Fikirtepe'de Ç.Ş.Bakanlığı'nın İkilemi ve Kamulaştırması yapıldı denilen vatandaşa hala her hangi bir belgenin ulaşmamış olması ..!
Fikirtepede bakanlığın şaşkınlığı ve içine düştüğü zor durum işlerin ilerlemesinde nasıl bir zorluk olduğunu gözler önüne seriyor ...

Fikirtepe'de firmalar ve destekçileri tarafından yoğun propaganda ile ulusal basında da yapıldı olarak duyurulmasına rağmen yeri kamulaştırılan vatandaş hala mülkünde oturmaya devam etmekte ve mahkeme dosyalarında kamulaştırmanın esamesini okutan her hangi bir dekont veya belgenin olmaması şüpheleri artırmaktadır.

Fikirtepe'de bazı vatandaşların elinde dolaşan ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü adına düzenlendiği söylenen imzasız ve kaşesiz bir belgenin vatandaşları ikna için gösterilerek imza atmaları için kullanılması tereddütleri artıran bir diğer nokta.

Kamulaştırma yapılmış vatandaşın haberi yok ..!

Özellikle kamulaştırma davasının devam ettiği varsayımını dayanak yapsak bile vatandaşa bile ulaşmamış ve her hangi bir belgenin Fikirtepe'de bir STK' nın eline nasıl geçtiği ise soru işaretlerini artırırken , bu belgenin resmi olduğu varsayımı büyük bir suçun da ifşa edilmesi anlamına gelmektedir.

Resmi ve gizli olduğu söylenen belgeler sokaklarda elden ele dolaşıyor ..!

Fikirtepe Haber'e konuşan ve belgeyi  bahse konu olan STK yönetiminde gördüğünü söyleyen bazı vatandaşların ifadelerine göre dernek yönetiminin elinde bulunan belgenin üzerinde her hangi bir imza yada kaşe olmaması resmiyet noktasında da şüpheleri artırdığını ifade ettiler.

Özellikle, kamulaştırması yapıldı denilen vatandaşın dosyasında dün yapılan bir inceleme sonucu aradan 3 hafta geçmiş olmasına rağmen dosyada kamulaştırmanın yapıldığına dair her hangi bir belgenin olmamasının yanında tapu tescil davasının da açılmamış olması kamulaştırmanın olmuş olma ihtimalini çürüten bir diğer nokta...

Vatandaşlar kamulaştırma değil adil ve hakkaniyetli bir sözleşme ile işlerin hızlandırılmasını, firmaların maddi yönden ciddi olarak gözden geçirilerek , yapamayacak güçte ve vizyonda olanların da ayıklanarak adaların temizlenmesini talep etmekteler.

Bakanlık tarafında son durum ve çalışmalar ...

Fikirtepe ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Derneği Bu hafta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Sayın Yaşar Güvenç Bey'e gerçekleştirdikleri ziyarette geçen hafta Bakanlık il binası önünde yapılan eylemin gündeme gelmesi ile beraber yapıldığı duyurulan kamulaştırmaya ilişkin çarpıcı tespitlerin de ortaya çıkmasına sebep oldu. 

Dernek Başkanı ve yönetimden bazı arkadaşlar ile beraber gerçekleştirdiğimiz ziyarette yine öneri ve taleplerimizi içeren maddlerin yazılı olduğu dilekçemizi kayıttan geçirerek İl Müdürü Yaşar Güvençe sunduk.


Elbette hiç hoş bir görüntü olmasa bile Fikirtepe mağdurlarından oluşan bir grubun bakanlık il binası önünde yaptığı eylem en demokratik hakkı idi. Tabi talep ve beklentilerinin gerçekleştirilmemesi durumunda çeşitli defalar tekrarlanarak yapılması da gündemde olan bağımsız ve spontane gelişen bir halk hareketi idi. Bu noktada eyleme katılan ve hakkını arayan tüm vatandaşları hem demokratik cesaretlerinden dolayı kutluyor hemde sonuna kadar haklı istekleri noktasında dernek olarak destek olduğumuzu açıkça beyan ediyoruz.

