Bu haber kez okundu.

2011 , 2012 Derken 2013' ü de Eskiten ve  2014 ' e Giren Fikirtepede  Ankara  Havası Nasıl Olabilir ..!?
   2011 , 2012 Derken 2013' ü de Eskiten ve  2014 ' e Giren Fikirtepede  Ankara  Havası Nasıl Olabilir ..!? 995901_228275867319782_1628849504_n Fikirtepe Haber olarak yerel gündemi takip edip firmalar ile vatandaşlar arasında köprü olmaya, aleni ve  şeffaf bir şekilde insanların merak ettiklerini sorup yayınlamaya çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Işığın suda kırılması misali her ne kadar ışık kadar doğru ve iyi niyetli haberler yapsanız bile bazıları bunu yanlış , yanlı veya art niyetli okuyabilir .Bu o kişinin bakış açısı ve durduğu konumdan kaynaklanmaktadır. Fikirtepe Haber olarak kapılarımızın her kese ve her türlü emek yardımına açık olduğunu belirtirken ve bu tarz yardımlar bekleyip bulamaz iken , bizlere sunulan haklı veya haksız eleştiriler noktasında sizler hak vermekteyiz. Biz yardım derken, haberlerimizin veya duyurularımızın ulusal basında veya medyada çıkmasından ziyade mevcuttaki işlerde ve koşuşturmacada bizlere yardımcı olmaları ve bu işi bizimle beraber kol kanat gererek bilgi ve tecrübeleri ile ve hatta sahaya inerek desteklemelerini, ulaşamadığımız noktalarda haber ve bilgi akışının gönüllülük esasına göre yapılmasını kastetmiştim. Fikirtepe ulusal medya aracılığı ile yeterince Türkiye gündemine girdi ve meşgul etti ve hatta ilk plan notlarının iptal edilmesinde de en büyük etkenin bu şekilde yapılan aşırı şişirilmiş rakamlı haberlerin etkisinin büyük olduğunu hala düşünmekteyiz. Bu nedenle zaten medyadan gelen taleplere uzak durmakta ve bu tarz bir girişimin yukarıda saydığım nedenlerden ancak toplumun genel beklenti ve çıkarlarının korunması adına son ana gelinceye ve söylenecek sözler bitinceye kadar karşı olduğumuzu ve gereksiz olduğunu belirtmek isteriz. Gördüğümüz kadarı ile bakanlık ve de özellikle İstanbul Alt yapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yetkilileri 7 aydır Fikirtepe olayını devralmalarından itibaren iyi niyetli ve süratli bir çalışma yürütmekteler. Beklenen ve bilinmesi gereken o ki oda; herkesin sesini düzgün bir şekilde ve birlik beraberlik içerisinde yetkili makamlara iletebilmesidir. Tabi Fikirtepedeki yöntem ve çalışmalar ilk uygulama olması ve izlenecek yol ve yöntemlerin belirsizliği ile beraber verilmiş bulunan sözden dolayı mecburiyet de üzerine eklenince iş kolay yürümüyor ama kısa zamanda ciddi bir çalışma yapıldığı gözlerden kaçırılmamalıdır diye düşünüyoruz. Her hangi bir parti , dernek veya oluşumla Fikirtepe Haber olarak hiçbir alakamız yoktur olmamıştır da. Burada özellikle yeni oluşmakta olan Fikirtepe Dönüşüm ve Çözüm Platformunun ana destekçisi ve takipçisi olduğumuzu açıkça belirtmeden geçemeyeceğiz. Temel olarak bizlerde bütünlük ve beraberlik içerisinde haklarımızı koruyarak yerlerimizin yenilenmesi taraftarıyız ancak mevcut plan notlarında ve anayasal zemin dahil Avrupa insan hakları bildirgesinde var olan haklarımızı kullanmak ve haklarımızı korumak adına mevcuttaki tüm şartları idareli bir şekilde kullanmak ve lehimize olacak şekilde tüketmek zorundayız. Bunun için, Bakanlığın ve kanunlar aracılığı ile Firmaların ve bazı simsarların kullanageldiği zorlama ve baskı mantığının ortadan kalkmış olması ve kademeli imar uygulamasının uygulanabilirliğinin sağlanmış olması