Fikirtepe'de Kentsel dönüşüm zengine yaradı, fakiri ve esnafı bitirdi
Bakanlığın Fikirtepe İkilemi ..!

Fikirtepe ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Derneği'nin Fikirtepe Haber aracılığı ile de gündeme getirdiği Fikirtepeye kira yardımı yapılmaması ve Bakanlık personeli ile firmaların vatandaşlara karşı çok gördükleri aşırı samimiyet ve fikir alışverişi ilişkisi ve STK lar arasındaki ayrımcılıkları gün geçtikçe daha da derinleşirken Fikirtepe yaşanılan mağduriyetlikleri ile artarak gündemde kalmaya devam ediyor ..!Fikirtepe'de vatandaşa firma kira yardımı yapıyor ve Fikirtepe Kentsel dönüşüm alanı değil bahanesi ile kira yardımı yapılmayıp esirgenirken, vatandaşın aleyhine olup firmaların lehine olan bir çok kanun maddesi kentsel dönüşüm kapsamında Fikirtepelilere dayatılmaya çalışılıyor. Fikirtepe Haricinde birçok kentsel dönüşüm alanında vatandaş hem firmadan hem de devletten kira yardımı alabiliyorken Fikirtepeliler devlet yardımınının dışında tutulmaya çalışılırken bir çok müteahhitin devletin kira yardımını firmalara vereceğini söylemesi kafaları daha fazla karışıtırıyor ..! ajansFİKİRTEPEEvet en son, Bugün Gazetesi'nden Emine Açarın haberine göre, Dep­rem ris­ki se­be­biy­le, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 6,5 mil­yon ko­nu­tun ye­ni­le­me id­di­asıy­la yo­la çı­kı­lan kent­sel dö­nü­şüm, yük­sek ge­lir­li­le­ri da­ha da zen­gin eder­ken, dar ge­lir­li va­tan­da­şın kâ­bu­su ol­du. Kent­sel dö­nü­şüm­de dar ge­lir­li­ler üs­tü­ne uzun yıl­la­ra da­ya­lı borç­lan­dı­rı­lır­ken, dö­nü­şüm des­tek­le­rin­den zen­gin­ler fay­da­la­nı­yor. Evi­ne şerh ko­nul­du­ğun­dan ha­ber­siz bir­çok va­tan­daş mağ­dur edi­lir­ken, dev­le­tin ka­sa­sın­dan zen­gi­nin ce­bi­ne dö­nü­şüm ki­ra ve ver­gi yar­dı­mı adı al­tın­da bu­gü­ne ka­dar 1 mil­yar li­ra gir­di.DAR GELİRLİ MAHKEME KAPISINDA

Dö­nü­şüm mağ­dur­la­rı­na bir­çok ör­nek ver­mek müm­kün. Hak­kı­nı mah­ke­me sa­lon­la­rın­da ara­ma­ya ça­lı­şan yüz­ bin­ler­ce va­tan­daş­ var. On­lar­dan bi­ri de Ko­ca­eli Ça­yı­ro­va İl­çe­si İnö­nü ve Emek ma­hal­le­le­ri Gü­zel­leş­tir­me ve Ya­şat­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Mu­rat Ko­ca ve ma­hal­le sa­kin­le­ri. Mu­rat Ko­ca, kent­sel dö­nü­şüm adı al­tın­da ya­şa­dık­la­rı sı­kın­tı­yı şöy­le an­la­tı­yor: “Biz top­lam­da 310 dö­nüm ara­zi için­de 730 hak sa­hi­bi­nin bu­lun­du­ğu 430 bi­na­dan olu­şan mağ­dur­lar top­lu­lu­ğu­yuz. Bi­zim içi­miz­de 10 ta­ne is­kan­lı, 20 ta­ne ruh­sat­lı, 350 ar­sa ta­pu­lu ve 50 ta­ne­de ta­pu­suz bi­na var. Bi­zim ken­di yer­le­ri­mi­zi 2009’da kent­sel dö­nü­şüm ala­nı ilan et­miş­ler ve ev­le­ri­mi­ze şerh kon­muş. Ça­yı­ro­va Be­le­di­ye­si bi­zim hiç ha­be­ri­miz ol­ma­dan is­mi­ni hiç duy­ma­dı­ğı­mız An­ka­ra­lı ‘İ­mar İn­şa­at’ adın­da bir fir­may­la pro­to­kol im­za­la­mış.”YOL İSTEDİLER BORÇLU ÇIKTILAR