Evet fırtınalı ve hareketli geçen bir fikirtepe haftasından sonra sel gitti kumlar kaldı hesabı bir göz atmak istedik ve bakanlığın yaptığını duyurduğu kamulaştırma dahil mevcuttaki konumunu irdeledik. Bunun yanında hakkını arayan , firmalardan muzdarip vatandaşların savcılık suç duyurusunun da etkisi ile yeni bir faaliyet sonuç ilişkisi ile bakanlıktan ayrılmış olduk.


Peki Bakanlıktan hangi yeni bilgileri alarak veya netleştiremeyerek ayrıldık !?

Yapıldığı duyurulan kamulaştırmaya rağmen arazisinin kamulaştırması yapılan vatandaşın hesabına para yatırılmamış olduğu ve mahkeme dosyasında da her hangi bir belgenin bulunmadığı vatandaş tarafından bize iletilen bilgi ve bizim bunu il müdürlüğüne sormamız karşılığında kendilerinin hesap numarası açarak Ankaraya bildirdiklerini söylemesi ancak, ilerleyen süreçte neler ortaya çıkartılır veya gösterilir bilinmez fakat hali hazırda açıklanan
 kamulaştırmanın resmen yapılıp bununla ilgili her hangi bir evrak ve banka dekontlarının gösterilememesi belirsizliği devam ettiren en başlıca etken diyebiliriz.

Resmi işlemler ile var olan bir vatandaşa tebligatların resmi olarak ulaştırılması ve eline geçmesi gerekmektedir.B
ize gelen duyumlar arasında bu yönde de her hangi bir evrağın kamulaştırması yapıldı denilen vatandaşa ulaşmadığı yönündedir.

Bakanlık yetkilileri yaptıklarını iddia ettikleri kamulaştırma süreci ile ilgili olarak taksitli ödeme seçeneğini kullandıklarını , bu süreçte dava açılıp yürütmeninde durdurulma ihtimalinin olduğunu ancak yapılan işlem ve devam eden davaya rağmen kendilerinin kamulaştırma yaptıklarını iddia ettikleri mülke el koyabilme imkanı verip vermediğini araştırdıklarını aksi takdirde işlerin dahada uzayacağını belirttiler.

Kamulaştırma sürecinde en belirleyici engel olarak özel mülkiyet ve tapu bireysel hakkının kutsallığını sayarsak özellikle 2/3 satış uygulamasındada ada bazlı uygulanamasının iptali ve bu karardan dönüşün de en birinci sebepi olduğunu söyleyebiliriz.

Bunun Haricinde spekülatif olarak dilden dile dolaşan ancak resmiyette dava açılmış firma ve ada sayısının belirtilenden farklı olduğu hatta şu anda dava açılmış başka adaların olmadığı da bize gelen duyumlar arasında . Bununla ilgili bakanlıktan bilgilendirmeyi yazılı olarak talep ettik ve elimize ulaşır ulaşmaz o belgeyide yine Fikirtepe Haber aracılığı ile sizlere ulaştıracağız.

İmza atan atmayan tüm Fikirtepeliler Mağdur. Bakanlık haklı talepleri uygulamaya koyarak bu mağduriyeti gidermeli ve Fikirtepe'de işlerin hızlanmasını sağlamalıdır.

Firma çoğunluğu sağlasa bile vatandaşların çoğunluk imzası ile beyanı karşısında Bakanlık firmayı adadan çekiltirecek ..!

