Fikirtepe fikirtepe olalı hiç bu kadar çaresiz ve sıkıştırılmış, kandırılmış bir pozisyona düşmemişti ..!

Evet belki cümlemiz bir noktada ağır gibi gelse bile yaşanılan süreci , vaatleri , oluşturulan ama olmayacağı şimdiden kesinleşen o pembe tabloyu geniş açıdan gözlemleyince belkide çok ta hafif kalacaktır.

Fikirtepe Haber
olarak bu konuda bilgilendirmeye ve doğruları şeffaf bir şekilde aktarmaya devam edeceğiz.

4.14 emsal oranı yani parsellerin birleşmesi ve bütünleşmesi noktasında 2.07 olan mevcut emsalin % 100 e varan oranlarda artırılması suretiyle kademeli bir imar plan notları açıklanmış ve hep nedense gariban Fikirtepeliler suçlanırcasına bahane edilerek 3 yıllık ağır bir sosyal ve ekonomik kayıplar ile çöküşün oluşmasına maalesef idare tarafından sebep olunmuştur.

Fikirtepeli 4.14 ' ün ne olduğunu bilmiyordu , daha Fikirtepeliler olayı kavramaya çalışırken birden akbaba sürüleri gibi üşüşen ancak ne hikmetse bugün bazılarının aldıkları imzalara rağmen hiç bir ses sedaları çıkmaması bir yana, kendilerine imza veren vatandaşların bile ulaşamayacak derecede ortadan kayboluşları gerçekten manidardır ve düşündürücüdür.

Fikirtepede geçmişe baktığımızda vatandaşlar sade bir imar planı beklentisi ile kendi yerlerini yapmayı, yenilemeyi bile olumlu karşılayacakken , Büyükşehir belediyesi eliyle devlet bonkör davranarak gerçekten normal sıradan hiç bir vatandaşın elde edemeyeceği bir emsal değerini kağıt üstünde Fikirtepeye bahşetmişlerdir.

Mahkemeler , itirazlar , iptaller derken hep vaat edilen sözler tutulacak havası ve iyimserliği pompalandı ve bu tabloya rağmen bu emsalin kullandırılması noktasında hep yeni engeller ve prosedürler üretilmeye devam edildi.

Bugün yeni başlayan ve kentsel dönüşüme giren fikirtepe haricindeki diğer tüm bölgelerde davul zurna eşliğinde sevinç göz yaşları dökülürken neden Fikirtepede geçen 3.5 yıla rağmen mutluluk ve huzur yerine mutsuzluk , ekonomik çöküş, bireylerin birbirlerinden soğuması sonucu toplumsal ayrışma ve en nihayetinde aynı safta namaz kılınmasına rağmen , dedikodu ve toplumsal çöküş ...

Bu mudur Fikirtepe' nin , Fikirtepeli' nin kaderi !? Hayır demek istiyorum ama maalesef , baştanda bahsettiğimiz gibi toplum içindeki çakal diyebileceğimiz bazı insanlar ile Fikirtepeye  üşüşen art niyetli ama onlarıda çakal olarak sayabileceğimiz bazı firmalrın insanları ayartması sonucu insanların kendi yerlerinin değerlerinin altında , düşük kalbrasyonlu sözleşmeler ile imza atmalarına sebebiyet olmuştur. İmza atma noktasında belki sona kalan , sözleşmelerdeki bu sıkıntılı durumlardan dolayı imza atmaktan çekinenlerin azlığı onları bilinçsiz bir şekilde imza atmış olmalarına rağmen çoğunluk karşısında suçluymuş , menfaatçiymiş algısının oluşmasına sebebiyet vermesiyle beraber kimi çevrelerce maksatlı olarak üretilmiş olabilir. Ama, bu olguya rağmen bazı noktalarda da gerçeğin ta kendisinin bu şekilde olduğu gerçeğini inkar etmemizi sve görmezden gelmemizi gerektirmez .

Toplum nezdinde bu denli ayrışma varken vaat edilen ama en son net 4 emsalden bir şekilde kelime oyunları ve dolambaçlar ile süslenerek vatandaşın dikkatinden kaçırılmak suretiyle ortaya konan yeni emsal değerlerine göz attığımızda maalesef yeni bir kandırmaca ve aldatmaca ile karşı karşıya kaldığımızı görmekteyiz. Peki nedir bu kandırmaca ve aldatmaca , diye baktığımızda söylemler noktasında bir fark görünmemesine rağmen proje onaylama ve ruhsatların alınmaya başlandığı şu günlerde acı gerçekler maalesef vatandaşın reel metraj kayıpları ile daha net bir şekilde ortaya çıkmaya başlamıştır.

