DANIŞTAY ALTINCI DAİRE KARARLARI HAKKINDA;

Hem mâlik hem de hukukçu kimliğimle şunları arzetmek isterim ki, öncelikle çantacıların ve onlara uyan %100 çoğunluğu sağlamak uğruna hiçbir çaba sarfetmeyen müteahhitlik firmalarının tertipleri boşa çıkarılmıştır.

Bir müteahhitlik firmasının yapması gereken, toprak – arsa sahiplerini ikna ederek rızasını almaktır, yok evlerinin yolunu kesmek,  yok çantacılarla- menfaatçileri ortaya salarak arsa sahiplerini mağdur etmek, yok bakanlık bürokratlarını devreye sokarak arsa sahiplerini korkutarak  sözleşme imzalamaya zorlamak vb eylemlerden kaçınmaktır.  Evimizin bulunduğu adada faaliyet göstermeye çalışan firma imzaları tamamlamak istememekte, imza atanları oyalamak için de BAKANLIK BÜROKRATLARINI devreye sokarak kamulaştırma işlemlerini yasaya aykırı olarak başlatmıştır. Bu durum üzerine yasaya aykırı durumun tespiti bakımından RİSKLİ ALAN KARARININ  İPTALİNİ SAĞLAMAK İÇİN DAVA AÇTIK, açılan davamızda YÜCE DANIŞTAY’ın 2014/10333 E-2015/4889 sayılı 7.7.2015 tarihli kararı ile BAKANLIK BÜROKRATLARININ başlatmış olduğu kamulaştırma işlemlerinin yasadışı olduğu, idarece hazırlanan teknik raporun gözlemsel olduğu, yapıların hangi yönlerden can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığını kanıtlamadığı, zemin olarak riskli olduğu gerekçeli raporuna karşın zemin etüd raporunun düzenlenmediği, bu suretle yapılan kamulaştırma işlemlerinde hukuka uyarlık bulunmadığı DANIŞTAY 6. Daire tarafından tespit olunmuş hissedarı  da olduğum ada parsel yönünden “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Ek 1 Protokolünün  _Mülkiyetin Korunması_ maddesi, Anayasa ve Uluslararası sözleşmeler  gereği, dava konusu kamulaştırma işlemlerinin gerek yetki gerek sebep unsuru yönünden hukuka aykırı hale geldiği sonucuna varılarak dava konusu taşınmazlar yönünden iptal kararı verilmiştir.

DAVAMIZA KARŞI SEFERBERLİK İLÂN EDEN BAZI MÜTEAHHİTLİK FİRMALARININ TERTİPLEDİĞİ MÜDAHALE TALEPLERİNİN DE REDDİNE KARAR VERİLMEKLE  yasadışı tertiplerle bir yere varılamayacağı bir kez daha ortaya çıkmış olmaktadır. 

Danıştay’ın FİKİRTEPEHABER.com ’da yayımlanan diğer YÜRÜTMEYİ DURDURMA kararı ile, BAKANLIK BÜROKRATLARININ KAMULAŞTIRMA işlemlerinde HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞINI tespit ederek YÜRÜTMENİN durdurulmasına karar vermekle, içtihat birliği içinde olduğunu teyit etmektedir. 

İPTAL KARARINA BAKANLIK BÜROKRATLARI uymak zorundadır, BAKANLIK BÜROKRATLARININ KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNE DEVAM ETMEYE KALKIŞMALARI HAKKINDA ALEYHLERİNDE CEZA DAVALARI AÇACAĞIMIZ GİBİ TAZMİNAT DAVALARINI DA AÇACAĞIZ, UMARIM Kİ YASAL YOLLARA BAŞVURMAK ZORUNDA KALMAYIZ, BAKANLIK BÜROKRATLARI DANIŞTAY KARARINI UYGULAR, KAMULAŞTIRMA TESPİT DAVASINI GERİ ÇEKERLER.

Bundan böyle davacılar aleyhinde herhangi bir işlem veya eylem yapılması halinde tarafımızdan plan iptalini sağlamak uğruna gerekli davaları açacağız, taşınmazımızı “ada “ uygulamasından çıkarıp yasal imar haklarımızın uygulamasını sağlayacağız.

DANIŞTAY 6 DAİRE KARARI , hukuka uygun , hak arama yollarını açık tutan, mülkiyet hakkının korunması gereken temel insan hakları olarak değerlendiren, mülkiyet hakkı ihlaline olanak tanımayan, riskli alan kararlarının da teknik ve bilimsel analizlere dayalı olması gerektiğini içtihat eden kararı ile çağdaş bir karar vermiştir, dileyen her arsa sahibine yasal koşullara uygun olarak davasını açıp taşınmazını çantacılara bağımlı olmadan, rezidans, avm olmaksızın da değerlendirebilme yolunu açmış olmaktadır.    Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun, tertipçilere ve seferberlik ilân edenlere de ders olsun.

AV. HÜRRİYET AZAK

Bu makale FİKENTDER 
'in '' Fikirtepe ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Derneği'' desteğiyle FİKİRTEPEHABER.com da yayınlanmak için özel olarak kaleme alınmıştır.

FİKENTDER - fikirtepedernegi@hotmail.com
________________________________________
ajansFİKİRTEPE/www.FİKİRTEPEHABER.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Misafir Avatar
zeynep narin 4 yıl önce

büyüksün hürriyet abla

Misafir Avatar
Yusuf 4 yıl önce

Sesini duyuramayan bir sessizliğin sesi olduğunuz için size minnettarız.Hakkınızı ödeyemeyiz Hürriyet Hanım...