUNDA; SADECE TİCARET+KONUT FONKSİYONU VERİLEN YOLA CEPHELİ İLK BİNALARDA TİCARET FONKSİYONU YER ALABİLİR.
 3. TİCARET+KONUT FONKSİYONU İLE GÖSTERİLEN ALANLAR DIŞINDA 15 M. VE DAHA GENİŞ TRAFİK YOLLARINA CEPHELİ BİNALARIN ZEMİN VE YOLA MAHRECİ OLAN BODRUM KATLARI VEYA BU KATLARA BAĞLANTILI İSKÂN EDİLEBİLEN BODRUM KATLAR TİCARET OLARAK KULLANILABİLİR. ZEMİN KATLAR TİCARET OLARAK KULLANILACAKTIR. TİCARET+KONUT ALANLARINDA İSTENİLDİĞİNDE BİNANIN TAMAMI TİCARET OLARAK KULLANILABİLİR. ÜST KATLARDA KONUT FONKSİYONUNUN YAPILMASI DURUMUNDA KONUTA AİT BİNA GİRİŞİ VE MERDİVENLERİ AYRI AYRI DÜZENLENECEKTİR.
DONATI ALANLARI
 1. PLANLAMA ALANINDA YER ALAN KAMU ELİNE GEÇMESİ GEREKEN ALANLAR BİLA BEDEL TERKEDİLMEDEN VE KAMU ELİNE GEÇMEDEN UYGULAMA YAPILAMAZ.
 2. KENTSEL TASARIM PROJESİNDE ADA BÜTÜNÜNDE YAPILACAK UYGULAMALARDA DONATI ALANI BELİRLENİRKEN PROJE BÜTÜNLÜĞÜ DİKKATE ALINACAKTIR.
 3. PLANDA BELİRLENEN DONATI ALANLARININ (TEMEL EĞİTİM TESİS ALANLARI, ORTAÖĞRETİM TESİS ALANLARI, DİNİ TESİS ALANLARI, SAĞLIK TESİS ALANLARI, SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI, BELEDİYE HİZMET ALANLARI, PARKLAR VE DİNLENME ALANLARI, ÇOCUK PARKI ALANLARI, SPOR TESİS ALANLARI) AYNI YAPI ADASI İÇERİSİNDE KALMAK, BÜYÜKLÜKLERİ VE FONKSİYONLARI DEĞİŞTİRİLMEMEK KOŞULU İLE KENTSEL TASARIM PROJESİNDE FARKLI BİR ALANDA OLUŞTURULABİLİR.
 4. EĞİTİM TESİS ALANI’NDA; KREŞ, ANAOKULU, TEMEL EĞİTİM VE ORTA ÖĞRETİM TESİSİ YAPILABİLİR.
 5. EĞİTİM TESİS ALANLARI, SAĞLIK TESİSİ ALANI, SOSYAL KÜLTÜREL TESİS ALANI, SPOR TESİSLERİ ALANI, DİNİ TESİS ALANINDA VB. DONATI ALANLARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NCA ONAYLANACAK AVAN PROJEYE GÖRE UYGULAMA YAPILACAKTIR.
 6. PARK, ÇOCUK BAHÇESİ VE SPOR ALANLARINDA PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDEKİ TANIMLANAN FONKSİYONLAR YER ALABİLİR. ANCAK, DERE KORUMA BANDINDA HİÇBİR YAPI YAPILAMAZ. BU ALANLARDA AĞAÇ TESPİT ÇALIŞMASI YAPILACAK VE BU TESPİTE GÖRE NİTELİKLİ TÜM AĞAÇ VE AĞAÇ TOPLULUKLARI KORUNMASI ESAS OLUP, UYGULAMA ONAYLANACAK AVAN PROJEYE GÖRE YAPILACAKTIR. KORUNAMAYAN AĞAÇLARLA İLGİLİ OLARAK PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GÖRÜŞ ALINARAK UYGULAMA YAPILACAKTIR.
TEKNİK ALTYAPI ALANLARI
 1. YEŞİL ALANLAR VE UYGUN GENİŞLİKTEKİ KALDIRIM ALANLARINDA BELEDİYESİNCE YERİ VE EBATLARI BELİRLENMEK ŞARTIYLA TRAFO VE REGÜLATÖR YAPILABİLİR.
 2. * UYGULAMA ALANINDA ADA İÇERİSİNDE KALAN VE KAPANAN MEVCUT YOL VE ALTYAPILARIN (DOĞALGAZ, SU, ELEKTRİK, ATIK SU, TELEFON VB.) DEPLASE, TADİL, GENİŞLETME VEYA YENİ İMALAT DURUMLARINDA OLUŞACAK İLAVE ALTYAPI MASRAFLARI YATIRIMCI/MÜTEAHHİT FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
  YAPI YASAĞI GETİRİLEN ALANLAR
 1. * ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINCA ONAYLANACAK/UYGUN GÖRÜLECEK KENTSEL TASARIM PROJESİ AŞAMASINDA KURBAĞALIDERE DERE ISLAH PROJESİ’NE İLİŞKİN OLARAK İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NCA 22.11.2012 TARİH VE 2012/2477 SAYILI KARARI İLE UYGUN BULUNARAK 14.05.2013 TARİHİNDE ONAYLANAN “1/5.000 ÖLÇEKLİ KURBAĞALIDERE ANA KOLUNA AİT DERE ISLAH PROJESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ” VE “1/1000 ÖLÇEKLİ KURBAĞALIDERE ANA KOLUNA AİT DERE ISLAH PROJESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ” DİKKATE ALINARAK UYGULAMA YAPILACAKTIR.
____________________________________ 03.02.2014 / Fikirtepe Haber
banner23
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.