Fikirtepe Haber olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz , her ne kadar olumsuz haber ve yorumlar karşısında geçmişe dönük sıkıntılar ve mevcuttaki problemlerin devam edeceği iyi niyet ve beklentisi ile hor görülse ve negatif veya muhalif gibi algılanılsa bile gerçekleri tüm açıklığıyla ortaya koymamız ve bizlere güvenen insanlara bazı noktalarda gerekli bilgi uyarısını yapmamız gerektiği noktasında çekinmedik ve bundan sonra da çekinmeyeceğiz.

Normal şartlarda verilen ve 4 net emsal olması gerekirken,ancak, son plan notlarındaki bazı genişletilmiş kavramların İstanbul Büyükşehir belediyesinin proje tasdiki aşamasında nasıl ek % 3 ilave dahilinde brüt bir oran olarak gerçekleştiği daha iyi anlaşılmaktadır. Üretilecek projelerin tasdikinde projelere göre bir miktar değişiklik gösterse bile 3 veya maksimum 3.5 net emsale denk geldiği bu noktada vatandaşın ekstradan elde etmeyi düşündüğü ek emsal dışı takribi % 15 ile % 25 arasındaki emsal dışı kazanımlarında net emsal içerisine dahil edilerek projelerin onanmasında daha iyi anlaşılmaktadır.

Tabi düşük emsal, firmalar açısından belki cüzi bir ekonomik rahatlıkla beraber kardan zarar olarak görülüp , Devlet ve etkili noktadaki lişilere karşı olumsuz bir algı oluşturmamak adına çekinerek içine sindirilebilinilir ve düşük metrajlarda konut üretimine girişilebilinir. Ama, vatandaşlar açısından göz attığımızda , beklentiler karşısında daha düşük ama gözle görülebilir bir orandaki eksiklik noktasında ciddi sıkıntıların oluşması önlenemeyecek bir gerçektir.

Evet arkadaşlar evdeki hesabınız maalesef büyükşehir belediyesindeki proje tasdiki aşamasında '' çarşı'' hesabına uymamakta , merdiven , asansör boşluğu, vs hariç ama, merdiven sahanlıkları ile beraber bina haricinde havuz ve benzeri yapılaşmalarında % 3 e kadar tolore edilebileceği ancak bu oranın aşılmasından itibaren mevcuttaki net olarak düşündüğümüz 4 emsale dahil olarak daire metrajlarımızn düşmesine sebebiyet vermektedir.  Kısacası emsal brüt 4.12 dir ve bu oran maalesef ayan beyan yapılan uygulamalardan açık bir şekilde anlaşılmaktadır.

Her ne kadar bozuk ve tek taraflı sözleşmelerin düzeltilmesi noktasında yaptığımız itiraz ve şikayetlere  rağmen nasıl yetkili ve etkili makamdakiler, firmalar ticari ve serbest piyasa faaliyetlerinde bulundukları sebep ve bahanesi  ile sözleşme , vekaletname ve firmalarımn mali yapabilirlikleri noktasında her hangi bir denetim ve incelem yapmıyorlar ise aynı şkeilde emsal değerleri düşürülmesine ve kentsel dönüşüm alanıymış gibi gösterilip bazı teşvikler verilecek bahanesi ile afet riskli alan ilan edilmesine sebebiyet verilmesi sonrası fikirtepe özel imar bölgesi denilip vaat edilen teşviklerin verilmemesi bir yana üstüne alt yapı maaliyetlerinin de kilitlenmesi noktasında idare karşısında acizliğin göstergesi  olarak çekinmesi ve sesini çıkaramaması ibret alınması gereken önemli bir noktadır.