vatandaşlar açısından bizce ciddi bir kazanımdır ve artıdır. Aklın yolu birdir ve Sonuçta su akar dere yatağını bulur ... Burada 2 yıldan beri imzasını atmış ve hatta evi yıkılmış bulunan vatandaşların daha fazla olmak üzere tüm fikirtepelilerin  çektiği sıkıntıları görmezden gelmek ve tüm bu sıkıntıları ciddi hukuksal tereddütlerinden dolayı imza atmamış olan komşusundan dolayı görmek ciddi bir haksızlık olur ve kabul edilemez. Firmaların aşırı imkan ve hak kazanımlarından taviz vermeme ve her türlü kendini sağlama alma hakkı kabul edilip görmezden gelinirken , mevcuttaki evinden başka gidecek ve başını sokacak bir yeri olmayan vatandaşların haklarını acizane koruma altına almak istemelerine suçlanırcasına tepki verilmesi sıkıntının temel dayanağı olmakla beraber akıllara üç çeşit örnek gelişme getirmektedir; 1- İmza atanlar sözleşmelerini ciddi bir şekilde okuyarak , irdeleyerek avukat ve mimar gözetiminden geçirip içine sinerek ve özgür iradesi ile imza atmışlardır 2- İmza atmamış vatandaşlar bu şekilde 10 numara bir sözleşme varken imza atmayarak şahsi menfaat elde etmeye çalışmaktadır. 3- imza atanlar sözleşmeden ve firmadan ciddi olarak habersiz ve bilinçsiz bir şekilde imza atmış olmasına rağmen , imza atmamış ama sözleşmesinde yapacağı düzenlemeler ile kendisinden daha sağlam ve kazançlı çıkacağı için imza atmamış olan vatandaşların da aynı sözleşmeye imza atmasını beklemekte gerekirse kanuni baskı yolu ile yerlerinin ellerinden alınmasını öngörmekteler, Burada sorulması ve yapılması gerekeni özetle şöyle sıralayabiliriz 1- İmza atan vatandaşlar bilinçli ve ciddi bir irdeleme , avukat ve mimar gözetiminden geçirdikleri sözleşme metni ve firmaya karşı her türlü kendilerini koruyucu tedbirleri almış olmalarına rağmen şahsi istekle imza atmayan veya özel istekler ile direnen vatandaş kanunlar karşısında ve mahkeme huzurunda zaten kaybedeceği böyle bir girişimde bulunmamalıdır. 2- İmza atan vatandaşlar eğer kendileri ciddi bir süzgeçten , avukat ve mimar gözetiminden geçirmeden birilerinin haydi demesiyle imza atmış ise , imza atmamış olan vatandaşın sözleşme üzerindeki tereddütleri ciddi analiz ederek şahsilik ve ortak menfaat yönünden irdelemeli ve kendisi açısından a emsal teşkil edeceği için karşı gelmekten ziyade destek ve sabırla beklemelidir. 3- Her ne şekilde olursa olsun anayasa ve kanunlar yönünden koruma altında olan her kesin mülkiyet haklarına ve özel iradesine saygı duyulması yarın oluşabilecek her hangi bir kayıp ve menfi gelişme açısından sorumluluk ve garantörlük oluşturmayacaksa hiç bir kurum veya kişi tarafından baskı ve zorlama ile kendisinin özgür iradesi ile imza atmış bulunduğu sözleşmeye imza atması yönünde telkinde bulunmamalıdır. İmza atmamış bulunan vatandaşları burada suçlamak yerine % 100 imzası bitmiş , bırakın evlerin yıkılmasını harfiyatı bile alınmış bulunan adalar ve 2 senedir projesini açıkladığını beyan edip ruhsata başvurduğunun ilan eden firmalar mevcut iken ve hali hazırda ne tür bir gelişme olduğuna bakmalı ve olayı ciddi bir şekilde irdelemeliyiz. Firmalar nezdinde bile % 100 imzası bitmiş olmasına rağmen harfiyatını alıp başvurusunu yapan firmalar hakkındaki gelişmeleri kendisine emsal teşkil edeceği için kendince haklı olarak beklemeyi yeğlerken belki e imza atmamış olan vatandaşlar diğerleri adına bir sigorta görevi görmektedir. Fikirtepe sorununda