ŞOK, FİKİRTEPE PLAN NOTLARI İPTAL YOLUNDA ..!
ŞOK, VATANDAŞ PLAN NOTLARINA NEDEN DAVA AÇTI VE NE TALEP EDİYOR ?
Vatandaş ne ister ?


Fikirtepe Haber'e özel mülakat veren ve sorularımızı cevaplayan ama nahoş bir durumla karşılaşmamak için yaşadığı tedirginlik sonucu isminin açıklanmasını istemeyen dava açmış bulunan vatandaş, kendilerinin sürece kesinlikle karşı olmadıklarını ama firmanın kendilerine dayatmaları karşısında haklarını korumak zorunda kaldıkları için dava açmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Evlerinin bulunduğu adadan imza toplayan vartaş firmasının Fikirtepeden aldığı bir çok ada başta olmak üzere Yeni sahra ve daha sonrasında da kartal 
da bir çok yere talipli olarak vatandaşları bağladığını ama her hangi bir teminat vermeyerek nasıl yapılacağı yönünde kendilerinde soru işareti oluşmasına sebep olduğunu belirtti.

Fikirtepe' de aldığı birçok ada olmasına rağmen her hangi bir inşaata başlamamış olan Vartaş Yapının aldığı adalardan birinde parsel sahibi olan  vatandaş, firmadan sözleşme esnasında talep ettiği teminat ve alacağı yerlerin avan proje üzerinde belirlenerek sözleşmede belirtilmesi talebinin kabul görmemesi üzerine plan notlarının yürütmesinin durdurulması için yaptığı itiraz ve açtığı davada sona yaklaşıldı.

Bakanlığın özellikle firma ile anlaşma yönünde aldığı ve uyguladığı kararların kendilerinin kendi yerlerini yapamaz duruma getirdiğini ve uygulanan 600 m2 sınırının çok yüksek olmasına rağmen bunu firmaların talepleri doğrultusunda 800 m2 ye çıkarıltılmasının da gizli bir yasak gibi algılandığını ve uygulandığını söyledi. Aynı vatandaş Fikirtepe'de 800 m2 tapusu olan 1-2 kişi haricinde hiç kimsenin tapusunun bulunmadığını bunun da özel olarak belirlendiğini düşündüklerini söyledi.

Fikirtepe plan notlarında başlıca itiraz sebebi olan yol terkleri haricinde bakanlığın vatandaşları yeniden % 25 gibi bir oranla yeniden ek bir terk yapma mecburiyetinde bırakarak Fikirtepe'nin 1/4 üne sahiplenmesi, deprem riskine karşı başlatılan kentsel dönüşüme rağmen vatandaşın kendi evini yenileme veya tadilat yaparak sağlamlaştırılması hakkının tanınmaması , bunun için 800 m2  gibi yüksek bir sınırın konulması vb. bazı birkaç maddeden oluşan bir itiraz başvurusu yapılmasına sebep olmuştur, dedi.

BAKANLIK VE FİRMALAR TAŞIN ALTINA ELLERİNİ SOKACAKLAR MI, YOKSA YER TOPLAMAYA DEVAM MI ?
Süreç nasıl ilerliyor ?


Fikirtepe Haber'e özel açıkamada bulunan ve davası neticelenmiş vatandaş kendilerinin kimsenin mağdur olmasını istemediklerini ama firmanın yaklaşımının bu konuda etkili olacağını ve bu konuda Fikirtepe Plan Notlarının yürütmesinin durdurulması için kendilerinin yapacakları ve bir hafta süresi kalan keşif bedelini yatırmak istemediklerini söyleyerek şunları ekledi, Böyle bir durum karşısında tüm fikirtepelileri ilgilendirmesi kendilerini üzdüğünü ama kendi haklarını da korumak zorunda kaldıklarını, taleplerini de açıkça ortaya koyarak firmanın bu sürece olumlu yönde müdahalede bulunabileceğini , artık topun firmalarda ve bakanlıkta olduğunu söyledi. 

Artık firmaların ve bakanlığın vatandaşın hayrına olan böyle bir kararı alıp uygulamaya koyarak hem kendilerini hem de tüm fikirtepelileri belirsizlikten kurtararak ileri dönük koruma altına almış olacaklarını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti, bu konuda alınacak ve uygulamaya konulacak tüm kararlar vatandaşın tereddütlerini ortadan kaldırırken geleceğe dönük garanti altına alacak , mali yapısı yetersiz firmaların elenmesine sebep olacaktır, bizleri de olumlu olarak sevindirecektir dedi.