Fikirtepeliler olarak zoraki kanunlar aracılığıyla olmasını adeta bir hınç ile istediğimiz 2/3 uygulaması, ne olursa olsun haklı dahi olsa azınlıkta kalanın hiç bir hakkı yoktur olamaz noktasında oluşmuş bulunan toplumsal bir ayrışma ve öfkenin  bu yönde kanalize edilerek vatandaşlar arasında dahada aşılamaz kırgınlıklara ve komşulukların hatta akrabalıkların bozulmasına sebep olmuştur. Haklı nedenleri ve güvensiz bir firma olduğunu bilmesine rağmen imza atmayan herkese haksız ve menfaatçi yaftasının yapıştırılması karşısında Anayaa mahkemesinin 6306 sayılı yasa içerisinde zorakilik ve mecburiyet zorlayan bazı maddelerin iptali ve yürütmenin durdurulamaz ana omurgası sayılan olguyu da resmi gazetede yayınlanmasına bile gerek görmeden hükmen iptal yönünde karar kılması ileri dönük her kes adına sevindiricidir ama dediğimiz gibi oluşmuş bulunan umutsuzluk ve öfke idrak noktasında yetersizliğe sebep olmaktadır. Alınan son anayasa mahkemesi kararları bazılarında sevinç bazılarında tedirginlik ve bazılarında da kızgınlık oluşmasına sebep olmuştur. 

Uzun bir yazı olması ve sıkılmamanız için bazı şeyleri daha kısa ve net olarak maddeleştirerek yazımı bitirmek istiyorum.


1- Bugün itibari ile 4 emsal + % 3 ek ilave toplamda 4.12 brüt emsali teşkil etmektedir.

2 - Anayasa Mahkemesi 27 şubatta aldığı karar ile mahkemelrin yürütmeyi durduramam kararını iptal etmiştir.

3 - Anayasa Mahkemsi 6306 sayıllı yasa içerisinde 2/3 uygulamasına temel dayanak teşkil edecek bazı maddelerinde uygulanamamsına sebebiyet verebilecek yönde karar vererek hem 2/3 nin hem de 600 m sınırının ortadan kalkması yönünde vatandaşın idare mahkemesine yapacağı bir başvuru ve akabinde çıkabilecek bir karar ile uygulma noktasındaki zorluğu o maddeyi hepten ortadan kaldırarak gündemden çıkarması

4- Bizimde geçen hatlarda ruhsatlarını aldılar gibi net ifade ederek alacakları yönünde kuvvetli ihtimalden bahsettiğimiz Selimoğlu ve Baysaş firmaları ruhsat alma noktasında yeni süprizler ile karşılaştı , selimoğlu zaman kaybı ile , Baysaş hem zaman hemde eline geçecek net daire sayısının azalması zararıyla bu işi bir şekilde bağlamış ve ruhsatını almış olacak ... Ama genel olarak firmaların hepsinin yapacağı proje uygulamalarında illai net emsale tekabül edecek bir kayıp söz konusu olacaktır. Bu konuda Selimoğlunun projesini net görmediğim için birebir ifade edemesemde yarın projesi ortaya çıkıp paylaşımlar başlayınca tüm firmalarda kaçınılmaz gerçek orda da ortaya çıkacaktır.

5 - İ.B.B. Proje onay aşamasında emsal dışı metrajları % 3 ü geçenlerin metre fazlalıklarını dairelerden kestirdi , firmalar bundan dolayı merdiven sahanlıklarında , açık alan havuzlarında metrajı düşürmeye ve ekstradan yapmayı düşündükleri açık alan emsal dışı kazanımları iptal etmeye karar verdiler. Bunun için yeniden plan tadilatı yapılması ruhsat alımlarını geciktiren bir sebep

6 - Ruhsat alımlarını geciktiren ikinci bir sebep işe , daha önceden yapılması istenen terkler bakanlığa ve hazineye isteniyordu bazı firmalar tab i direkt olarak terklerini buraya yaptı ama yeni alınan karar gereği terklerin ilçe belediyelerine yani Kadıköy Belediyesine yapılması istenince aynı işlemi geri alıp terkleri kadıköy belediyesine yapılması için gecikilen zaman da tabi ki ruhsat alınmasını geciktiren ikinci bir faktör.

7 - Üçüncü bir faktörde niyet olarak şöyle diyebiliiz , bir bakanlık çalışanının söylemi ile , bundan sonra ruhsat almak öyle ilkler gibi kolay olmayacak , her şey çok detaylı ve teker teker incelenecek , varın gerisini siz hesap edin !

