Bu haber kez okundu.

Cumhurbaşkanından Milyonları İlgilendiren Onay !
 Kesinleşmiş kamu alacakların asıl tutarları tahsil edilecek. Asıl tutara uygulanan gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme  cezası yerine yurt içi ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar ödenecek.


Ayrıca belediyelerin idari para cezaları, su, atık su ve katı atık  ücreti alacakları, belediyelere ödenmesi gereken paylar hariç, beyana dayanan  vergilerde ve 2016’ya ilişkin 30 Haziran’dan önce tahakkuk eden vergi ve bunlara  bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları da yeniden yapılandırma  kapsamında yer alacak. Yapılandırmalar, 30 Haziran da dahil, bu tarihten önceki dönemi  kapsayacak. Kesinleşmiş kamu alacakların asıl tutarlarının tahsilinden  vazgeçilmeyecek. Bu asıllara uygulanan gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme  cezası yerine yurt içi ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar ödenecek. Bu yıla ilişkin tahakkuk eden motorlu  taşıtlar vergisinin ikinci taksidi kapsam dışı kalacak.

DEĞİŞİM ORANI

Maliye Bakanlığı, il özel idareleri ve belediyelere bağlı tahsil  dairelerince takip edilen alacaklardan, vergilerin ödenmemiş kısmı ile bunların  gecikme faizi ve gecikme zammı yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınacak.  Sadece gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacağın ödenmemesi halinde Yİ-ÜFE  oranında hesaplanan tutarın belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla,  vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi alacaklar, ödenmiş olanlar  dahil olmak üzere asla bağlı kesilen vergi cezaları ve bunların gecikme  zamlarından vazgeçilecek.

Bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak  nedeniyle kesilen vergi cezalarının yüzde 50’si ve bu tutara gecikme zammı  yerine, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmeyen alacağın sadece  gecikme zammından ibaret olması halinde gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE esas alınarak  hesaplama yapılacak. Bu tutarın belirtilen şekilde tamamen ödenmesi şartıyla  cezaların kalan yüzde 50’si ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı tahsil  edilmeyecek.

Askerlik, seçim, nüfus, trafik, karayolu taşıma, RTÜK idari para  cezalarının tamamı ile bunların dışında kalan asli amme alacaklarının ödenmemiş  kısmının tamamı, bunlara bağlı fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE esas alınarak  hesaplama yapılacak. Alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde  hesaplanan bu tutarın ödenmesiyle,  faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme  zammından vazgeçilecek.

GÜMRÜK VERGİLERİ

Vergi veya gümrük vergilerinin ödenmemiş kısımlarının tamamı ile bu  asıllara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi kamu alacaklarında da  aynı hüküm uygulanacak. Ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen tutarlar bu hüküm çerçevesinde  ödenirse, binde 2 faiz alacağından vazgeçilecek.

Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilen idari para  cezaları ile  Kabahatler Kanunu’nun iştirak hükümleri nedeniyle kesilen idari para  cezalarının yüzde 50’sinin, belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla  cezaların kalan yüzde 50’si tahsil edilmeyecek.

İdari para cezalarının tamamı ile bunların dışında kalan asli amme  alacaklarının ödenmemiş kısmının tamamı, Belediye Gelirleri Kanunu’na göre  tahsili gereken ücretler ile su, atık su ve katı atık ücreti alacaklarından  vadesi 30 Haziran’dan önce ödenmemiş olanlar, ilgili kanun kapsamında büyükşehir  belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacak  asılları, bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE  hesaplanacak. Bu tutarın belirtilen şartlarda ve sürede ödenmesi şartıyla faiz,  cezai faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’ilerden vazgeçilecek.

Kanuna göre, kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak inceleme ve  tarhiyat aşamasında bulunan alacaklara yönelik başlayan vergi incelemeleriyle,  takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilecek. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergilerin yüzde  50’si ile bu tutara gecikme faizi yerine Yİ­-ÜFE oranı esas alınarak hesaplanacak  tutar ile bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma  süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, vergi  aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın yüzde 25’inin; vergi aslının yüzde  50’sinin, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın yüzde 75’inin, vergilere  düzenlemenin yayımlandığı tarihe kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına  bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Ancak bunun için ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün  içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit  taksitte ödenmesi gerekecek.

EMLAK VERGİSİ

2016 yılı ve önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin emlak vergisi  bildiriminde bulunmayan veya bildirimde bulunduğu halde vergisi eksik tahakkuk  eden mükelleflerce bildirimde bulunulması ve tahakkuk eden vergi ve taşınmaz  kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı ile bunlara bağlı gecikme  faizi ve gecikme zammı yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının ödenmesi şartıyla bu  alacaklara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezalarının tamamının  tahsili yapılmayacak.

Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı halde fiilen bulunmayan  ilaçları, maliyet bedeli üzerinden fatura düzenleyerek kayıtlarından  çıkarabilecek. Kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden yüzde 4  oranında hesaplanan KDV, ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme  süresi içinde 3 taksitle ödenecek.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymetler  ile diğer sermaye piyasası araçlarını, 31 Aralık 2016’ya kadar Türkiye’ye  getirenler, bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Mükellefler, Türkiye’ye  getirilen varlıklarını işletmelerine dahil edebilecek veya işletmelerinden  çekebilecek.

YURT DIŞI VARLIKLAR

Yurt  dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası  araçlarını, 31 Aralık 2016’ya kadar Türkiye’ye getirenler, bu varlıkları  serbestçe tasarruf edebilecek. Mükellefler, Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının  tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dahil edebilecekleri gibi aynı  varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın  tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilecek.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer  sermaye piyasası araçları, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan  kullanılan kredilerin en geç 31 Aralık 2016 tarihine kadar kapatılmasında  kullanılabilecek. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun  ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu  hükümden yararlanılacak.

Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı  sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve  diğer sermaye piyasası araçlarının bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce  Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanması halinde söz konusu avansların defter  kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu madde hükümlerinden yararlanılacak.

Mükellefler, Türkiye’de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer  almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile  taşınmazlarını da 31 Aralık 2016’ya kadar kanuni defterlere kaydedebilecek. Bu  takdirde söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için  dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek.

Türkiye’ye getirilen veya defterlere kaydedilen varlıkların elden  çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından  gider veya indirim olarak kabul edilmeyecek. Yurt dışından Türkiye’ye varlık getirenlerle, adına varlık  getirilenler hakkında, başkaca bir neden ile gerekli olması hali saklı kalmak  üzere hiçbir şekilde vergi incelemesi, tarhiyatı, herhangi bir araştırma,  inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para  cezaları kesilemeyecek.Tahakkuk eden, ancak ödenmemiş olan, 2016 yılı Haziran ayı ve önceki  aylara ilişkin borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden  vazgeçilecek.Sözcü

ajansFİKİRTEPE/www.FİKİRTEPEHABER.com

banner23
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.