4 yıllık Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Macerası öyle ya da böyle Fikirtepeli vatandaşları mağdur etmeye devam etmektedir.

Fikirtepe Haber olarak bize ulaşan bilgi doğrultusunda vartaşın almış olduğu bir ada içerisinde parsel sahibi olan bir vatandaş, 10. idare mahkemesinde ve 4. idare mahkemesinde fikirtepe plan notlarına yukarıda saydığımız sebeplerden dolayı yürütmeyi durdurma davası açmış bulunmaktadır.

10. idare mahkemesinde dava devam etmekte iken , 4. idare mahkemesi fikirtepe plan notlarının yürütmesinin durdurulmasına yönelik keşif bedelinin ödenmesi için celpnameyi göndermiş bulunmaktadır. 15.08.2014 tarihinde vatandaşın avukatına ulaşmış bulunan celpnameye göre 30 gün içerisinde belirtilen harcı yatırması mukabilinde Fikirtepe Plan notlarının yürütmesinin durdurulması kuvvetle muhtemeldir.

İşte 10. İdare Mahkemesine yapılan başvuru evrağı , Vatandaşların İtiraz ettiği, talep edilen tüm haklı nedenlere rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı her seferinde kendilerinin taraf olmadığını belirtmesine rağmen , mali yapısı yetersiz gibi görünen firmaların tek taraflı dayattıkları sözleşme metinleri olsa bile imza atmayan vatandaşların yerlerinin bakanlıkça alınan son karar gereği acele olarak kamulaştırılacağını söyleyerek bu yönde çalışmalarını sürdürmek istemesi.

Bakanlık bu doğrultuda daha önceden 600 m2 olan bireysel veya minimum yapılaşma hakkını artırarak vatandaşların brüt 800 m2 olacak şekilde arsası varsa proje sunmasını aksi takdirde firmanın sunduğu sözleşmeyi imzalamasını istemektedir. Bakanlık gönderdiği tebligatla vatandaşa karar vermesi için 15 günlük bir süre tanımaktadır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Fikirtepe Plan Notlarında kademeli imar olmasına rağmen bunu uygulamayarak 3.60 veya daha düşük emsallerle yapılaşmaların yapılmasına engel olmakta ve bu şekilde küçük yapı adası almış bulunan firmalar ile kendi yerini kendisi komşuları ile yapmak isteyen önü kesilerek Fikirtepeli vatandaşların mağdur olmasına sebep olmaktadır.

FİKİRTEPE KENTSEL DÖNÜŞÜM DERNEĞİ VATANDAŞ ADINA BAKANLIKTAN NE İSTER ?

Son durum hakkında görüşlerine başvurduğumuz ve talebimiz üzerine Fikirtepe Haber'e özel açıklamalarda bulunan Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Yasin Bektaş bu gelişme üzerine yaptığı açıklamada , Çevre ve Şehircilik Bakanlığından taleplerinin yazılı olarak sunulduğunu ve aşağıda yazılı olan bu taleplere bakanlığın duyarsız kalmaması gerektiği aksi takdirde kendince haklı sebepleri olan bazı vatandaşların yukarıdaki örnekte olduğu gibi haklarını korumak için mahkemelere giderek süreci tıkayabileceklerini ve bu durumun gariban ve çaresiz vatandaşların mağduriyetinin daha artmasına sebep olacağını söyledi. Bektaş dernek olarak böyle can sıkcı bir sürecin oluşturduğu mağduriyetliklerin artmasına sebep olacak bu davranışların olmaması için bakanlığın istesede istemesede vatandaşları firmaların insafından kurtarmak için aşağıdaki maddeleri dikkate alarak elini taşın altına sokması gerektiğini özellikle vurguluyoruz , dedi.

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Yasin Bektaş yaptığı açıklamada , 

Dernek olarak haklı sebepler ile imza atmamış vatandaşlar başta olamak üzer her hangi bir ayrım yapmaksızın imza atmış ama mağdur duruma gelmiş vatandaşların ve aşırı rantsal beklenti içerisine girerek iş yapma kabiliyet ve ekonomik durumda olan firmaların tüm iyi niyetine rağmen imza atmayan vatandaşlar yüzünden mağdur duruma gelen firmaların da haklarını koruduklarını ve bu konuda firmaların kendilerine ulaşması durumunda gerekli girişimlerde de bulunacaklarını söyledi.  