Özellikle iş yapmayan, mali yapısı yetersiz, art niyetli emlakçılık peşide olan , devir yapmak için imza toplayan vs. gibi çoğaltabileceğimiz bir çok madde ile beraber vatandaşların haklı talepleri ki nedir onlar; teminat - güvence, bağımsız bölümlerin sözleşme aşamasında paylaşımı,iş yapma - inşaat başlama- bitiş süresi tahhüdü, kiraların güncellenmesi, adil ve hakkaniyetli paylaşımları da içeren sözleşmelerin güncelleştirilmesi veya yapamayacağı aşina firmaların sözleşmelerinin doğrudan fesih yapılması gibi talepler karşılığında, firmanın nasıl olsa ben imzaları kaptım bundan sonra avucumdasınız kurnazlığı adalet duvarına tosladığı gibi bakanlık tarafından da çoğunluğun rızasızlığı karşısında adadan terk ettirilmesi ve elinin çektirilmesi sağlanacak.


Bakanlık vatandaşların kamulaştırma tehdidine karşılık imza yetkimizi size verelim siz gidin istediğiniz firma veya sözleşmeye imza atın teklifine karşılık sorumluluk almak istemedi ve bunun üzerine vatandaşların yerlerini kamulaştırmaktan ziyade imzalı dilekçe istedi .!

Özellikle bakanlığın azınlık imzada kalan firmaların çoğunluk lehine çekilmesi uygulamasını gündeme aldığı bir hengamede patlak veren azınlık imzaların sözleşmesinin ve kazanımlarının çoğunluk imzaların sözleşmesinden ve kazanımlarından daha iyi ve vatandaşın lehine olması bakanlığın bu kararı almasında en belirleyici etken oldu.

Bakanlığın istek ve beklentisi sonucu şu an Fikirtepe'de bazı adalarda vatandaşlar kendi içlerinde haklarının korunması ve sözleşmelerin güncellenmesi aksi takdirde direk bakanlık veya adalet yolu ile sözleşmelerin fesih edilerek yeni ve sağlam firmalar ile görüşülmesi için vatandaşların önünün açılması hedefi ile imza toplamaya başlamış bulunmaktalar.

Bakanlık bu uygulamayı yapıp ya firmayı sözleşmeyi düzeltmeye veya adadan çekilmesinin sağlanabilmesi için çoğunluk imzaların veya şikayetçi olan vatandaşların imzalarının kendilerine ulaştırılmasını istemesi üzerine vatandaşlar hiç vakit kaybetmeden imza toplamaya başladılar.


Bazı ticari firmaların bazı temsililer ve stk aracılığı ile vatandaşları kamulaştırma kıskacına alma girişimleri dikkatlerden kaçmamakta ...

Vatandaşların haklı talepleri ygulamaya konulmadıkça ve vatandaş birey olarak kendi öz mülkiyeti üzerinde söz sahibi olamadıkça devam edecek olan karmaşa ve çözümsüzlük süreci tıkamaya devam edeceği aşikar iken Nebakanlık nede firmaların bu haklı talepleri karşılamaya yanaşmaması sıkıntının en başlıca sebebi olarak ortada durmaktadır.
 
Fakat tüm bu yeni bilgilerin haricinde kamulaştırmadan medet ummadan şini yapan firmaların varlığı, gayretleri ve başarıları ortada duran bir gerçek iken, imzası biten veya ruhsat alan bazı firmaların bile aldıkları ruhsatın gereği göz önüne her hangi bir eseri bırakın ciddi bir icraat koyamamış olmalarına rağmen, ulusal basına çıkıp hala vatandaşları suçlamaları ve iş yapamamalarına sebep olarak gösterip hakkını ve malını savunan vatandaşların yerlerinin kamulaştırılması için yeni gündemler ve mahalle baskısı oluşturma girişimlerini doğru bulmuyor ve firmaları daha ciddi ve samimi olarak işlerine dört elle sarılmalarını ve vatandaşın haklı talep ve beklentilerii karşılayarak kamulaştırmayı silah olarak kullanıp tehdit etmemeleri yönünde uyarıyoruz.