birilerinin sözüne kanma veya aşırı güvenden kaynaklanan kendi işini takip etmeme ve birlik beraberlik içerisinde sabırla ortak hedef ve menfaatler doğrultusunda buluşulmamış olmamız, kurnaz firmaların ve simsarların ekmeğine yağ sürmesi ile beraber asıl sorunun temelini işaret etmektedir. Her hangi bir birliktelik ve beraberlik sağlanmadan gerek tek tip sözleşme , gerekse devletin garantörlüğü veya bazılarının da belirttiği gibi işi Tokiye havale etmek çözüm olmaktan ziyade yeni sıkıntıların türemesine sebep olacaktır. Özellikle firma, vatandaş ve sözleşme uyumluluğunun olduğunu varsaydığımız durumlar açısından olumsuzluk teşkil edebilecektir. Her türlü gayret ve çalışmanın toplum adına şekillenip biçimlenmesi için birlik ve beraberlik şarttır ama samimi olmak şartıyla.  Şimdi böyle bir ortamda düşünün vatandaşın imzaladığı sözleşmedeki aksak ve sakat yönleri firma hakkında menfi yönleri ciddi belge ve haberle ispat etmenize ve söylemenize rağmen o vatandaş veya vatandaşlar firma avukatlığına taraftar zihniyeti ile soyunup , ben memnunum dedikten sonra bize ne düşer diye bir düşünün. Fikirtepe genelinde % 75 - 85 gibi bir oran çoğunluğunda vatandaşın her hangi bir firma ile ciddi veya gayri ciddi bir şekilde imza atmış bulunduğu bir ortamda ciddi çekincelerinden dolayı imza atmamış bulunan vatandaşlar olarak haklarını birlik ve beraberlik içerisinde korumaktan başka ne düşebilir. Vatandaş ben özgür irademle kendi mülkiyet haklarım adına bu şekilde karar veriyorum derse siz yok senin için bu daha iyi ama gerçekten % 100 iyi bile olsa vatandaşın karşı gelmesi durumunda nasıl bir direnç gösterebilirsiniz. Ben bu noktada vatandaş bilinçli ve kendi özgüveni ile atmış olduğu sözleşme ve firmayı savunuyorsa benim ona ve fikirlerine karşı saygı duymaktan başka ne yapmam beklenebilir. Bizim yaptığımız yayın ve açıklamalar ile çalışmaların genelinde  bilenler bilebilir ama istisnaları ayırt edersek temsilci geçinen güruhtan gelen tepkiler yoğunluktadır. Bugün komşusu adına her hangi bir resmi hüviyeti olmayan temsilcilik görevini üstlenen bazılarının vatandaşın haklarını savunması gerektiği firma lehine koşuşturduğu ve ciddi çalışmalar yaptığı gözlerden kaçmamaktadır. Tabi bunu genele yaymak gibi bir düşüncemiz elbette haksızlık olur ve asla da olmamıştır , Burada şunu da açıkça ifade etmek gerekir ki,o da ciddi olarak komşusunun hakkı üzerine kendisininkinden daha fazla titreyenlerinde varlığıdır ve yaptıkları çalışmalarıdır. Netice olarak Timur'un huzuruna çok çıkılmıştır ve onun içindir ki, ciddi olan herkese ve her düşünceye kapılarımız sonuna kadar açıktır, yeter ki ortak menfaatler noktasında iyi niyetli olunsun ama fake yani sahte ve sanal olunmasın. Sanalda bazı şeyleri yıpratmak kolaydır , bir emek ve çaba ile beraber bazı insanların ümitlerini kırmamak adına yer sahibi olan her kesle birebir çalışmaya hazır olan Fikirtepe Dönüşüm ve Çözüm Sivil Toplum Platformu ve üyeleri bu konuda herkesi destek ve Platformun ilerde yapabileceği etkinliklere katılımını beklemektedir. Bu zor olan ama sağlam olan bir yöntem de olması sebebiyle seçilen ve takip edilen bir yol ve yöntemdir. Burada herkesin  iyi niyet dilekleri başta olmak üzere, ağır Türkiye gündemi içerisinde Ankaradaki bürokratların haleti ruhiyelerini tahmin etmenin zor olmadığını, zaten bunca gelişmeden sonra bu tarz bir beklentiyi okumamak