8 - A.Y.M. aldığı son karar gereği çok detayına giremeyeceğim bazı kanun maddelerinin iptali noktasında bakanık yönetmeliğe dayanarak tebligatları gönderdiklerini belirtiyorlar ama kanunu iptal olmuş bir yönetmeliğin hük mü ne kadar dır . Bunun da varın gerisini detayını siz hesaplayın , biz söyleyelim ilerde üzülmeyin de ...

9 - Gelinen süreçte bakanlık maalesef kendi işlerini kolaylaştırmak adına firmaları ciddi bir şekilde hem mali , hem de yapabilirlik dahil vatandaşa imzalattıkları aleyhte madde bolluğu olan sözleşme ve vekaletnameleri inceleyip düzeltme yönüne gitmeden vergiye kayıtlı olmasını yeterli görüp , 50 bin TL sermayeli bir firma ile 50 milyon TL sermayeli firmalara eşit muamele ile bir tutup onlardan aldıkları imzaları noktasında bakanlığı ikna etmesi noktasında tapulara şerh koydurmalarını istiyor ve firmalar bu bağlamda tapulara şerh koyuyorlar , tabi bunun yanında birde anlaşma yaptığı vatandaşın firmanın haberi olmadan başka bir yere borç yapıp , firmayı engelleyecek biçimde başka ipotek konulmasını önleyip tevhit aşamasında zorluk çıkmaması içinde firmalar şerh koymayı yeğliyorlar.

10 - Ve bu da olsun son ! Vatandaşların özellikle tapu devri noktasında çok dikkatli olması gerekmekte ve inşaat yapılmadan tapu devri yapmayı kesinlikle kabul etmemesi gerekmektedir. Enbüyük teminat budur. Düşünün Firma harfiyat almadan , tevhit yapmadan ruhsat alıyor ve üstelik ruhsat alır almaz tapu devrinide üstüne aldığı için , daire satışına başlıyor ve sattığı daireleri tapu devri ile yapıyor. Yani arkadaşlar artık arsanızda 3. bir ortak daha oluşmuş bulunmakta , e artık firma inşaallah inşatı yapar, ömrü gücü yeter vs. , 

Kalın sağlıcakla , her şeyin hayırlısı diyorum ve ekliyorum, her şey gönlünüzce ve vaktinde olsun !

Yasin BEKTAŞ / Fikirtepe Haber

 
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
fikirtepeli 5 yıl önce

yasin bey yazıcı group patronu melh beyle de bir roportaj yapacakmısınız bekliyoruz.eği̇ti̇m mahallesi̇ndeki̇ adarla i̇lgi̇li̇ tekrar i̇yi̇ çalişmalar di̇li̇yorum.

Misafir Avatar
TEMEL ÇELİK 5 yıl önce

ben derli toplu bilgi teşekkürederim.zaten bizde bunun için imzalamadık. ne devlete ne mahalle temsilcilerine nede mütahite güvenmedik.yapilanlari ileride anlatacağim.şimdi tebliğat çekiceklermiş.be oğlum sen 3 katini versen devletide kefil getirsen mahalle temsilcilerinin vemutahitin itibari bizim yanimizda sifir.sen önce itibarini kurtarmaya çalişda ondan sonra beni imzaya çağir.sen kimsin biz seni dikkata nazar almiyoruzki kendi kendine güvey gelin oluyorsun.biz malimizi alinteriyle kazandik sizemi yedireceğiz.yapilanlari çok yakinda bir tvde açiklayacağim.

Misafir Avatar
fikirtepeli 5 yıl önce

yasin bey öncelikle fikirtepe habere çok teşekkür ediyoruz tüm fikirtepeli̇ler olarak.meli̇h bey i̇le roportaj haberi̇ni̇z i̇çi̇nm teşekkür.melih beye şu soruyu sormanızı bekliyoru.12 ler adasına dumankayayı getirdi.eğitim mahallesindeki üç ada içinde bir çalışması varmı? daha ne kadar bekliyeceğiz.avis yapı bir ilerleme sağlıyamadı şimdiden teşekkürler

Misafir Avatar
rıfat karakoç 5 yıl önce

Tesekkur yasin bey

Misafir Avatar
Yasin BEKTAŞ 5 yıl önce

rica ederim, ben de rıfat bey , temel bey ve fikirtepe rumuzlu arkadaşım sizlere teşekkür ederim

banner88