Fikirtepe ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Derneği olarak faaliyetlerimiz

Geçen hafta 02.02.2015 P.tesi günü Bakanlık il binası önündeki dilekçeli protesto eylemimiz ve yazılı dilekçelerimizi toplu olarak bakanlığa sunmamız ve 03.02.2015 tarihinde salı günü Halis Kurtça Kültür Merkezinde Hukuki bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik.

Dernek olarak yine bu hafta 15.02.2015 tarihinde Pazar günü saat 14:00 te Zileloğlu Camisi Yanında bulunan Badem Kafede avukatlarımız ile beraber bir grup vatandaş ile beraber halka açık bir hukuki bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştireceğiz.
Derneğimizin ücretsiz gerçekleştirdiği bu toplantıya ve avukatlık hizmetine arzu eden imza atmış veya atmamış dertli tüm vatandaşlarımız davetlidir, sohbet ortamında gerçekleştireceğimiz bu toplantımıza isteyen ve gelmek isteyen vatandaşları bekleriz.

Fikirtepe ve Çevresi Kentsel Dönüşüm
      Dernek Başkanı Yasin BEKTAŞ
          www.fikirtepehaber.com

    0549 8413716 - 0551 2398898
        fikirtepedernegi@hotmail.com

    ajansFİKİRTEPE / Fikirtepe Haber

banner23
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Ninja adasi 4 yıl önce

Hepsi dümen bakanlıktan dümen yapiyor kamulastirma yok maksat imza atmayanlara korku vermek hersey ortada kamulastirma yapılan maliklerin hesabina para yatmamis hicbir dava açılmamış anlayacağınız kamulastirma olmamış bizi kandırmaya calisiyorlar yapamazlar çünkü mülkiyet hakkı kutsaldır mutahitlere bir olup bize dümen yapan bir iktidara bu halk nasıl oy versin oy moy yok oyu mutahitler den alsinlar

Misafir Avatar
4.ada 4 yıl önce

acaba bizim keleşoğludamı numara yapıyorlar bilgisi olan varmı

Misafir Avatar
cengo 4.ada 4 yıl önce

Sayın komşum keleşoğlu nesi doğruki 3 yıldır numara yapıyor 3 sene önce bu yaz yok kış olmadı seneye yaz hep numara insan çıksr bir toplantı yapsr temsilciyle yapıyorsun bizimle niye yapmıyorsun herkez kendi malından sorumludur temsilciden şirketin adamı soruyorum yıkım tebligatı nrzaman gekecek yoksa 4 sene 3 adayımı beklicez.temsilcilet şirket yetkileri cevap verin herkrz bilsin 230 kişinin bekledigi cevapbı

Misafir Avatar
4.ada maduru 4 yıl önce

Kardeşim 4. adadan 230 imza atan mı madur ?atmayan 10 kişimi madur? 3 sene oldu yazık degilmi imza atanlara beklettiler bize onca yıl çivi bile çakamıyoruz

Misafir Avatar
Ali 4 yıl önce

Seçime kadar nasil oyalariz! Bu islerden biz bir pişman, bakanlık bin pişman bu kamulaştırma işinin altından Çin komünist devleti bile zor çıkarken bunlar altında kalacak.
Bu işin çözümü basit: Istiyene verirsin kadikoy imarini, diliyen kendi aralarında toplansin bagdat caddesi gibi yüzde 70,80 oranla firma ile
anlasın yapsın. Sonunda olacağı budur.

Misafir Avatar
Münir Günel 4 yıl önce

doğru ve güncel bilgileriniz için teşekkürler emeğinize sağlık

Misafir Avatar
fikirtepeli 4 yıl önce

iki ucu boklu degnek! bakanlik neresinden tutacagini sasirdi.

Misafir Avatar
Ali 4 yıl önce

bakanlik diyirki nerden girdik bu ise secime kadar nasil oyaliyacagiz