için uykucu şirin olmak gerekirdi, diye açıklayabiliriz. Bundan sonra İmarla alakalı bir durum söz konusu olduğunda , Fikirtepenin özelini ve mevcuttaki şartlarını bilmeyen bürokratların yarın kendisi adına her hangi bir sıkıntı oluşturmaması adına doğru bile olsa mevcuttaki kararları irdelemeden onaylaması düşünülemez ve aşırı iyimserlik olur . En başından belirttiğimiz gibi ulusal basından önce birlik ve beraberlik olması lazım ... Noktasal olarak zaten ilgili yerlere haberlerimiz ve çalışmalarımız ulaşmaktadır , ulaştırılmaktadır. Ha çok memnun olmasak bile gelinen bu son noktada İstifa etmiş bulunan Sayın Bayraktar'ın bile ifadesinde yer bulan 2/3 çoğunluk uygulamasında zorakilik ve yapılan oyunların gündeme gelmiş olması bile bazı noktalarda çoğulculuk yerine devletin vatandaşın haklarını koruma ve güvence altına alma adına özel mülkiyete olan hukuki korumacılığını yasal sınırlar içerisinde tutmaktadır. Bu aşamadan sonra bakanlık yetkilileri daha genelden ziyade özelde çalışmalarını yoğunlaştırmış görünseler bile mevcuttaki sıkıntıların aşılması Ankara havasına bağlıdır. Ankara havası keyiflendirici olursa zaten bakanlık adına İstanbul Alt Yapı Ve kentsel Dönüşüm Müdürlüğü çalışanları imza atmamış olan vatandaşların neden imza atmadığı sebep ve nedenlerine yoğunlaşarak sıkıntının ortadan kaldırılmasına ve adalar bazında bir bütünlüğü sağlayarak iş başı yapılmasına neden olacak çalışmalara başlayacaklardır. Tabi bu sözleşmelerin içeriğindeki negatif ve vatandaşların aleyhine olan maddeleri ortadan kaldırmadan kabul e dilebilecek ve uygulanabilecek bir aşama değildir. Bu tarz gelişmeler karşısında  mevcutta her hangi bir emsal teşkil edebilecek karar veya çalışma olmaması her türlü düşünce ve fikre açık kapı bıraktığı su götürmez bir gerçektir. Sorunların çözümü ve gelecek adına sağlam bakabilmek için kabul edilebilir ve uygulanabilir her mantıklı teklifi ve çalışmayı yabana atmak toplumun geneli adına nankörlük olur ama bu iş ciddi olarak düşünenlerin bilmesi gereken bir şey var ki oda lafları ile icraatlerinin aynı doğrultuda örtüşmesi , toplumun geneli adına bu çalışmalara iyi niyetli yaklaşılmasıdır. Tekrardan 2014 yılının Tüm Türkiye ve Dünya genelinde huzur ve mutluluk dolu , savaşların ve ızdırapların olmadığı bir yıl olması dilek ve temennileriyle tüm insanlık adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Özellikle Fikirtepe ve Fikirtepeliler için Ankara havasının canlı ve oynaklığının sıkıntıdan ziyade keyif vermesini ve mevcuttaki sıkıntıların aşılarak bir an önce sağlam temel ve kurallar çerçevesinde iş başı yapılmasını ve kısa sürede inşaatların bitirilerek hak sahiplerine teslim edilmesini temenni ediyoruz. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz dün ile bugünün çatışmasından yarın kaybeder veya kazanır orasını bilemeyiz ama, bildiğimiz bir şey var ki oda yeni Bakanımız Sayın İdris Güllüce Beyin Fikirtepe hakkında aynı azim ve kararlılıkla sıkıntıların aşılması adına alınmış olan kararların ve uygulamaların daha da iyileştirilerek arkasında durmasıdır. Beklentilerimizde Fikirtepeliler olarak bu yöndedir. Yazımı bitirmeden önce Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce Beyi tebrik ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz. 01.01.2013 / Yasin BEKTAŞ  - Fikirtepe Haber  
banner23
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.