Ev­le­ri­ne şerh ko­nul­du­ğu­nu 3 yıl son­ra böl­ge­ye yol is­te­dik­le­ri sı­ra­da be­le­di­ye­den öğ­ren­dik­le­ri­ni be­lir­ten Mu­rat Ko­ca, “Bu ta­rih­ten iti­ba­ren ha­ya­tı­mız ka­rar­dı. Ev­le­ri­mi­ze şerh kon­du­ğu­nu ve mev­cut alan­la­rı­mı­zın dö­nü­şüm ala­nı ol­du­ğu­nu öğ­ren­dik. 2013’ten be­ri de hu­kuk sa­va­şı ve­ri­yo­ruz. Da­va­la­rı ka­za­nı­yo­ruz an­cak da­va­la­ra iti­raz edi­li­yor. İn­şa­at fir­ma­sı ev­le­ri­ni­zi 50 bin li­ra­ya sa­ya­rım si­ze ve­re­ce­ğim evin be­de­li 250 bin li­ra ge­ri ka­la­nı­nı borç­la­nır­sı­nız di­yor. Biz ada­let is­ti­yo­ruz” di­ye hay­kır­dı.7 BİN HEKTAR RİSKLİ İLAN EDİLDİ

Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan 2,5 yıl­lık uy­gu­la­ma dö­ne­min­de yak­la­şık 400 bin ba­ğım­sız bi­ri­min dö­nü­şü­mü ger­çek­leş­ti. Ara­lık ayı iti­ba­rıy­la 38 il­de top­lam 7 bin hek­tar bü­yük­lü­ğün­de 150 fark­lı risk­li alan ilan edil­di. 165 risk­li alan tek­li­fi ise de­ğer­len­dir­me aşa­ma­sın­da. Bu­nu ya­nı sı­ra 53 bin 547 bi­na­da, 190 bin­den faz­la ba­ğım­sız bi­ri­min risk tes­pi­ti ya­pıl­dı. Risk tes­pi­ti ya­pı­lan bi­na­lar­dan 13 bin 152 bi­na, 45 bin 297 adet ba­ğım­sız bö­lüm yı­kıl­dı.ZENGİNE KİRA YARDIMI

Bağdat Caddesi, Fikirtepe, Mecidiyeköy ve Beşiktaş gibi rantı yüksek yerlerde ise tam bir alicengiz oyunu oynanıyor. İnşaat firmalarının patronları yeni ev verirken ev sahibini borçlandırmıyor. Tam tersi bölgenin raiç kira bedeli neyse o bedel ev teslimine kadar müteahhit tarafından hak sahibine her ay ödeniyor. Bu evler kentsel dönüşüme konu edildiği için inşaatlar birçok vergi ve harçtan da muaf tutuluyor.Beşiktaş’ta evini yenileyen bir vatandaş müteahhitten 1200 lira kira yardımı alıyor. Hiç borçlanmıyor üstüne birde devletin kasasından 800 lira kira parası alabiliyor. Dar gelirli vatandaş hem borçlandırılıyor hem de kira yardımı alırsa çekmek zorunda bırakıldığı kredinin faizine destek talep edemiyor.


ajansFİKİRTEPE / Fikirtepe Haber


banner23
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
adalar 4 yıl önce

Ruhsat bekliyen firmalar isimleri bilen varsa yazsin tesekkurler

Misafir Avatar
4.ada 4 yıl önce

Sayın adalar kardeşim fikirtroe i yapmayan firmalar tekelinde olmuş senin yüzüne şubat mart diyolar arkadan sirket sahibi boşver beklesin diyor aynı keleşoğlu gibi 3yıl oldu imza atalı 100/97 imza oranı var kendi çıkarlar dorultusunda bekletiyor krndine guvenmeyen pehlivan meydana cıkmasın keleşoğlu

Misafir Avatar
rifat karakoc 4 yıl önce

Syn fikirteliler bizler oyumuzu mutaitleremi verdik suan iktidar oldunu soyleyen mütaitlerin kucugina oturmuş hükümetemi verdik

Misafir Avatar
FİKİRTEPE YALANLARİ 4 yıl önce

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLİK YETKİLERİ FİKİRTEPEYE NEDEN KİRA YARDIMİ YAPILMIYOR... MUTAHİT ZATEN İNSANLAR YETERİ KADAR MAGDUR EDİYOR