Bektaş firmaların haklarının korunmasının özellikle firmanın kendisine imza vermiş çoğunlukvatandaşların haklarının korunması temelinde ortaya çıktığınıda özellikle belirtti.

Bektaş Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Derneği olarak bakanlıktan taleplerini de şöyle sıraladı,

1 - Firmaların mali yapabilirliklerinin de denetlenmesi sonucu kentsel dönüşüm alanlarında faaliyette bulunacak firmalara yapı denetim firmalrında olduğu gibi sertifika verilmesi

2 - Firmaların tek taraflı hazırlayarak dayattıkları sözleşme metinlerinin rakamsal değerlerine girmeden , vatandaş veya firma odaklı tek taraflı olmayan,  her iki tarafı da adil bir şekilde koruyacak ve güvence altına alabilecek örnek bir sözleşme metninin yazılması ve vatandaşlardan isteyenlere sunulması, firmalrın da bunu kabulünün sağlanması,

3 - Bugün Fikirtepe' de de şahit olduğumuz gibi bazı firmalar ruhsat almamış olmalarına rağmen ön talep adı altında hazırladıkları maket üzerinden satış yapabilmekteler ama kendisine imza atmış vatandaşların yerlerinin taksimatını yapmamış bulunmaktadırlar. Bunun açıklığa kavuşturulması ve vatandaşların yerlerinin netleştirilerek alacakları bağımsız bölüm adet, metraj ve konumlarının sözleşme esnasında belirlenmesi,

4 - Bakanlığın iyi niyetle yaptığı çalışmalar ve aldığını düşündüğümüz karalar aşamasında firmalar ile gösterdiği işbirliği ve istişari çalışma şeklini tüm Fikirtepe sivil toplum örgütleri ile beraber de göstermesini beklemekte ve talep etmekteyiz.

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Bektaş  '' Bakanlığın insiyatif alarak bunları yerine getirmesinin Fikirtepeli vatandaşların haklarının korunması ve ileri dönük mahkeme süreçlerininde etkisi ile daha fazla mağdur olmaması için elzem olduğunu vurgulamak isteriz'' , dedi.

Not : Fi̇ki̇rtepe Haber olarak vatandaşlara objekti̇f ve şeffaf haber sunmaktan başka bi̇r gayemi̇z yoktur olamaz. Bu ŞOK haberi̇mi̇zi̇n i̇ki̇nci̇ bölümü ve yeni̇ tari̇hli̇ belgeleri dahil, dava ile alakalı haberi̇mi̇zin devamı yarın yayınlanacaktir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur ... Fikirtepe Haber 

'' Fikirtepe'de Haberin Adresi ve Fikirtepe'nin Sesi ''


ajansFİKİRTEPE / Fikirtepe Haber


banner23
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
halim yıldırım 5 yıl önce

bıraksınlar herkes kendi yerini kendisi yapsın

Misafir Avatar
ZENCİİ 5 yıl önce

çok doğru

Misafir Avatar
irfan dagistan 5 yıl önce

Ey bakanimiz ey hukumet yetersiz firmalari fikirtepeden gender in kardesi kardese dusmyan ettiler il er de fikirtepezedeler diye bir so run la karsilasmak istemiyorsaniz bu feryadimizi duyun bunun onune gecin vakit gec olmadan

Misafir Avatar
Misafir 5 yıl önce

İnsanlar mutluydu burada ne istediniz kentsel dönüsüm diye milletin başını yaktınız

Misafir Avatar
YİĞİDO 5 yıl önce

bakanlığın diretmesi olmasaydı benim yerim imarlı iskanlı kesinlikle vermeyecektim.

Misafir Avatar
yiğido 5 yıl önce

ama çşb müdürü kamulaştırılır. yer elinden gider diyince imza attık. şimdi sürünüyoruz.

Misafir Avatar
yiğido 5 yıl önce

benim elimden bir şey gelmiyor. kolumuzu kırdılar. bende seçimi bekliyorum.

Misafir Avatar
fikirtepeli @irfan dagistan 5 yıl önce

bakanında çok umurunda.fikirtepeli perişan